381 Sä syntiä vältä ja kiusaustaan

1. Sä syntiä vältä ja kiusaustaan. / Kun voitat, saat voimia taistelemaan. / Et synnille antaa saa tahtoasi. / Vain uskossa katsele Jeesustasi.

2. Siis huonoa seuraa ja pilkkaajia / nyt vältä ja Luojaasi kunnioita / ja kunnolla hoida myös tehtäväsi. / Vain uskossa katsele Jeesustasi.

3. Vain kilpailun voittaja seppeleen saa. / Se uskovaa taivaassa nyt odottaa. / Jos saada sen tahdot, on ohjeenani: / vain uskossa katsele Jeesustasi.

Melodia:
Sånger till Lammets lof 1878
Teksti:
Horatio Richmond Palmer 1868
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1872