382 On suuri ja verraton autuuteni

1. On suuri ja verraton autuuteni, / kun Jeesus on saapaunut veljekseni. / Jo hän verellään minut kalliisti osti, / näin synnin ja kuoleman vallasta nosti.

2. On mieleni itsekäs, hairahtunut / ja myös sydän ilkeä, turmeltunut. / Vaan syntini hukkunut on veressänsä, / näin päästi hän sieluni pois siteistänsä.

3. Nyt syntiä vastaan siis ponnistelen, / vaan kerran on voittoni täydellinen, / kun Jeesus suo voimansa ahdistetulle. / Hän voittonsa antanut on kastetulle.

4. Kun itkien katselen syntejäni / ja taas koen jatkuvan kurjuuteni, / niin Herramme syntini, murheeni poistaa, / ja keskelle yön valo taivaasta loistaa.

Melodia:
Oscar Ahnfelt 1859
Teksti:
Julius Engström 1906
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1910