473 On kaupunki kultainen Jerusalem

1. On kaupunki kultainen Jerusalem, / minut sinne nyt Herrani johtaa. / Se hetki on autuas, onnellinen, / kun ystävät toisensa kohtaa.

2. Vaan vieläkin suurempi riemumme on, / kun Jeesuksen nähdä me saamme. / On taivaassa onnemme loppumaton, / kun kiitämme autuuttajaamme.

3. Vaan miksi on sydän niin ahdistunut, / ja silmistä kyyneleet vuotaa? / Voi, Herrastani olen erkaantunut / ja lähtenyt Paimenen luota.

4. Nyt onkohan Herrani kätkeytynyt, / hänet vieläkö löytää mä voisin? / Myös ystäväin joukosta etsiskellyt / jo olen, vaan teenkin nyt toisin.

5. Kun on sana, kaste ja ehtoollinen, / ne toivoa antavat vaivaan, / näin ilmestyt eksyneen pelastaen, / saan uskossa tuntea taivaan.

6. Ja siellä se kotini kaunoinen on, / saan täältä luo Herrani mennä. / Vie sinne jo toivoni loppumaton, / ja sinne ei maan surut ennä.

Melodia:
Toisinto ruotsalaisesta
Teksti:
Edla Pöyry 1900
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1900