76 Oi Pyhä Henki, siunaa meitä

1. Oi Pyhä Henki, siunaa meitä, / Jeesuksen työtä kirkasta. / Tahdothan löytää eksyneitä, / uskovaa laumaa ruokkia.

2. Selvennä synnin valta meille, / se muuten taivaan hämärtää. / Suo, etten joudu töiden teille, / suo, ettei Jeesus varjoon jää.

3. Kuuliaisuutta Herrallemme / annathan meille kaikille, / niin että suurta autuuttamme / myös toisille me näytämme.

4. Suo sanan saarnan sieluihimme / niin voimakkaasti koskettaa, / ettemme kuole synteihimme, / kun loppu meidät saavuttaa.

5. Anna myös, että synneissänsä / kurjinkin löytää Karitsan. / Hän kärsi tuskan ristillänsä / ja poisti synnit maailman.

6. Niin verta rakkaan Jeesuksemme / nyt sydämelle kirkasta. / Jos saatat tuskaan synneistämme, / myös uskoamme vahvista.

Melodia:
Sionstoner 1889
Teksti:
Arvid Hydén 1906
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1910