81 Armon lapset, riemuitkaa

1. Armon lapset riemuitkaa, / soittakaa ja veisatkaa, / kiitos tuokaa Herralle, / pelastuksen tuojalle.

2. Herrastanne kerskatkaa, / autuudesta iloitkaa, / kehottakaa kaikkia / ahkeroimaan uskossa.

3. Ilmoittakaa kaikille / vaivatuille sieluille: / Armon saa se armosta, / ken vain etsii Jeesusta.

4. Kaikille myös sanokaa, / että elämän se saa, / Jeesuksen ken veressä / turvaa etsii köyhänä.

5. Kiitos olkoon Jumalan, / Poikansa hän ainoan / maailmalle armostaan / antoi ristinkuolemaan.

6. Kiitos olkoon Jeesuksen / vaivoistansa iäinen, / hän on meidät ostanut, / kuolemasta nostanut.

7. Pyhälle myös Hengelle / kiitoksen me annamme, / kun hän meitä virvoittaa, / loppuun asti vahvistaa.

8. Pyhän Kolminaisuuden / kiitos soikoon iäinen! / Herran suurta kunniaa, / lunastetut, laulakaa!

Melodia:
böömiläinen 1541
Teksti:
Halullisten sielujen hengelliset laulut 1790
Uudistaja:
VK 334
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1881