82 Halleluja! Nyt ylistys

1. Halleluja! Nyt ylistys, / kunnia, voima, väkevyys / Isälle, luojallemme! / On hänen yksin kirkkaus, / on hänen valta, viisaus. / Kunnia Herrallemme! / Pyhä, pyhä! soikoon maassa, / taivahassa. Halleluja! / Herra liitossaan on luja.

2. Halleluja! Nyt kunnia / Pojalle olkoon korkea, / Jumalan Karitsalle. / Hän osti meidät pyhällä / kalliilla liiton verellä / kansaksi Jumalalle. / Pyhä, pyhä! soikoon maassa, / taivahassa. Halleluja! / Herra liitossaan on luja.

3. Halleluja! Myös Hengelle / ylistys nouskoon Pyhälle / täydestä sydämestä. / Hän kristikunnan pyhittää, / sen uuteen toivoon synnyttää / ja eksymästä estää. / Pyhä, pyhä! soikoon maassa, / taivahassa. Halleluja! / Herra liitossaan on luja.

Melodia:
Piae Cantiones 1582
Teksti:
saksalainen 1698
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1961