83 Suuri Herra, sinua palvomme

1. Suuri Herra, sinua palvomme ja kumarramme, / nousee maasta, taivaasta kiitosvirsi Jumalamme. / Ääretön on valtasi, loppumaton voimasi.

2. Laulaa taivaan enkelit ylistystä Luojallensa, / kerubit ja serafit lakkaamatta Herrallensa / veisaa korkeudessa: Pyhä Herra Jumala!

3. Kuinka sydän ihmisen voisi asuntosi olla? / Kuinka Herra taivaitten leipään, viiniin voisi tulla? / Emme saata ymmärtää, kiittää vain ja ylistää.

4. On vain yksi Jumala: Isä, Poika, Henki Pyhä. / Järkemme ei tajua, mutta tunnustamme yhä. / Polvistumme, palvomme yhtä suurta Herraamme.

Melodia:
saksalais-itävaltalainen 1772
Teksti:
säk.1, 2, 4 Ignaz Franz 1771 Te Deum hymnin pohjalta
säk. 3 Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1999
 
Tekijänoikeudet
Tekstin säk. 3 © Sley-Media Oy