Sley etsii uutta yhteistyökirkkoa Japanissa

 

Vuonna 1898 Sleyn vuosikokous päätti aloittaa lähetystyön Japanissa, ja ensimmäiset lähetit saapuivat lähetyskentälle vuoden 1900 lopussa. 123 vuoden työ japanilaisten keskuudessa on sisältänyt erilaisia vaiheita. Nyt alkaa uusi vaihe.

Tuskin kukaan vuoden 1898 Evankeliumiyhdistyksen vuosikokoukseen osallistuneista osasi aavistaa, että vielä toista sataa vuotta tuon kokouksen jälkeen Sleyn työ Japanissa jatkuu edelleen. Työ ei myöskään ole edennyt niin kuin silloin toivottiin. Japanilaisten sydämet ovat osoittautuneet kiviseksi pelloksi, tai ehkä vielä ei ole ollut Jumalan aika antaa nousevan auringon maahan herätystä. Uskollinen työ ei kuitenkaan ole ollut turhaa. Jokainen kastetapahtuma on suuri juhla, johon taivaan enkelitkin osallistuvat. Ja työ jatkuu. Ehkä vielä saamme nähdä sen, kun yli satamiljoonaisen kansan sydän avautuu evankeliumille. 

Työn alkuvaihe – oma kirkko 

Ensimmäiset vuosikymmenet Sleyn lähettien perustamat seurakunnat toimivat itsenäisinä ja muodostivat 1910-luvulla oman kirkon, ELK:n (Evankelis-luterilainen kirkko). Seurakuntia oli eri puolilla Japania, ja niissä toimi myös kansallisia työntekijöitä. 1930-luvun lopussa seurakuntia oli 13. Pian 1940-luvun alussa valtiovalta kiristi valvontaansa uskonnollisia toimijoita kohtaan. Kirkon tuli rekisteröityä, ja rekisteröitymiseen vaadittiin määrätty koko, jota ELK ei täyttänyt. Ratkaisuksi tuli hyvin nopealla aikataululla yhdistyä amerikkalaistaustaiseen JELC:iin (Japan Evangelical Lutheran Church), joka puolestaan 1941 liittyi laajempaan kristilliseen kirkkoyhtymään, jossa oli kirkkoja eri tunnustuskunnista.  

Japanin hävittyä sodan uskonnonvapauslaki muuttui sallivammaksi, ja keinotekoisesti synnytetty kirkkoyhtymä hajosi vähitellen. Vuonna 1949 Sley-taustainen ELK perustettiin uudelleen, mutta sen toinen itsenäinen jakso jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi. 

Yhteistyö JELCin kanssa päätökseen 

Jo vuonna 1951 päätettiin liittyä uudestaan JELC:iin. Siitä lähtien vuosikymmenet Sleyn lähetit lähetettiin JELC:n työyhteyteen palvelemaan sen eri seurakunnissa eri puolilla Japania. Yhteistyö oli hyvää, ja parhaimmillaan Sleyn aikuislähettejä oli Japanissa yli 20. Sley oli merkittävä toimija JELC:ssä ja sen seurakunnissa.  

Vähitellen suhde Sleyn ja JELC:n välillä on kuitenkin muuttunut. Lähettien määrä on vähentynyt, ja tällä hetkellä Japanissa asuvia lähettejä on enää kaksi. Samaan aikaan Sley ja JELC ovat erkaantuneet toisistaan teologisesti. Jo parinkymmenen vuoden ajan on aika ajoin kyselty, onko yhteistyö enää mielekästä. Kun lähetysjärjestön ja yhteistyökirkon työnäyt ovat kovin kaukana toisistaan, ja kun teologisella kentällä edustetaan sen eri äärilaitoja, voi olla hyvä todeta yhteistyön ajan olevan ohi.  

Keväällä 2023 Sleyn hallitus teki päätöksen lopettaa yhteistyön JELC:n kanssa ja etsiä uuden yhteistyökumppanin Japanissa. Päätöksen tiimoilta Sleyn edustajat tapasivat JELC:n johdon Tokiossa. Hyvässä yhteishengessä todettiin, mitä yhteistyön päättyminen tarkoittaa. JELC:n toimesta laaditussa dokumenttiluonnoksessa todettiin, että Sley ei enää lähetä lähettejä JELC:n työyhteyteen, mutta muuten yhteyttä JELC:n ja Sleyn välillä voidaan edelleen jatkaa, muun muassa seurakuntavierailuja sekä olemassa olevaa ystävyysseurakuntasuhdetta JELC:n Ikebukuron seurakunnan ja Sleyn Turun messuyhteisön välillä. Puolin ja toisin todettiin kiitollisuus pitkästä yhteistyöstä sekä luvattiin siunata toistemme työtä edelleen.  

Seurakunnalle vihittiin pastori Inkerissä 

Sleyn Japanissa työskentelevän lähettiperheen tehtävä on pitää huolta Tokiossa kokoontuvasta pienestä Suomi-kirkon seurakunnasta. Nimestään huolimatta Suomi-kirkon seurakuntalaiset ovat japanilaisia. Seurakunta on perustettu 1990, ja siinä ovat koko sen historian ajan toimineet vastaavina työntekijöinä Sleyn lähetit, tällä hetkellä Hiroaki ja Päivi Yoshimura. Seurakunnan omasta, Sleyn rakennuttamasta kirkosta jouduttiin luopumaan pari vuotta sitten vakavan homeongelman vuoksi. Seurakunta kokoontuu nyt pienessä vuokratilassa, joka remontoitiin viihtyisäksi kirkoksi.  

Työssä on viimeisimmät kymmenisen vuotta ollut vaikeutena se, että teologilähettimme ei ole saanut pappisvihkimystä. Siksi JELC:n muiden seurakuntien papit tai seurakunnan toiminnassa mukana oleva eläkepappi ovat toimittaneet kasteet ja ehtoolliset. Nyt Hiroaki Yoshimura on saanut pappisvihkimyksen Inkerin kirkossa. Inkerin kirkon pappina hänen tehtävänsä on opettaa Kelton teologisessa instituutissa, mutta hänen päätyönsä tulee edelleen olemaan Japanissa.  

Suomi-kirkon seurakunta teki syyskuussa 2023 päätöksen omasta tulevaisuudestaan. Periaatteessa vaihtoehtoja oli kolme: jäädä JELC:n seurakunnaksi, lopettaa toiminta kokonaan tai seurata Sleytä. Seurakunta päätti seurata Sleytä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että JELC:n hallitus lakkautti Suomi-kirkon seurakunnan JELC:n seurakuntana siten, että päätös tuli voimaan 1.12.2023. Joulukuun alusta Suomi-kirkon seurakunnan toiminta on jatkunut itsenäisenä seurakuntana, ja jatkuu siten, kunnes Sley on solminut yhteistyösopimuksen uuden kumppanin kanssa. 1.12. alkaen Hiroaki Yoshimura on toiminut seurakunnan pastorina ja toimittanut sakramentit.  

Etsinnässä uusi yhteistyökirkko 

Tällä hetkellä neuvottelut uuden mahdollisen yhteistyökirkon kanssa ovat alkamassa. Ensi sijassa toivoisimme voivamme päästä Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon (WJELC) työyhteyteen. WJELC on syntynyt norjalaisen lähetysjärjestön Norsk Luthersk Misjonsamband (NLM) työn tuloksena vuonna 1962. Nimensä mukaisesti kirkko toimii pääasiassa Länsi-Japanissa, ja sen päätoimisto on Kobessa. Suomalaisista lähetysjärjestöistä Kansanlähetys ja Kylväjä ovat jo WJELC:n yhteistyökumppaneita, ja he ovat toivottaneet Sleyn tervetulleeksi yhteiseen työhön. Japanissa eloa on paljon ja työmiehiä vähän. 


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: