Sley – Yksi koti, jossa monta tarinaa

 

1840-luvun hengellisen herätyksen seurauksena perustettiin Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry) vuonna 1873. Sley on herätysliike ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena on, luottaen Jumalan armoon ja apuun, levittää Kristuksen evankeliumia, saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan.

Sanoma


Sleyn kuten myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kestävä perustus on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti Jumalan sanassa Raamatussa. Evankelisessa sanomassa korostuvat luterilaisen tunnustuksen mukaisesti evankeliumin ilo, Kristuksen sovitustyö, kasteen armo, ehtoollinen ja luottamus Jumalan sanaan.

Arvot


Toimintaamme ohjaavat arvot ovat sanomauskollisuus, innostavuus ja turvallisuus.

Kuvaus toiminnasta

 

Kotimaassa

Sleyn kotimaantyön näkynä on toimia missionaarisena, vaikuttavana ja tavoittavana toimijana kaupunkiympäristössä sekä asutusympäristöissä joissa on paljon väkeä. Emme ole menneitä vuosikymmeniä muisteleva perinneliike, vaan yritämme tavoittaa niitä, jotka ovat kaikkein kauimpana kirkosta. Leimaltaan nuorekas, maallikkovastuuta kantava ja ulospäin suuntautunut Sleyn työ kotimaassa ei ole haastamassa paikallisseurakunnan toimintaa, vaan halua yhtenä kirkkomme toimijana olla mukana rakentamassa yhteistä kirkkoa ja tavoittaa uskosta vieraantuneita ihmisiä.

Ulkomailla

”Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni (Matt. 28:19), ”Julistakaa evankeliumi kaikille luoduille” (Mark. 16:15). Ylösnousseen Kristuksen antama tehtävä on vielä kesken. Sleyn lähetystyö haluaa omalta osaltaan noudattaa Jeesuksen antamaa käskyä ja viedä hyvän sanoman Kristuksesta lähelle ja kauas. Sley on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä. Sleyn noin 25 lähetystyöntekijää tekevät julistus-, opetus-, diakonia-, internet- ja koordinointityötä Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa.

Sleyn kotimaantyö


Sley toimii koko maassa ja tavoittaa viikoittain tuhansia ihmisiä. Sley järjestää jumalanpalveluksia, pienryhmätoimintaa, leirejä ja tapahtumia kaikenikäisille. Tutustu Sleyn toimintaan kotimaassa eri kohderyhmien kautta.

Sleyn lähetystyö


Sley on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Sley tekee lähetystyötä yhdessätoista eri maassa. Voit tutustua Sleyn tekemään työhön ulkomailla jokaisen lähetysmaan kautta.

  • Connector.

    Sley julkaisee lehtiä, kirjoja ja äänitteitä


Sley-Media Oy julkaisee Sanansaattaja-viikkolehteä, nuortenlehti Nuottaa ja lastenlehti Vinkkiä. Tarjontaan lukeutuvat myös kausilehdet Kevätkukkia, Talvikukkia ja Joululyhde. Sley-Media Oy kustantaa säännöllisesti myös kirjoja ja äännitteitä. Valikoimaan voi tutustua Kaupassa.

Sleyn historia


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys perustettiin vuonna 1873 erityisesti kustantamaan ja levittämään luterilaista kirjallisuutta. Tänä päivänä Sley toimii valtakunnallisesti ja tekee lähetystyötä yhdessätoista eri maassa. Sleyn toiminnan piirissä on viikoittain tuhansia ihmisiä.

Yhdistystiedot


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on jäsenjärjestö. Ylintä valtaa pitää jäsenkokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokous valitsee hallituksen, joka valvoo yhdistyksen toimintaa.

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” Fil.4:6

Esirukouspyyntösi puolesta rukoillaan valitsemallasi paikkakunnalla, kun viesti on tavoittanut vastuunkantajan. Osa rukouksista voidaan rukoilla myös jumalanpalveluksen aikana tai halutessasi julkaista Sanansaattaja-lehden esirukouspalstalla.

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”JOH. 3:16