Sleyn jäseneksi tai jäseneksi Sleyn paikallisosastoon

 

Voit liittyä joko Sley ry:n jäseneksi ja/tai yhden tai useamman Sleyn rekisteröimättömän paikallisosaston jäseneksi. Jäsenyys Sley ry:ssä ja paikallisosastossa ovat toisistaan täysin riippumattomia. Sley ry:llä ja paikallisosastoilla on kummallakin vain henkilöjäseniä.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Sley ry:n jäsenenä olet äänivaltainen kokousedustaja Sley ry:n jäsenkokouksissa. Maksat vuosittaisen jäsenmaksun (35 euroa, opiskelijat 25 euroa), ja sinun odotetaan sydämestäsi yhtyvän Sleyn säännöissä mainittuun yhdistyksen tarkoitukseen levittää Kristuksen evankeliumia sekä Raamattuun ja Tunnustuskirjoihin toiminnan perustana sekä auttavan yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Paikallisosaston jäsenenä olet äänivaltainen kokousedustaja paikallisosaston jäsenkokouksissa. Vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden päättää paikallisosaston jäsenkokous.

JÄSENHAKEMUS:

Sley ry:n jäsenhakemus: Tulosta alta löytyvä Sley ry:n jäsenhakemuslomake ja lähetä se täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Sleyn hallitus
PL 184
00181 HELSINKI

Lataa lomake: Sley Jäsenhakemus

Paikallisosaston jäsenhakemus: kysy osaston jäsenhakemusta paikallisen osaston vastuunkantajilta tai piirin työntekijältä.