Sley on evankelisen herätysliikkeen vuonna 1873 perustettu keskusjärjestö ja kirkon lähetysjärjestö.

Sley toimii valtakunnallisesti ja tekee lähetystyötä kymmenessä eri maassa. Sley ry:llä on hieman alla 2000 jäsentä. Valtakunnallisesti Sley on jaettu 13 piiriin, joissa on yhteensä yli 200 rekisteröimätöntä paikallisosastoa. Paikallisosastoissa on noin 9000 jäsentä. Kotimaassa Sleyllä on 95 työntekijää, Sley-Medialla 4 työntekijää ja lähettien kokonaismäärä on 24.

Ostolaskut

Verkkolaskuna:
003702425256
Verkkolaskujen välittäjä: 003708599126 (Liaison)

Sähköpostitse:
fennoa.FI.P.133135-4@docinbound.com

Postitse:
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
PL 63578, 01051 LASKUT

Logot

Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen logot löydät pdf- ja jpeg-muodoissa täältä.

  • Connector.

    Strategia 2025

    Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen strategia 2025


Strategia julkaistiin vuodenvaihteessa 2019–2020. Strategia ohjaa yhdistyksen työtä ja hallintoa tulevaisuuteen.

Hallinto ja organisaatio


Järjestön ylintä valtaa käyttää jäsenkokous, joka valitsee hallituksen. Hallitus rekrytoi johtajat ja julistustyöntekijät.Tutustu Sleyn organisaatiokaavioon sekä Sley-Media Oy:n tehtäviin.

Sley hallitus


Sleyn asioita hoitaa hallitus. Se muun muassa johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa kotimaassa ja lähetyskentillä.Tutustu hallituksen tehtäviin ja tämän hetken kokoonpanoon.

Säännöt


Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toimintaa ohjaavat säännöt. Säännöissä on määritelty muun muassa Sleyn tehtävää, toiminnan laatua ja päätöksentekoa.

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset


Sley ry julkisee vuosittain toimintakertomuksen, josta selviää tiivistetysti muun muassa edellisen vuoden toiminta kävijämäärineen sekä varainhankinnan tuottoja.

Hyvän hallinnon ohje


Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus on laatinut niin kutsutun hyvän hallinnon ohjeen. Voit tutustua siihen Lue lisää -painikkeesta.

Jäsenyydet


Sley on jäsenenä mukana muun muassa seuraavissa yhteisöissä: Kirkkopalvelut, Kristillinen Medialiitto, Raamatunlukijain Liitto, Suomen Lähetyslentäjät (MAF Finland), Suomen lähetysneuvosto, Suomen teologinen instituutti (STI), Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö.

Martti Pyykönen

Sleyn viestinnän koordinaattori

Martti Pyykönen
martti.pyykonen@sley.fi