Jäsenkokous – hallitus – työntekijät

 

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n ylintä valtaa käyttävä jäsenkokous valitsee hallituksen. Hallitus rekrytoi johtajat ja julistustyöntekijät. Hallitukselle päätösasioita valmistelee johtoryhmä, johon kuuluvat toiminnanjohtaja, hallintojohtaja, kotimaantyönjohtaja ja lähetysjohtaja.

Kotimaantyössä on neljä aluejohtajaa (eteläinen, itäinen, läntinen, pohjoinen). Kuhunkin alueeseen kuuluu 3-4 piiriä. Piirit muodostuvat pääsääntöisesti Suomen maakuntien jaon mukaisesti (Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi jne.).

Kotimaantyön selektiivityöntekijöitä ovat muun muassa: lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyönsihteeri, nuorisotyönjohtaja, Evankelisten Opiskelijoiden pääsihteeri, raamattukoulutustyön sihteeri sekä
musiikkityönsihteeri.

 

Sley-Media Oy

 

Kristillisten kirjojen kustantaminen ja levittäminen oli eräs merkittävimmistä syistä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) perustamiselle vuonna 1873. Yhtiömuotoista toiminta on ollut vuodesta 1977. Yhtiö oli nimeltään SLEY-Kirjat Oy vuoteen 2005 asti, jolloin nimeksi muutettiin Kustannus Oy Arkki.

Sleyn kustannustoiminta järjestettiin uusiksi vuoden 2009 aikana. Sleyn hallitus päätti laaja-alaiseksi muodostuneessa kirjatuotannossa keskittää voimavaroja vain yhdistyksen kannalta keskeisiin niteisiin. Tästä käynnistyneiden neuvottelujen seurauksena Kustannus Oy Arkki myytiin yhtiön kolmelle työntekijälle. Omistajavaihdos toteutui elo-syyskuun vaihteessa. Yritys on nykyisin nimeltään Aurinko Kustannus Oy. Sleyn lehti- ja muuta kustannustoimintaa varten Arkin korvaajaksi perustettiin Sley-Media Oy 30.6.2009. Yhtiö on kokonaan Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n omistuksessa. Sley-Media kustantaa kirjoja ja äänitteitä sekä julkaisee lehtiä. Sley-Media Oyn hallituksen muodostavat Tom Säilä (puheenjohtaja), Mika Latva-Rasku (Sleyn hallituksen edustaja) Juhana Tarvainen ja Ville Auvinen.