Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

 

Sleyn asioita hoitaa hallitus. Se muun muassa johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa kotimaassa ja lähetyskentillä, valitsee toiminnanjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet sekä hengellisen työn tekijät, laatii yhdistyksen syyskokouksen päätettäväksi toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä huolehtii yhdistyksen omaisuuden hoidosta. Lisätietoa hallituksen tehtävistä säännöissä (12-15 §).

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Hallitus valitsee vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Vuosiluku nimen ja kotipaikan perässä viittaa kauteen, jolle hallituksen jäsen on valittu.

Helena Korpinen, Kuopio, varapuheenjohtaja (2015–2018)
Ari Kuusela, Rauma (2015–2018)
Juho Kössi, Seinäjoki (2017–2020)
Seppo Laaksonen, Sastamala (2015–2018)
Sirkka-Liisa Myllylä, Oulu (2016–2019)
Jiska Gröhn, Helsinki (2016–2019)
Jorma Tikkamäki, Helsinki (2015–2018)
Timo Vettenranta, Tampere (2016–2019)
Eija Viisteensaari, Veteli (2017–2020)
Tomi Välimäki, Turku, puheenjohtaja (2016–2019)
Mika Latva-Rasku, Tampere (2017–2020)
Markku Näkki, Kotka (2017–2020)