Sleyn hallitus irtisanoi hallintojohtajan luottamuspulan vuoksi

 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 17.5. irtisanoa hallintojohtaja Heikki Kymäläisen työsuhteen. Kymäläisen tehtäviä hoitaa väliaikaisesti toiminnanjohtaja Tom Säilä.

Sleyn hallintojohtaja Heikki Kymäläisen toiminnassa oli havaittu jo jonkin aikaa epäselvyyksiä. Hallitus käsitteli niitä hänen kanssaan ja niistä pyydettiin häneltä selvityksiä. Saadut selvitykset eivät olleet Sleyn hallituksen silmissä tyydyttäviä eivätkä riittäviä. Tämä johti luottamuspulaan yhdistyksen hallituksen ja hallintojohtajan välillä. Luottamuspula ja hallintojohtajan toiminta suhteessa hallitukseen muodostivat niin vakavan tilanteen, että hallitus katsoi, ettei hallintojohtaja voi jatkaa tehtävässään. Päätös syntyi yhdistyksen hallituksen kokouksessa 17.5. läsnä olleiden kesken yksimielisesti.

Työnantajan mahdollisuudet kommentoida yksittäisen työntekijän asioita ovat rajatut.

Päätös on ollut raskas, mutta sitä on pidetty välttämättömänä. Hallituksen tekemä Hyvän hallinnon hanke ja siitä syntyneet Hyvän hallinnon ohjeet ovat kehittäneet Sleyn hallintoa kokonaisuudessaan ja sisäistä valvontaa on tehostettu. Päätöksellään hallitus haluaa myös taata ja mahdollistaa operatiivisen johdon toiminnan jatkossa.

Kiitämme Heikki Kymäläistä työstä Evankeliumiyhdistyksessä ja toivotamme menestystä tulevaan.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: