Sleyn hallitus kokoontui: lisää säästöjä tarvitaan

 

Sleyn hallitus kokoontui torstaina 20. elokuuta. Osa jäsenistöstä oli koolla Helsingin Luther-kirkolla, muutama Kokkolan Armon kappelilla ja jotkut etänä kotoaan käsin.
Tampereella lauantaina 5. syyskuuta kokoontuvaan kesäkokoukseen ei tullut jäsenaloitteita. Kokouksessa todettiin hallituksen erovuoroiset jäsenet: Juho Kössi, Mika Latva-Rasku, Markku Näkki ja Eija Viisteensaari.

Hallitus perehtyi Sleyn ensimmäisen vuosipuoliskon talousraporttiin ja määritti seuraavan vuoden talousarvion raamit, joiden viitoittamina jatketaan talousarviotyöskentelyä. Varsinaisen toiminnan alijäämä sijoittui vuoden 2020 budjetissa noin 1,2 miljoonaan euroon.

– Vaikuttaa siltä, että yllämme vajaa vuosi sitten tälle vuodelle asetettuun tavoitteeseen. Vuosittaisia pääomatuloja Sleyllä on noin 500 000 euroa. Näin ollen Sley ry:llä on arvioidusta tämän vuoden tasosta edelleen noin 700 000 euron säästötarve, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä arvioi.

Hallitus keskusteli pitkään niin säästöjen kuin tulojenkin erilaisista vaihtoehdoista. Keskustelun perusteella hallitus päätti, että vuoden 2020 talousarvioon verrattuna tavoitellaan vuodelle 2021 lisää säästöjä 400 000 euroa sekä tuloja 100 000 euroa. Lisäksi Turun valtakunnallisen evankeliumijuhlan alijäämä budjetoidaan enimmillään 50 000 euroon.

– Taloudellinen tavoitteemme on edelleen haastava. On kuitenkin lohdullista tiedostaa, että olemme saavuttaneet nykyisen tasomme lähes 3,5 miljoonan toiminnallisesta alijäämästä. Ei ole ollut helppoa, mutta suurin osa kokonaistavoitteesta on jo tehtynä ja takanapäin. Tästä kiitos ystäväjoukolle, jotka ovat lahjoittanut työllemme, Säilä kiittää.

Kesäkuun loppuun mennessä Sleyn toiminnallinen tappio on pienentynyt yli 500 000 euroa verrattuna viime vuoteen. Kesäkuussa toiminnallinen tappio oli –659 454.

– Tuotot ovat pysyneet viime vuoden tasolla perustuen suurelta osin vapaaehtoiskannatuksen tasaiseen kasvuun. Seurakuntien kokonaistuki on koronasta johtuen laskenut merkittävästi. Tarkastelujakson toiminnallisen alijäämän pienentyminen perustuu lähes kokonaan kulujen karsimiseen. Henkilöstö- ja muut kulut ovat laskeneet noin 13,5 %, Sleyn talouspäällikkö Paavo Markkula kommentoi.

Tänä vuonna valtakunnallista Evankeliumijuhlaa ei järjestetty suunnitellusti Turussa, vaan kesän Evankeliumijuhla lähetettiin internetin kautta suoralähetyksenä. Tämän vuoksi järjestämispaikkakunnat päädyttiin siirtämään vuodella eteenpäin aiemmasta, jolloin juhla pyritään järjestämään 2021 Turussa ja 2022 Karkussa.

Hallitus valitsi kokouksessaan työryhmän selvittämään osastojen, messuyhteisöjen ja piirien tiliasioiden hoitoa. Työryhmään nimettiin Paavo Markkula, Eveliina Känsälä, Jussi Auvinen ja mahdollinen hallinnon edustaja.

Hallitus päätti valmistella mallin hallinnon kulujen jakamiseksi eri osastojen välille. Työryhmään valittiin johtoryhmän lisäksi Paavo Markkula ja Eveliina Känsälä. Näillä näkymin seuraava hallituksen kokous pidetään 17.09.2020 Tampereella.

– Korona tuo syksyn tekemiseemme epävarmuutta ja asioiden hallitsemattomuuden tunnetta. Tulevat viikot pitävät sisällään monenlaista tilanteen aiheuttamaa järjestämistä. Johdatuksessa kuitenkin olemme ja pysymme, Säilä päättää.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: