Sleyn hallitus päätti suurista henkilöstöön kohdistuvista säästöistä

 

Sleyn hallitus piti vuoden 2019 ensimmäisen kokouksensa Lahden Luther-kirkolla torstaina 14.2. Kokouksen merkittävimpänä asiana oli henkilöstöön kohdistuvista säästötoimista päättäminen osana Sleyn talouden tasapainottamista. Hallituksen tekemän päätöksen säästövaikutus on noin 10 henkilötyövuotta, mikä merkitsee noin 500 000 euroa vuodessa. Tosin säästö ei toteudu täysimääräisenä vielä vuonna 2019. Päätös pitää sisällään kahden työsuhteen päättämisen, kotimaantyön ja hallinnon työntekijöiden 4 viikon lomautuksen, vapaaehtoisia ja hallituksen päättämiä työvelvollisuuden vähenemisiä, kotimaantyön organisaatiomuutoksia, palkkakulujen siirtämistä Sley ry:ltä Sley Media Oy:lle vastaamaan Sley Medialle tehtyä työpanosta, sekä johtoryhmän jäsenten vapaaehtoisen, määräaikaisen palkanalennuksen.

Pitkäksi venyneessä kokouksessaan hallitus hyväksyi 19 uutta Sleyn jäsentä. Merkittävää on, että uusista jäsenistä yhtä lukuunottamatta kaikki ovat syntyneet 1990-luvulla. Jäseneroja kirjattiin 12, joista puolet kuoleman johdosta.

Uudelle työkaudelle päätettiin lähettää Pauli Vanhanen sekä Ville ja Susanna Melanen perheineen. Lisäksi Antti Saarenkedon työkautta pidennettiin puolella vuodella kevääseen 2020.

Karkun evankelisen opiston kehittämisestä Sleyn hallitus keskusteli pitkään. Lopulta päätettiin hyväksyä Karkun opiston uuden majoitusrakennuksen rakentaminen. Hankkeen kustannusarvio on noin 700 000 €. Lisäksi hallitus näytti vihreää valoa kokeiluluontoisen matkailupalvelutoiminnan aloittamiselle Karkun opistolla.

Lue lisää aiheesta täältä.

Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: