Strategia on julkaistu

 

Evankeliumiyhdistys julkaisi alkuvuodesta strategiansa, joka ohjaa yhdistyksen työtä aina vuoteen 2025 saakka. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kuinka se on laadittu ja mitä tuossa strategiassa on päätetty?   

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys julkaisi vuodenvaihteen tienoilla strategiansa vuosille 2021–2025. Strategia on erilaisten tutkimusten pohjalta laadittu kokonaissuunnitelma siitä, miten Evankeliumiyhdistyksen työtä tehdään seuraavien vuosien aikana.   

Strategian laatiminen ei ole aivan pieni työ, vaan työskentely uuden strategian parissa on aloitettu jo parisen vuotta sitten. Strategian on laatinut johtoryhmä hallituksen ohjauksessa yhdessä työntekijöiden kanssa: materiaalina on ollut käytössä vastuunkantajilta kerättyä tietoa siitä, mikä Evankeliumiyhdistyksen toiminnassa on tärkeintä. Sen jälkeen johtoryhmä on tehnyt strategiaa yhdessä Evankeliumiyhdistyksen eri työntekijöiden kanssa ja näyttänyt strategian luonnoksia sen eri vaiheissa hallitukselle ja ottanut vastaan kommentteja, jotka ovat edelleen ohjanneet työtä. Strategiaa on pohdittu myös yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa muun muassa työntekijäpäivillä.  

Strategia koostuu missiosta, visiosta ja arvoista sekä niiden pohjalta laadituista tavoitetiloista, joihin työn eri alueilla seuraavien vuosien aikana pyritään.   

Missio  

Evankeliumiyhdistyksen missio, siis sen olemassaolon tarkoitus, on olla luterilainen, evankelinen ja herätyskristillinen koti ja lähetysjärjestö kirkon sisällä. Evankeliumiyhdistys pitää siis kiinni luterilaisesta ja evankelisesta perinnöstä ja jatkaa työtään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon parhaaksi sen lähetysjärjestönä.   

– Haluamme kaikessa toiminnassamme sitoutua sääntöjemme toiseen pykälään, jonka pohjalta missiomme onkin sanoitettu. Se on keskus, jonka kautta kaikki muu jäsentyy. Missiostamme seuraa se, että mietimme, millainen toimintamme on sellaista, joka sisällöltään ja tavoittavuudeltaan vastaa päämääräämme. Koemme, että kirkon kanssa yhteistyö on hedelmällistä viedessämme evankeliumia eteenpäin. Kun olemme osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, on meillä hyvä mahdollisuus toimia saavuttaaksemme yhteiset päämäärämme, toiminnanjohtaja Tom Säilä sanoo.   

Visio  

Visiossa on kyse tulevaisuudennäkymästä, siis siitä, millaisena me näemme oman tulevaisuutemme. Visio ohjaa toimintaa ja valintoja, joita johto tekee tulevina vuosina. Evankeliumiyhdistys on joutunut kulkemaan menneiden vuosien aikana rankkojen säästötoimenpiteiden läpi. Talouden kanssa kamppailu on johtanut työntekijämäärän vähenemiseen, mutta tulevaisuutemme näkymä on toiminnan kasvussa, erityisesti jumalanpalvelusyhteisöjen kautta.   

– Vakiinnutettuamme toimintamme vastaamaan sen kustannuksia, haluamme laajentaa jälleen työtämme ja tavoittaa uusia ihmisiä. Sanoma Vapahtajastamme säteilee elämää ja kutsuu mukaan. Ilosanoman levittäminen ei ole kristilliselle työlle vaihtoehtoista työtä, vaan se on elinehto: Herramme tahto, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.   

– Lähetystyön painopisteen on hyvä vähitellen siirtyä sinne, missä tarvetta evankeliumille on eniten – siis sinne, missä kristittyjä on vain vähän. Kuuntelemme herkällä korvalla kutsuja tulla tekemään evankeliumin työtä niille alueille, ja etsimme myös itse aktiivisesti uusia työmahdollisuuksia, lähetysjohtaja Ville Auvinen kertoo.  

Tulevaisuudennäkymään kuuluu myös Karkun opiston valtakunnallisen merkityksen kasvaminen.  

– Jo tällä hetkellä viikonvaihde- ja kesäkurssit samoin kuin raamattukurssi, lukio ja eräkoulutus kokoavat osallistujia eri puolilta Suomea ja säteilevät vaikutustaan laajasti. 
Etäkurssien järjestämisessä on otettu iso hyppäys eteenpäin ja tätä työtä tullaan jatkamaan, kehittämään ja laajentamaan. Verkon välityksellä on helppo osallistua kotisohvalla missä päin Suomea tai maailmaa tahansa, Karkun evankelisen opiston rehtori Marja Koskenniemi valottaa.  

– Sen lisäksi opiston johtokunta on päättänyt selvittää uudestaan mahdollisuutta saada opiston rinnalle uusia kansanopiston sivutoimipisteitä muuallekin Suomeen, paikkakunnille, joissa on Sleyn toimintaa ja tarvetta lisätä toimintaa. 

Arvot  

Jos visiossa on kyse siitä suunnasta, jonne laiva purjehtii, muodostavat arvot kölin, jonka varassa suuntaa pidetään. Arvot eivät ole toiveajatuksia vaan ydinasioita, jotka ilmenevät kaikessa toiminnassa. Arvot heijastavat sekä sitä, mitä me olemme, että sitä, mitä me haluamme olla. Evankeliumiyhdistyksen arvot tiivistyvät kolmeen sanaan: uskollisuus, armollisuus ja yhteisöllisyys.   

Sleyn toiminta on nyt ja tulevaisuudessa uskollista Raamatun sanalle, Kristuksen antamalle tehtävälle ja luterilaiselle ja evankeliselle perinnölle.   

– Nämä uskollisuuden arvot ovat toimintamme helmet. Niiden varassa haluamme mennä eteenpäin, ja siksi ne myös nostettiin tähän ensimmäisiksi. Uskollisuuden näille asioille tulee näkyä aivan kaikessa, mitä teemme, Tom Säilä kertoo.   

Armollisuus arvona tarkoittaa sitä, että eletään täysin Jumalan armon varassa ja hyväksytään toinen toisemme sekä myös itsemme heikkoina ja keskeneräisinä ihmisinä.   

– Aina vain parempia suorituksia vaativassa yhteiskunnassa armollisuus on vaikea mutta tärkeä taito, Ville Auvinen toteaa.  

Yhteisöllisyys muodostuu turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä sekä mahdollistaa osallistumisen ja palvelemisen. Se tarkoittaa lupaa innostua ja käyttää lahjojaan rohkeasti sekä koota kaikki eri-ikäiset yhdeksi Jumalan perheeksi.   

– Tapamme on elää kristittyinä yhdessä. Kokoonnumme yhteen seuroihin, nuorteniltoihin tai jumalanpalvelukseen. Yhteisöllisyys on etsinyt uudet tiensä toteutuakseen elämässämme myös poikkeusaikana. Uskon eläminen yhdessä kuuluu kristilliseen elämäntapaan. Se merkitsee paitsi yhteen tulemista, myös omilla lahjoilla palvelemista. Minua innostaa jatkuvasti se, kuinka Evankeliumiyhdistyksen piirissä niin monen ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset palvelevat eri kutsumuksilla ja lahjoilla, Tarvainen kertoo.  

– Hyviä strategiantekijöitä kyllä riittää, mutta nyt me tarvitsemme tästä eteenpäin toteuttajia, Tom Säilä päättää. 

 

* Sääntöjen tarkoituspykälä: ”Yhdistyksen tarkoituksena on, luottaen Jumalan armoon ja apuun, levittää Kristuksen evankeliumia, saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan.” 

 

Tutustu Evankeliumiyhdistyksen strategiaan tästä linkistä. (PDF-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

 

Julkaistu Sanansaattajassa  3/21.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: