”Surullisin ja rajuin mahdollinen herätys”

 

Sleyn hallitus päätti rajuista Evankeliumiyhdistyksen henkilöstöön kohdistuvista säästöistä. Johtoryhmän jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja toivovat toimenpiteiden riittävän ja odottavat taloudellisen kannatuksen nousua.

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui viime torstaina. Kokouksessaan hallitus päätti muun muassa yhdistyksen johtoryhmän laatimasta henkilöstöön kohdistuvan säästöesityksen toimeenpanosta, joka oli laadittu aiemmin vuoden alkupuolella käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta.

Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä näkee hallituksen päätöksen olevan linjassa johtoryhmän esityksen kanssa.

– Siitä tuli, voisi sanoa, lomautuspainotteinen, Säilä toteaa.

Hallituksen päätöksen säästövaikutus on noin 500 000 euroa vuodessa. Rankimpina yksittäisinä toimenpiteinä se pitää sisällään Pohjois-Suomen piirityöntekijä Samuel Korhosen ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaan nuorisotyöntekijä Joona Vuorisen työsuhteiden päättämisen.

– Ketään ei ole vielä tässä vaiheessa irtisanottu. Hallitus halusi varmistaa, että heille, joihin säästötoimenpiteet kohdistuvat kaikkein rankimmin, rakennetaan jonkinlainen vaihtoehtoinen ratkaisu. Hallitus on valtuuttanut Tom Säilän, Tomi Välimäen ja minut suunnittelemaan jonkinlaista muutaman kuukauden palkasta koostuvaa vaihtoehtoa. Pohditaan, onko työntekijän oman tilanteen kannalta kivuttomampaa tämän kaltainen sopimus, vai muunlainen työsuhteen päättäminen, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Säästöjä toteutetaan myös työvelvollisuuksia vähentämällä. Lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri Saija Simanaisen sekä Evankelisten opiskelijoiden pääsihteerin tehtävänkuvat vähenevät kokopäiväisestä toimesta viiteenkymmeneen prosenttiin. Aleksi Kuokkanen on hoitanut perhevapaalla olevan Anne Saaren tehtävää Evankelisten opiskelijoiden pääsihteerin toimessa. Muutoksia tapahtui myös nuorisotyön puolella Nuotta.com -verkkosivujen osuuden poistuessa Tommi Hakkarin toimenkuvasta. Toimivapaalla olevan Hakkarin tehtäviä on hänen sijaisenaan hoitanut Suur-Helsingin piiristä toimivapaalla oleva Antero Toikka.

– Niin sanottu selektiiviosasto Evankeliumiyhdistyksessä nyt ohenee ja kapenee merkittävästi. Johtoryhmän tarkoituksena oli esityksessään olla mahdollisimman pitkälle koskematta perus piirityöhön. Sekään ei lopulta täysin säästynyt, kun jouduimme kajoamaan siihen Pohjois-Suomen osalta. Siellä meillä ei jatkossa ole omaa piirityöntekijää, Tarvainen jatkaa.

Pohjois-Suomen piirityöntekijän tehtävän lakkauttaminen merkitsee Evankeliumiyhdistyksen työpanoksen merkittävää vähenemistä pohjoisessa Suomessa, joskaan ei täydellistä vetäytymistä alueelta.

– Työntekijämme vierailevat Pohjois-Suomessa jatkossakin, mutta on selvää, ettei se vastaa omaa työntekijää, joka kulkee alueella jatkuvasti, Tarvainen toteaa.

– Hallituksessa herätti huolta säästötoimenpiteiden osuminen alueille, missä yhdistyksellä on vain vähän työntekijöitä. Johtoryhmä näki kuitenkin, että toiminnan laajuus kustannuksiin verrattuna oli liian vaikea yhtälö. Laajalla alueella kulkeminen päivästä toiseen tuottaa paljon matkakuluja, ja kannatuskertymä alueelta on alhaisempi, hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäki valottaa päätöksen taustoja.

Näiden toimenpiteiden lisäksi hallitus päätti koko kotimaantyön ja hallinnon työntekijöiden neljän viikon lomautuksista ja kotimaantyön organisaatiomuutoksista.

– Kotimaan organisaatiomuutos tarkoittaa sitä, että luovumme aluejohtajajärjestelmästä. Aluejohtajista tulee piirityöntekijöitä asuinpiiriinsä tai muualle lähialueelle, toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

– Lomautuksen ajankohta sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Ilman muuta lomautuksilla on vaikutuksensa. Joitakin tilaisuuksia joudumme hoitamaan ohuemmalla miehityksellä, ja jotkin tilaisuudet joudumme jättämään kokonaan välistä, mutta pyrimme siihen, että Evankeliumiyhdistyksen perustoiminta kärsii lomautuksista mahdollisimman vähän, Tarvainen selittää.

Vaikeiden ratkaisujen johtoryhmä

Kotimaantyön johtaja Tarvainen on pahoillaan tehtyjen ratkaisujen vaikutuksista työntekijöiden elämään, mutta pitää tehtyjä toimia silti välttämättöminä.

– Yhteistoimintaneuvottelut tulivat johtoryhmän pyytämättä. Me emme niitä halunneet, kun joulukuussa toimme tämän vuoden budjettiesityksen hallitukselle. Toiveemme oli, että esittämämme säästötoimenpiteet, jotka pitivät sisällään lähinnä muutaman viikon lomautuksia, olisivat riittäneet, Tarvainen kertoo.

– Meille asetettiin kuitenkin sellainen säästötavoite, että sen nähtyämme oli selvää, että joudumme väistämättä päättämään työsuhteita. Olen surullinen työmme eteenpäin menemisen puolesta, mutta ennen kaikkea niiden henkilöiden puolesta, joiden työnkuvaan on jouduttu koskemaan. Olen pahoillani heidän ja heidän perheittensä ja läheistensä puolesta. Tämä on raskain päätös, mitä olen tässä tehtävässäni ollut tekemässä. Kuitenkin näen, että kotimaantyön tulevaisuutta tarkastellessa nämä ovat väistämättömiä toimenpiteitä, Tarvainen jatkaa.

Monien huulilla on viimeisen viikon aikana ollut sana: ”miksi”.

– Tilanteemme taustalla on se tosiasia, että kotimaantyön talous on ollut alijäämäinen vuosikausia, ja alijäämä on viime aikoina vain alati kasvanut. Aiemmin sitä on aina pystytty kattamaan realisoimalla omaisuutta, joka on nyt kuitenkin vähentynyt huomattavasti, toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

–  Useissa piireissämme tilanne on se, että kotimaantyölle kerätty kannatus ei riitä kattamaan työntekijästä koituvia kuluja. Tämä on surullisin ja rajuin mahdollinen herätys, joka voi tapahtua Sleyssä, että työntekijä vain lähtee pois. Toimintamme ei ole näiden henkilöstöön kohdistuneiden toimienkaan jälkeen vielä millään tavoin tasapainossa, vaan olemme ensi vuonna yhä suurien haasteiden edessä, ja siksi kutsun nyt jokaista työn ystävää kantamaan taloudellista vastuuta omasta työntekijästään, Tarvainen toteaa.

Myös hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäki näkee matkan olevan vielä kesken.

– Saavutetut säästöt vastaavat vuosikokouksen joulukuussa päättämää tasoa. Kuinka pitkälle se riittää, sen näyttää aika ja se, kuinka kuluvalle vuodelle suunnitellut tulot ja säästösuunnitelmat toteutuvat.

– Toive on, ettemme tule näkemään uusia YT-kierroksia, eikä YT-kierrettä. Siihen toiveeseen sisältyy toki olettamuksia kustannusten alenemisesta kaikilla toimialueillamme ja tulojen kasvusta esimerkiksi kannatusrenkaiden ja messuyhteisöjäsenyyksien muodossa. Totta kai, kun YT-neuvotteluihin lähdetään, pyritään laatimaan ratkaisuja, joilla saadaan aikaan riittäviä toimenpiteitä nähtävissä ja ennakoitavissa olevan tulevaisuuden osalta, Välimäki jatkaa.

Omalta osaltaan johtoryhmä osallistuu säästötoimenpiteisiin paitsi lomautuksien myös vapaaehtoisen määräaikaisen palkanalennuksen kautta. Puheenjohtaja Välimäki kiittelee ratkaisua.

Varovaista uskoa tulevaisuuteen

Samaan aikaa, kun henkilöstöstä säästettiin 500.000 euroa, investoi hallitus Karkun evankelisen opiston uuteen majoitusrakennukseen 700.000 euroa. Hallituksen puheenjohtaja Välimäki näkee opistoon satsaamisen välttämättömänä, jotta sen toiminta voi jatkua laadukkaana edelleenkin.

– Karkun tulokertymän kannalta on oleellista, että majoituskapasiteetti on riittävä, jotta voidaan edelleen järjestää kursseja, joilla saadaan opisto täyteen.

Ilman suurta investointia olisi Karkkukin pian Välimäen mukaan pulassa.

– Ilman uutta majoitusrakennusta Karkun tulot heikkenisivät, ja nopeasti sielläkin oltaisiin vaikeassa tilanteessa. Tämä oli pitkän pohdinnan ja valmistelun tulos. Totesimme, että Karkun opisto tarvitsee nämä tilat, ja se on luvannut kantaa taloudellisen vastuun. Karkun evankelisella opistolla ollaan tietoisia siitä, että heiltä odotetaan nyt taloudellisesti vahvoja vuosia.

Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä kiittää evankelisen kansan vastuunkantoa hädän hetkellä.

– Positiivista taloudellisessa tilanteessamme on se, että yleisen tietoisuuden lisääntymisen myötä kotimaan työn kannatuksemme on viime vuoden aikana noussut selvästi. Matkaa tarpeen täyttymiseen on vielä jäljellä, mutta suunta on kääntynyt oikeaksi. Olen vilpittömän kiitollinen kaikille työmme tukijoille paitsi taloudellisesta kannatuksesta, myös kaikista esirukouksista, Säilä kiittää ja jatkaa.

– Henkilökunnalle olen kiitollinen kärsivällisyydestä ja yhteisvastuullisuudesta. Se on tullut upealla tavalla tänä raskaana aikana esille.

 

Tiistaina klo 21:48 Uutista tarkennettu Karkun opiston osalta


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: