Synnytystuskia ja iloa Yangonissa – seminaarihanke etenee!

 

Yksi sukupolvi Myanmarissa on jäänyt miltei kokonaan ilman koulutusta poliittisen kuohunnan keskellä. Tämä heijastuu myös kirkon työntekijöiden koulutustasoon. Tarve koulutukselle on valtava. Niin ovat haasteetkin. Jostain on kuitenkin aloitettava.

Luterilaisten seurakuntien pastorit ovat vahvasti kiinni työssään. Irrottautuminen pitkäjaksoiseen koulutukseen on mahdotonta. Heitä varten tarvitaan intensiivijaksoja. Niitä tullaan toteuttamaan sekä Yangonissa että alueellisesti etenkin luoteessa, Tahanin seudulla. Työntekijöiden koulutustaso on erittäin kirjava, mikä asettaa haasteensa koulutuksen sisällölle. Koska maassa on toista sataa heimokieltä, opetuskieli on iso kysymys. Tarvitaan hyviä tulkkeja.

Kirkon presidentin ehdotuksesta ja kutsusta olemme perustamassa Yangoniin luterilaista koulutuslaitosta, Myanmar Institute of Lutheran Theology (MILT). Instituutti tarjoaa laaja-alaista luterilaista teologista opetusta nykyisille ja tuleville työntekijöille, sekä aktiivimaallikoille. Koulutettavien ydinjoukko tulee koostumaan nuorista, jotka perehdytetään Raamatun tuntemiseen ja luterilaiseen teologiaan. Rukouksemme on, että tästä joukosta kasvaa vastuullisia seurakunnantyöntekijöitä ja maallikkovastuunkantajia.

MILT:n johtokunta on innolla paneutunut yhdessä tekemiseen ja suunnittelemiseen. Esite, hakulomakkeet, opettajien valinnat, opetusohjelmien suunnittelut ynnä muu valmistelu on hyvällä mallilla. Tilojen viimeistely orpokodin ylätasanteelle huonejakoineen on vaiheessaan. Seminaarin synnyttämisellä on edelleen tuskansa. Nämä tuskat voimme kanavoida yhdessä esirukouksiksi: Tavoite on saada 10 opiskelijaa ensimmäiselle vuosikurssille. Varoja tarvitaan tilojen viimeistelyyn, opiskelija-asuntolan vuokraukseen, kirjaston perustamiseen, stipendeihin sekä opettajien palkkioihin.

Maassa, jossa luterilaisuus on ohutta ja lähes tuntematonta, on haaste löytää koulutettavia omista seurakunnista. Maaseudun pienissä seurakunnissa on sama ongelma kuin muuallakin maailmassa; nuoret muuttavat pois. Täällä lähdetään jo hyvinkin nuorina esimerkiksi ulkomaille palveluammatteihin. Ansaitut varat lähetetään kotijoukoille ruuan ja perustarpeiden hankkimista varten. Köyhyydessä elää valtava määrä ihmisiä. Buddhalaisuuden paine on vahva. Kristityt elävät syrjittynä vähemmistönä. Seurakuntatyöhön lähtevältä vaaditaan suurta uhrautumista. Pastorina ei rikastu eikä välttämättä eletä edes keskiluokkaisesti. Tarvitaan vahva kutsumus.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: