”Teljän malli” puhuttaa

 

Sley on järjestänyt vuodesta 2014 saakka viikoittaisen messun yhteistyössä Porin Teljän seurakunnan kanssa. Seurakunta pyysi kaikkia arkkipiispaehdokkaita kommentoimaan yhteistyötä.

Alkuvuodesta 2014 alkanut jumalanpalvelusyhteistyö Evankeliumiyhdistyksen ja Porin Teljän seurakunnan kanssa nousi kirkolliskokousviikolla keskustelunaiheeksi. Sley järjestää joka sunnuntai messun Porin Teljän seurakunnan Väinölän kirkossa. Messut ovat myös Teljän seurakunnan toimintaa. Viikko sitten Porin Teljän seurakunnan pastori Janne Pelto-Piri pyysi kaikkia arkkipiispaehdokkaita kommentoimaan seurakunnan ja evankeliumiyhdistyksen yhteistyötä. Seurakunta julkaisi arkkipiispaehdokkaiden vastaukset seurakunnan Facebook-sivuilla.

Luottamus seurakunnan
harkintaan

Tapio Luoma kertoo seuranneensa keskustelua Teljän seurakunnan tiimoilta. Luoma toteaa luottavansa seurakunnan omaan harkintaan asiassa.
– Jos seurakunnan papisto ja luottamushenkilöstö ovat Teljän toteuttaman ratkaisun kannalla, jos asiasta on tehty sopimus, jos jatkuva keskusteluyhteys jumalanpalvelusyhteisön ja seurakunnan välillä toimii ja jos piispan kanssa on asiasta keskusteltu, toimintatapa on minusta riittävästi perusteltu, Luoma kirjoittaa vastauksessaan.

Björn Vikström kommentoi keskustelua todeten pitävänsä ”paternalistisena” tilannetta, jossa ulkoapäin väitettäisiin seurakunnan naispappien tulevan syrjityiksi, vaikka he eivät itse kokisi näin. Vikström muistuttaa tilanteen voivan kuitenkin muuttua seurakunnan työntekijävaihdosten myötä, sillä hänen mukaansa nykytilanteen hyväksymistä ei voida edellyttää uusilta työntekijöiltä.
– Mutta minusta kirkossamme tavoitellaan välillä turhankin innokkaasti kaikkien pakottamista ruotuun enemmistöpäätösten turvin. Meidän on löydettävä tapoja elää toistemme kanssa, toisiamme kunnioittaen, Vikström toteaa.

Päätökset ja suositukset

Heli Inkinen ei ota Teljän seurakunnan toimintaan suoraan kantaa. Inkinen viittaa piispainkokouksen suositukseen ja toivoo kaiken yhteistyön tapahtuvan kirkon yhteisten sopimusten ja päätösten mukaisesti.
Ilkka Kantola myöntää, ettei Teljän tilanne ole hänelle tuttu. Hän tiivistää mielipiteensä kysymykseen Evankeliumiyhdistyksen kirkkokäsityksestä. Kantola toteaa pitävänsä yhteistyötä outona, jos Sley opettaa kirkon hylänneen Raamatun opetukset tai Jumalan sanan, tai ettei naispuolinen pappi olisi oikea pappi.

”Paraatiesimerkki”

Ville Auvinen kommentoi Teljän mallia ”paraatiesimerkiksi” siitä, kuinka herätysliikeyhteisöt voisivat integroitua osaksi paikallisseurakuntien toimintaa. Auvinen toteaa pitävänsä Teljän mallia sopivana tulkinta-avaimena piispainkokouksen suosituksen toimeenpanemiselle.
– Hämeenlinnassakin on nyt toimittu vastaavalla tavalla, Auvinen huomauttaa.

Teksti on julkaistu Sanansaattajassa 48/17.

Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: