Tervetuloa jäsenkokoukseen lauantaina – myös osittain etänä

 

Lämpimästi tervetuloa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen. Jäsenkokous on Sleyn ylin päättävä elin, ja se kokoontuu kahdesti vuodessa: kesällä ja syksyllä. Syksyn jäsenkokous pidetään lauantaina 16.12. kello 13.00 alkaen Helsingin Luther-kirkossa (Fredrikinkatu 42). 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat:

  1. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
  2. päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun perimisestä ja niiden suuruudesta; sekä
  3. käsitellään ne asiat, jotka hallitus tai, sen mukaan kuin 3 momentissa on sanottu, jäsenet huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset ovat esittäneet yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu jäsenen esitys on kirjallisesti toimitettava hallitukselle viimeistään seitsemän viikkoa ennen kokousta. Hallituksen on annettava siitä lausuntonsa.

sekä:

määrätarkoitukseen sidotun rahaston osittainen purkaminen: pääkaupunkiseudun diakoniatyön rahaston 354 946 € purkaminen 53 280,34 € summalla. Rahaston varat sekä sen korkotuotto käytetään pääkaupunkiseudulla tehtävän diakoniatyön kulujen kattamiseen. Varojen lähde on Helvi Vuoriston testamentti. 

 Kokousta voi seurata ja puheenvuoroja voi käyttää etäyhteydellä (Teams). Mahdolliseen äänestystilanteeseen etänä ei voi osallistua. Ilmoittaudu etäosallistujaksi viimeistään 14.12. www.sley.fi/syyskokous2023 

Varsinainen kokouskutsu on esitetty Sanansaattaja-lehden numerossa 21/23 (ilm. 15.11).


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: