Elämäntyösi muistetaan

Testamentin avulla voit varmistaa, että elämäntyölläsi muistetaan sinulle tärkeitä asioita. Voit osoittaa testamentilla pienemmän tai suuremman osan omaisuudestasi perillisten lisäksi itsellesi tärkeälle järjestölle. Jos valitset tukea testamentilla Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työtä, mahdollistat evankeliumin menemisen eteenpäin Suomessa sekä toisten kansojen keskuudessa.

Testamentilla osoittamasi lahja ohjautuu toiminnan tukemiseen täysimääräisesti, sillä yleishyödyllisten yhdistysten ei lain mukaan tarvitse suorittaa perintöveroa.

Erityisen tärkeää testamentin tekeminen on, jos sinulla ei ole perillisiä. Ilman testamenttia omaisuutesi joutuu siinä tapauksessa valtion haltuun. Muistathan tehdä testamentin?

MITEN TESTAMENTTI TEHDÄÄN?

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Kahden yhtäaikaa läsnä olevan esteettömän todistajan on todistettava testamentti nimikirjoituksellaan. Lisäksi kirjataan ylös todistajien ammatti ja asuinpaikka. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Sen sisältöä ei todistajille tarvitse kuitenkaan ilmaista.

Testamentin on täytettävä edellä kerrotut muotovaatimukset. Testamentin kannattaa lisäksi olla riittävän yksiselitteinen, jotta se ei jätä sijaa tulkinnoille. Testamentti kannattaa laatia juristin kanssa.

LISÄTIETOJA

Jos haluat testamentissasi muistaa Evankeliumiyhdistystä, voit kysyä lisätietoja talouspäällikkö Anna-Liisa Markkulalta,  anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614

Testamenttimalli

Minä                                     ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kuoltuani on kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tahansa tai laatuista tahansa, menevä täysin omistusoikeuksin Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle käytettäväksi (sisälähetystyön/ulkolähetystyön) hyväksi.

(TAI, kun on lakiosaan oikeutettuja perillisiä:
Minä                                     ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:
1. XX kunnan kylässä oleva XXX RN:o x niminen tila on menevä täysin omistusoikeuksin                                    :lle
2. Asunto oy XX:n osakkeet a-d, jotka oikeuttavat huoneistoon,                                    :lle
3. Kaikki pesän rahavarat ja muu omaisuus on menevä täysin omistusoikeuksin                                    :lle
4. Mikäli lapseni vaativat lakiosansa, on sitä vastaava määrä suoritettava heille rahana. Lasteni lakiosaa määrättäessä on tämän testamentin perusteella lapsen saama omaisuus luettava hänen lakiosansa vähennykseksi.)

                                   :ssa                                    kuun       päivänä 20      

                                                                                  
(testamentintekijän allekirjoitus sekä ammatti ja kotipaikka)

Vartavasten kutsuttuina ja yhtäaikaa läsnä olevina todistamme täten, että                                   , jonka henkilökohtaisesti tunnemme (tai jonka henkilöllisyydestä olemme varmistuneet), on tänään omakätisesti allekirjoittanut edellä olevan testamenttinsa selittäen sen viimeiseksi tahdokseen, ja että hän on tämän tehnyt terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan ja täysin käsittäen oikeustoimensa merkityksen.

Todistajat

Paikka ja aika edellä mainitut.

                                                                                                                    

Allekirjoitus                                                 Nimenselvennys

                                                                                                                    

Ammatti                                                       Asuinpaikka

                                                                                                                    

Allekirjoitus                                                 Nimenselvennys

                                                                                                                    
Ammatti                                                       Asuinpaikka
Johannes Häkämies

Talouspäällikkö

Anna-Liisa Markkula

anna-liisa.markkula@sley.fi