Sleyn lähetystyön historiaa ja nykypäivää

Sleyn oma lähetystyö alkoi varsinaisesti vuonna 1900, kun Wellroosin perhe yhdessä perheen lastenhoitajan, vasta 16-vuotiaan Esteri Kurvisen, kanssa lähetettiin Japaniin. Evankelisen lähetystyön juuret ovat kuitenkin kauempana. Evankelisen herätyksen isä, F. G. Hedberg, oli itse lähetysrakkauden sytyttämä jo 1840-luvulta lähtien, kun evankeliumi oli kirkastunut hänelle ja hän ymmärsi sen kuuluvan kaikille kansoille.

Silloin ei vielä ollut suomalaisia lähetysjärjestöjä, ja niinpä hän kanavoi lähetysrahoja Ruotsin lähetysseuroille. Vähän myöhemmin Suomessakin lähetysinnostus johti Lähetysseuran perustamiseen, ja aluksi mukana oli useita evankelisia pappeja. Heistä mainittakoon Pietari Kurvinen, joka työskenteli jonkin aikaa 1870-luvulla Ambomaalla yhdessä suomalaisen lähetystyön uranuurtajan Martti Rautasen kanssa. Suomeen palattuaan Kurvinen levitti lähetysrakkautta evankelisen kansan sydämiin.

Japani

1800-luvun loppupuolella syntyi tarve oman lähetystyön organisoimisesta Lähetysseuran rinnalle. 1896 asia nousi esiin Sleyn vuosikokouksessa, 1898 päätettiin avata Japanin kenttä, ja pari vuotta myöhemmin ensimmäiset lähetystyöntekijät siunattiin matkaan.

70 vuoden ajan Japani oli Sleyn ainoa lähetyskenttä. Kotimaassa työtä tuettiin innokkaasti ja uusia lähtijöitä löytyi. Toisen maailmansodan vuodet merkitsivät ymmärrettävästi kriisiä työlle, ja keväällä 1946 kenttä oli lyhyen ajan ilman yhtään työntekijää. Pian työ päästiin kuitenkin aloittamaan uudestaan ja uusia lähetystyöntekijöitä voitiin taas lähettää. Sleyn työ Japanissa jatkuu edelleen. Osa työstä tapahtuu Suomesta käsin internetin välityksellä.

Kenia

Vuonna 1970 avattiin Sleyn toinen lähetyskenttä, Kenia. Evankelisen liikkeen lähetystyötä oli Keniassa tehnyt jo 1960-luvulta lähtien Sleyn ruotsinkielinen sisarjärjestö SLEF. Vuonna 1968 saapui Kenian evankelisluterilaiselta kirkolta Sleylle virallinen kutsu, ja joulukuussa 1970 saapuivat Sleyn ensimmäiset lähetystyöntekijät Keniaan. Työntekijämäärällä laskettuna Sleyn työ Keniassa on ollut voimakkainta 1990-luvun alussa.

Papua-Uusi-Guinea

1970-luvulla Sley avasi kolmannenkin lähetyskentän. Australiasta tulleiden yhteydenottojen perusteella tehtiin vuonna 1979 päätös lähetystyön aloittamisesta Papua-Uudessa-Guineassa, ja ensimmäiset työntekijät lähetettiin vuonna 1980. Papua Uusi-Guinen luterilainen kirkko on vahva ja toimii itsenäisesti. Sleyn on ollut aika vetäytyä työyhteydestä.

Sambia

Vuonna 1985 Sleyn toimistoon saapui Sambiasta lähetetty kirje. Kirje oli ECA (Afrikan Evankelinen Kirkko)-nimisen kirkon johtajilta, ja kirjeessä he pyysivät apua ja tukea pienelle lähinnä Kongosta Sambiaan muuttaneitten pakolaisten muodostamalle kirkolleen. Kirjeen seurauksena Sley tunnusteli mahdollisuutta yhteistyön aloittamiseen, ja ensimmäiset työntekijät Sambiaan lähetettiin vuonna 1989. Vähän myöhemmin yhteistyökirkko muutti nimekseen LECA (Afrikan Evankelis-Luterilainen Kirkko). Sambiassa ei ole enää lähetejä, mutta yhteistyö LECAn kanssa jatkuu edelleen.

Kamerun ja Malawi

1980-luvun lopulla syntyi yhteyksiä myös muihin Afrikan maihin. Yhteistyösopimukset sekä Kamerunin että Malawin luterilaisten kirkkojen kanssa solmittiin vuonna 1989. Kamerunissa on parhaimmillaan työskennellyt seitsemän Sleyn lähetystyöntekijää ja Malawissa kaksi. Kummassakaan maassa ei enää ole työntekijöitä. Sley on vetäytynyt kirkkojen työyhteydestä siirtyäkseen uusille alueille.

Venäjä

Sleyn lähetystyö Venäjällä alkoi virallisesti 1995, kun yhteistyösopimus Sleyn ja Inkerin kirkon kanssa solmittiin. Evankelisella työllä vanhoilla inkeriläisalueilla on kuitenkin pitkä historia, ja ennen toista maailmansotaa ja osin sen aikana monet seurakunnat olivat evankelisten maallikkosaarnaajien hoidossa. Venäjällä tehtävä työ on keskittynyt Pietarin ja Viipurin ympäristöön, mutta 2010 sitä laajennettiin Siperiaan.

Viro

Viron luterilaista kirkkoa on aluksi tuettu pidempään taloudellisesti. Ensimmäinen lähetystyöntekijä aloitti Viron luterilaisen kirkon työyhteydessä vuonna 2005. Nyt lähettejä on neljä.

Etelä-Sudan

Yhteistyö silloisen Sudanin luterilaisen kirkon kanssa solmittiin vuonna 2008. Nykyään kirkon nimi on Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilainen kirkko. Työalueella työskentelee tällä hetkellä kolme lähettiä. Etelä-Sudanin levottomasta tilanteesta johtuen heidän työnsä keskittyy Pohjois-Ugandassa sijaitseville pakolaisleireille, joissa asuu satoja tuhansia sisällissotaa paenneita eteläsudanilaisia.

Myanmar

Myanmar tuli Sleyn lähetyskentäksi vuonna 2013. Sley tukee opetus- ja diakoniatyötä Myanmarin luterilaisen kirkon työyhteydessä. Muutaman vuoden ajan yhteistyö oli taloudellista tukemista ja lyhyitä vierailuja, mutta vuodesta 2017 lähtien Sley lähettää Myanmariin pysyviä lähettejä. Työ vahvasti buddhalaisessa maassa on vakiintumassa. Tällä hetkellä maan poliittinen tilanne kuitenkin estää työn tekemisen.

Israel

Sley on solminut yhteystyösopimuksen Jerusalemissa toimivan Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus Casparin kanssa vuoden 2014 lopussa.

Saksa

Syksyllä 2017 Sley lähetti Berliiniin Steglizin Pyhän Kolminaisuuden seurakuntaan lähettiparin tekemään maahanmuuttajatyötä yhdessä paikallisen kirkon työntekijän kanssa.Syksyllä 2020 he siirtyivät tekemään työtä Hampuriin.

Suomi

Vuoden 2015 turvapaikanhakijatulvan jälkimainingeissa vuonna 2016 Sley aloitti Helsingissä maahanmuuttajatyön.

Anu Laine

Sleyn lähetysosaston osastokoordinaattori

Anu Laine
anu.laine@sley.fi