Kuka voi toimia lähetystyössä? Ja miten päästä lähetiksi?

Sley kouluttaa aina kulloisenkin tarpeen ja resurssien mukaan uusia lähetystyöntekijöitä. Sleyn lähetysalueilla eri maissa tarvitaan erityisesti teologeja ja muita seurakunnallisen koulutuksen saaneita työntekijöitä. Myös opettajia ja muiden ammattialojen edustajia tarvitaan koulutustehtävissä ja erilaisissa projekteissa.

Pohditko lähetystyötä?

Sleyn lähetystyössä pidämme tärkeänä pelastussanoman eteenpäin viemistä. Jos mietit mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön, tule mukaan Sleyn toimintaan ja tutustu lähetystyöhömme.

TUTUSTUMISMATKAT LÄHETYSMAIHIN

Sleyn lähetysmaihin voi päästä tutustumaan Evankelisten opiskelijoiden vuosittaisen aktion puitteissa tai Karkun evankelisen opiston kansainvälisen linjan kautta.

VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ

Vapaaehtoistehtäviä, harjoittelumahdollisuuksia sekä projektiluonteisia tehtäviä työalueillamme voit tiedustella Sleyn lähetysosastolta.

LÄHETYSTYÖNTEKIJÄN KOULUTUS

Kurssille pääsyn edellytyksenä on kutsumus, hyvä terveys sekä valmius sitoutua lähetystyöntekijän tehtäviin useiksi vuosiksi. Hakulomakeiden, haastattelujen ja psykologisten testien jälkeen tehdään valinnat kurssille. Parhaiten tehtäviä työalueillamme löytyy julistus-, koulutus-, diakonia-, sosiaali- ja opetusaloilla. Kysy lisää

HAKUPROSESSI LÄHETYSTYÖHÖN 

 1. Kiinnostus lähetystyöstä: Seuraa lähettien työtä esim liittymällä lähetin tukirenkaaseen. Tutustu Sleyhyn lähetysjärjestönä (Sleyn sivut, FB-ryhmät, Sanansaattaja-lehti ym). Osallistu lähetystilaisuuksiin, esilähetyskursseille ym.
 2. Lähetyskurssille haku julkaistaan yleensä Sleyn kotisivuilla ja Sanansaattaja-lehdessä.
 3. Kiinnostuneilta pyydetään esittelyä (mm. kutsumus, koulutus, työkokemus, terveys). Esittely voi tapahtua tapaamisessa, puhelimitse tai kirjallisesti.
 4. Kirjallinen hakulomake Sleyhyn määräaikaan mennessä.
 5. Haastattelu Sleyssä.
 6. Psykologiset testit
 7. Valinta lähetyskurssille. Lopullisen päätöksen tekee Sleyn hallitus.
 8. Lähetyskurssi
  – Työn ohessa käytävä monimuotokoulutus pakollisine lähijaksoineen (35 op)
  – Ilmainen, suoritetaan n 12 kuukauden aikana.
Johannes Häkämies

Sleyn lähetysosaston osastokoordinaattori

Anu Laine
anu.laine@sley.fi