Mukana evankeliumin työssä

Sleyn lähetystyö perustuu Jeesuksen lähetyskäskylle. Jumalan rakkauden osoittaminen lähetystyössä on evankeliumin välittämisen lisäksi humanitääristä apua. Työmme painottuu sinne, missä on vähän kristittyjä. Tutustu Sleyn lähetysmaihin ja niissä tehtävään työhön.

etelä-korea


Korean niemimaan hengellistä elämää värittävät Pohjois-Korean uskontovihamielisyys mutta samalla eteläkorealaisten kristittyjen halu tavoittaa evankeliumilla myös pohjoiset naapurinsa. Etelä-Koreassa, megaseurakuntien maassa, Sley tekee yhteistyötä pienen mutta kasvavan luterilaisen kirkon kanssa.

israel


Evankeliumin julistaminen juutalaisille on kirkon alusta asti ollut erityinen tehtävä. Sley on tullut mukaan tähän työhön, kun vuoden 2014 lopulla avattiin uusi työalue Israelissa. Sley tukee Jerusalemissa toimivaa Caspari-keskusta. Työn laajentaminen on suunnitelmissa.

japani


Japanin taloudellisella menestyksellä on ollut hintansa. Kilpailuyhteiskunnan pahoinvointi lisääntyy. Maan uskonnolliset perinteet ovat vahvoja samoin materialismi. Apua ongelmiin on vaikea löytää.

kenia


Monimuotoista luontoa, avoimia ja positiivisia ihmisiä, lukuisia heimoja ja kulttuureja – sitä on päiväntasaajan Kenia ja juuri Keniassa Sleyn työ näyttäytyy monivivahteisimpana.

myanmar


Kaakkois-Aasian tuntemattomaksi helmeksikin kutsuttu Myanmar (ent. Burma) on pitkään eristyksissä elänyt köyhä maa. Maassa on alkanut avautumisen kausi niin kansainyhteisölle kuin lähetystyöllekin. Myanmarin luterilainen kirkko toteuttaa lähetystyötä omassa maassaan. Maan poliittisen tilanteen johdosta Myanmarin lähettimme ovat nyt Thaimaassa.

sambia


Nimeltään suuri, mutta kooltaan vaatimaton LECA-kirkko (Lutheran Evangelical Church in Africa) on ollut Sleyn yhteistyökumppani 1980-luvun loppupuolelta asti. Sambiassa ei ole enää lähettejä, muta koulutusyhteistyö jatkuu edelleen.

sudan ja etelä-sudan (uganda)


Sudanissa ja Etelä-Sudanissa toimii luterilainen kirkko, jonka kanssa Sley on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2008 lähtien. Opetusmatkoilla koulutetaan kirkon työntekijöitä. Etelä-Sudanin sisällissodan aiheuttamassa humanitaarisessa kriisissä Sley antaa apua kirkon kautta.

suomen maahanmuuttajatyö


Lähetyskenttä on tullut keskellemme maahanmuuttajien mukana. Monenlaisista taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset saavat kohdata Kristuksen Sleyn kotimaassa tekemän lähetystyön välityksellä.

venäjä


Pinta-alaltaan maailman suurimmassa maassa, Venäjällä, riittää haastetta. Jo pelkästään yhteistyö Inkerin kirkon kanssa koko laajan maan alueella osoittaa itäisen maan lähetystyön rikkauden ja laajuuden. Sley tavoittaa ihmisiä Venäjällä media-, seurakunta-, diakonia ja opetustyön keinoin.

viro


Eteläisen heimokansamme maa on yksi Euroopan ateistisimmista alueista – vain 1 % nuorista uskoo Kristukseen. Sleyn yksi painopiste tässä pippurisessa maassa onkin nuorisotyön saralla. Yhdessä Viron kirkon kanssa haluamme olla vastaamassa maan hengellisiin haasteisiin.

saksa


Sley on aloittanut työn Saksassa syksyllä 2017

Saksaan on tullut paljon maahanmuuttajia, jotka eivät tunne Jeesusta Vapahtajanaan.

He tarvitset kasteopetuksen lisäksi paljon syventävää Raamatun ja katekismuksen opetusta. Monet heistä ovat joko jo lähtömaassaan tai matkalla Eurooppaan traumatisoituneita. Hengellisen opetuksen ja avun lisäksi he ovat usein psykologisen avun tarpeessa. Marko ja Siiri Turunen tekevät työtä näiden ihmisten parissa Hampurissa.