Sleyn lähetystyö Japanissa alkoi jo 1900-luvun alussa

 

Japanin valtio Itä-Aasiassa koostuu neljästä pää- sekä noin 3000 pienemmästä saaresta. Saariryhmä sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaan alueella, viiden mannerlaatan törmäysvyöhykkeellä. Japanissa tapahtuu runsaasti maanjäristyksiä, jotka aiheuttavat myös tsunameja. Lisäksi Japanissa on useita aktiivisia tulivuoria. Maassa on toimivat varoitusjärjestelmät tsunamien ja kehittyneet rakennustekniikat maanjäristysten varalle. Lisäksi jokaisella kansalaisella on varattuna kuivamuonaa ja muita tarvikkeita sekä tiedossaan evakuointipaikka, johon paeta mahdollisen suurmaanjäristyksen sattuessa. Parhaatkaan valmiudet eivät kuitenkaan pysty estämään katastrofien syntymistä. Suuren vaaratekijän muodostavat myös maan atomivoimalat. Suuret maanjäristykset tulevat kohtaamaan maata jatkossakin.

Maan väkiluku 124 miljoonaa. Pääkaupunki Tokio suuralueineen on maailman suurin metropolialue yli 30 miljoonalla asukkaallaan. Koulutustaso on korkea, maa on vauras ja teollistunut. Japanin taloudellisella menestyksellä on ollut hintansa. Kilpailuyhteiskunnan kasvattien pahoinvointi lisääntyy jatkuvasti. Yksinäisyys ja sosiaaliset ongelmat ovat läsnä niin nuorten kuin vanhustenkin elämässä. Apua ongelmiin on vaikea löytää. Maan uskonnolliset perinteet shintolaisuudessa ja buddhalaisuudessa ovat vahvoja, samoin materialismi. Tarjoamme lähetystyömme kautta japanilaisille mahdollisuuden löytää pelastus ja anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa sekä Jumalan lahjoittaman rauhan ja ilon iankaikkisen elämän toivossa.

Itsenäinen lähetystyömme alkoi ja asettui Japanin alppiseuduille Suwa-järven ympärille. Seurakuntia syntyi ja työ laajeni lähiympäristöön, sekä sittemmin Tokioon ja pohjoiselle Hokkaidon saarelle. Syntyneistä seurakunnista muodostui itsenäinen ”Evankelis-luterilainen kirkko” vuonna 1913. Neljän vuosikymmenen kuluttua Sleyn kirkko liittyi yhteen amerikkalaisen lähetystyön tuloksena syntyneiden kirkkokuntien kanssa muodostaen Japanin evankelis-luterilaisen kirkon.

 

Tue säännöllisesti

Kuukausilahjoittajana ryhdyt tukemaan säännöllisesti. Jokainen lahjoittaja on tärkeä tulevaisuutta suunniteltaessa.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti.

TYÖMUOTOJA JAPANISSA

Internet-työ


Internet-lähetyksen päämääränä on herättää kiinnostusta kristillistä uskoa kohtaan
Internet on tuonut mukanaan mahdollisuuden tavoittaa laajasti japanilaisia ei-kristittyjä. Sley kääntää ja toimittaa internettiin japaninkielistä kristillistä aineistoa. Netin uskonnollisilla palstoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin kristillisestä näkökulmasta. Kirkkojen kotisivut ovat monille ensikosketus kristinuskoon ja madaltavat kynnystä hakeutua kirkon tilaisuuksiin.

Lapsityö


Seurakunnissa toimii päiväkoteja, joissa heille kerrotaan Jeesuksesta.
Kielikoulusta valmistuvien lähettien tarve on oppia kohtaamaan japanilaisia heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Sekä kulttuuri- että kieliosaaminen ovat lähetin työssä enemmän kuin tarpeellinen taito. Seurakunnissa toimivat päiväkodit antavat mahdollisuuden tutustua japanilaiseen elämään. Niissä tavataan sekä lapsia että vanhempia. Näin lähetystyöntekijän taidot evankeliumin eteenpäin viemiseksi harjaantuvat ja lapset saavat kuulla ilosanomaa Jeesuksesta.

Diakoniatyö


Sley tekee kotikäyntejä yksinäisten vanhusten luona.
Väestörakenne vanhenee Japanissa nopeiten maailmassa. Yli 65 vuotiaita on maassa yli neljännes asukkaista. Vanhusten arvostus maassa on perinteikästä. Suurkaupungistumisen myötä kuitenkin valitettavan monet vanhukset ovat jääneet yksin. Monet eivät enää pääse osallistumaan kirkon toimintaan. Sley kohdentaa diakonisen toimintansa Japanissa vanhusten pariin tavoitteenaan kehittää kirkon kotikäyntityötä.

Musiikkityö


Musiikki yhdistää ja tavoittaa ihmisiä Japanissa.
Musiikkitilaisuuksiin on luontevaa kutsua mukaan niitä, jotka eivät vielä ole kristittyjä. Konserteissa ja musiikkitapahtumissa voidaan pitää esillä evankeliumia sanoin ja sävelin. Lapsia voidaan tavoittaa lastentarhojen muskareissa. Lisäksi musiikkityö on avannut Sleylle mahdollisuuden vapaaehtoisten kanttoreiden koulutustehtäviin sekä kirkon virsikirjan uudistustyöhön.
  • Connector.

    Suomi-kirkko


Tokion suurkaupungin sykkeessä toimii luterilainen Suomi-kirkko. Nimestään huolimatta Suomi-kirkko on japanilainen ja japaninkielinen seurakunta. Sen työntekijät ovat Sleyn lähetystyöntekijöitä. Tällä hetkellä Suomi-kirkon työssä ovat Hiroaki ja Päivi Yoshimura.Sunnuntaisin kirkossa kokoontuu japaninkielinen seurakunta jumalanpalvelukseen. Lisäksi kirkossa toimii useita erilaisia piirejä, joissa lähetystyöntekijät voivat kohdata ei-kristittyjä. Näin avautuu mahdollisuus julistaa evankeliumia kasvokkain niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta ja ohjata uusia tulijoita jumalanpalvelusyhteisöön.

Lähetystyöntekijät


Sleyn lähetystyöntekijät Japanissa: Hiroaki ja Päivi YoshimuraInternet-lähetit Tiina Latva-Rasku ja Ken Takaki työskentelevät Suomesta käsin. Projektilähetit Päivi ja Martti Poukka tekevät lähetysmatkoja Japaniin. Miki Ozawa tekee musiikkilähetystyötä palkkiotoimisesti.

Lahjoita


Sleyllä on monta lähettiä ja monipuolisia lähetystyön muotoja Japanissa. Voit tukea työtä Japanissa esirukouksin tai lahjoittamalla evankeliumin työlle.

Blogit Japanista

Maakohtaiset materiaalit käytössäsi

  • Lähetystyön materiaalit -liitteestä löydät tietoa lähetyskohteesta eri muodoissa. Tilaa DVD, nukketeatteriesitys tai vaikkapa näyttely. Tutustu ja tutustuta yhteisösi Sleyn lähetystyöhön!Lahetystyon materiaalit: Japani
  • Makuja maailmalta -liitteestä löydät paikallisia reseptejä.Makuja maailmalta: Japani