Monimuotoinen Kenia

 

Luontoa, avoimia ja positiivisia ihmisiä, lukuisia heimoja ja kulttuureja – sitä on päiväntasaajan Kenia. Juuri täällä Sleyn työ näyttäytyy monivivahteisimpana. Sley on mukana orpotyössä, vaikeasti tavoitettavien heimojen tavoittamisessa ja koulutustyössä. Orpotyötä tehdään erityisesti Länsi-Keniassa. Orpohankkeen piirissä on noin 300 lasta ja nuorta. Heistä nuorimpia tuetaan sijaisperheissä ja -kodeissa peruskoulusta ammatillisen koulutuksen suorittamiseen asti. Orpotyöhön kuuluu myös orpokoti Matongossa. Lisäksi Kisumussa Sley tukee kehitysvammakoulun toimintaa. Sleyn lähetystyöntekijät toimivat julistus-, opetus- ja diakoniatehtävissä. Evankeliumin julistaminen uusille alueille on lähetyksen perustehtävä. Keniassa sitä on tehty maasai- ja samburualueilla, joista löytyy vielä kyliä ilman kirkkoa. Myös Keniassa olevia pakolaisia eri heimoista ja kansoista pyritään tavoittamaan.

Työmuotoja Keniassa

Maasaityö


Evankeliumin lisäksi Maasaialueella koulutetaan työntekijöitä.
Maasait ovat itäafrikkalainen paimentolaiskansa, joka elää pääosin Kenian ja Tansanian alueella. Maasait ovat pääosin säilyttäneet oman luonnonläheisen elintapansa ja kulttuurinsa. Sley tekee kolmenlaista työtä Maasaiheimon parissa.

Somalityö


Pioneerityötä Koillis-Kenian somalialueilla.
Sleyn toimesta työ Koillis-Keniassa on aloitettu vuonna 2007. Koillis-Kenian työ on haastavaa ja tarvitsee paljon esirukousta. Työ toteutetaan yhdessä Kenian luterilaisen kirkon kanssa. Tulevaisuuden tavoitteena on kasvattaa työtä alueella tavoittaen ja auttaen Keniassa asuvia somaleita.

Credo-ohjelma


Credo-ohjelma tyttöjen tueksi.
Sleyn vuonna 2001 käynnistämä, Kenian luterilaisen kirkon piirissä toimiva kummiohjelma Credo toimii heikossa asemassa olevien tyttöjen auttamiseksi. Credo-ohjelma auttaa ympärileikkausta ja lapsiavioliittoa paenneita tyttöjä.

Samburutyö


Samburut ovat yksi Kenian yli neljästäkymmenestä heimosta.
Kenian luterilainen kirkko on tehnyt työtä samburuheimon alueella 80-luvulta asti erityisesti yhdessä lähetysjärjestö World Mission Prayer League kanssa. Työssä on keskitytty erityisesti terveystyöhön ja seurakuntien perustamiseen. ELCK ja samburut ovat kutsuneet Sleytä työhön. Sley on ottanut tavoitteekseen siirtää resurssejaan Kenian eteläosien maasaialueilta samburuun.
  • Connector.

    Matongon orpokoti ja kummilapset


Sleyllä on Matongossa orpokoti 25 lapselle. Sen lisäksi orpolapsityön piirissä on noin 400 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Tarkoituksena on auttaa suoraan kaikkein köyhimpiä. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä.

Kenian lähetit


Jorma ja Satu Arkkila
Jiska ja Petra Gröhn
Marja Ochieng
Virpi Otieno

Lahjoita Kenian työlle


Sley tekee Keniassa monin tavoin lähetystyötä. Voit tukea työtä esirukouksin tai lahjoittamalla Keniassa tehtävän työn hyväksi.

Blogit Keniasta

22.5.2019Lähetysblogi

Ystävyydestä

18.3.2019Lähetysblogi

Tietyömaita

Maakohtaiset materiaalit käytössäsi

  • Lähetystyön materiaalit -liitteestä löydät tietoa lähetyskohteesta eri muodoissa. Tilaa DVD, nukketeatteriesitys tai vaikkapa näyttely. Tutustu ja tutustuta yhteisösi Sleyn lähetystyöhön!

    Lahetystyon materiaali: Afrikka

  • Makuja maailmalta -liitteestä löydät paikallisia reseptejä.

    Makuja maailmalta: Afrikka