• Connector.

    Monimuotoinen Kenia

    Sley tekee työtä Keniassa niin kouluttamalla kirkon työntekijöitä Matongon teologisessa seminaarissa, pelastaen tyttöjä pakkoavioliitoilta Credo-ohjelmassa ja turvaten noin 200 orpolapsen elämää kodeissa ja sijaisperheissä.


Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä tulevaisuutta suunniteltaessa. Kiitos, että olet mukana.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti.

Kirkkoa rakentamassa

Sley tekee työtä Keniassa niin kouluttamalla kirkon työntekijöitä Matongon teologisessa seminaarissa, pelastaen tyttöjä pakkoavioliitoilta Credo-ohjelmassa ja turvaten noin 200 orpolapsen elämää kodeissa ja sijaisperheissä.


Kenia kartalla


View Larger Map

Kenia

Luontoa, avoimia ja positiivisia ihmisiä, lukuisia heimoja ja kulttuureja – sitä on päiväntasaajan Kenia. Juuri täällä Sleyn työ näyttäytyy monivivahteisimpana. Sley on mukana orpotyössä, vaikeasti tavoitettavien heimojen tavoittamisessa ja koulutustyössä. Orpotyötä tehdään erityisesti Länsi-Keniassa. Orpohankkeen piirissä on noin 200 lasta ja nuorta. Heitä tuetaan sijaisperheissä ja -kodeissa peruskoulusta ammatillisen koulutuksen suorittamiseen asti. Aiemmin orpotyöhön kuului myös orpokoti Matongossa. Lisäksi Kisumussa Sley tukee kehitysvammaiskoulun toimintaa. Credo-ohjelman kautta tuetaan puolestaan tyttöjen koulunkäyntiä. Sleyn lähetystyöntekijät toimivat julistus-, opetus- ja diakoniatehtävissä.

Credo-ohjelma

Kenialaisen maasai-heimon tyttöjen sukuelinten silpominen on jäänne vuosisatoja vanhasta aikuistumistraditiosta, jossa tytöt viettivät viikkoja eristyksissä suvun naisten ja isoäitien kanssa. Naiset siirsivät monipuolisesti maasaiperinnettä ja -historiaa aikuistumisen kynnyksellä oleville tytöille. Näiden viikkojen aikana puhuttiin muun muassa naisen, vaimon ja äidin roolista maasaiyhteisössä ja perheessä, lasten kasvatuksesta ja hoidosta sekä terveydenhoidosta. Yhtenä tämän tradition osana oli tyttöjen ympärileikkaus. Nykypäivänä traditiosta on jäljellä vain leikkaus.

Maasaikulttuurissa on tavallista, että tytöt ympärileikataan aikuistumisen merkiksi 8-14-vuoden iässä. Tuskallisen operaation välittömiä ja myöhempiä lääketieteellisiä seuraamuksia ovat tavallisimmin kuiviin vuotaminen (2 % leikatuista), tulehdukset, virtsaamisvaikeudet ja pidätyskyvyn heikkeneminen, voimakkaat kuukautiskivut, seksuaalielämän ja psyyken ongelmat sekä laajan, joustamattoman arpikudoksen aiheuttamat synnytyskomplikaatiot.

Ympärileikkauksen jälkeen tyttö naitetaan yleensä huomattavasti vanhemmalle miehelle toiseksi tai kolmanneksi vaimoksi. Mahdollisesti aloitettu koulunkäynti päättyy tytön osalta tähän. Korvaukseksi mies maksaa tytön isälle lehmiä, vuohia ja/tai käteistä rahaa. Monet maasai-isät eivät näe tyttöjen koulutusta tärkeänä, vaan näkevät tytöt ennemmin taloudellisen vaurauden tuojina morsiusmaksun muodossa ja kouluttaen mieluummin näillä rahoilla poikansa.

Orpolapsityö

Matongo on pieni kylä länsi-Keniassa, noin 50 kilometriä Kisumusta etelään. Sinne lähetystyöntekijä Anja-Maija Vanhanen perusti yhteistyössä Kenian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa Immanuel-kodin orpolapsille. Koti sai nimensä orpopojan mukaan, jonka Anja-Maija oli ottanut kotiinsa asumaan.

Nyt yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin orpolapsityön piirissä on noin 200 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Tarkoituksena on auttaa suoraan kaikkein köyhimpiä. Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Näin he pysyvät yhteisöjensä jäseninä, mikä on erittäin tärkeätä kenialaisessa kulttuurissa. Avustus kattaa lapsen koulutuksen, ruuan ja terveydenhoidon. Apu on kokonaisvaltaista ja siihen kuuluu vahvasti myös hengellinen ulottuvuus.

Matongon teologinen seminaari

Matongoon perustettiin raamattukoulu vuonna 1978. Vähitellen raamattukoulusta on kehittynyt teologinen seminaari (MLTC, Matongo Lutheran Theological College, nykyään Neema Lutheran College Matongo), jossa koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja Kenian evankelis-luterilaisen kirkon sekä useamman muun afrikkalaisen maan luterilaisten kirkkojen palvelukseen. Seminaarissa kaikki koulutus tapahtuu englanniksi ja tutkintoja voi suorittaa teologian kandidaatin tutkintoon asti. Seminaarissa opetus on tunnustuksellista ja se valmistaa opiskelijoita suoraan kirkollisiin tehtäviin. Niinpä jumalanpalvelus- ja hartauselämä kytkeytyy kiinteästi osaksi jokaisen opiskelijan elämää kampuksella.

Sley on lähettänyt seminaariin opettajia jo vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä opettajan tehtävissä toimii yksi lähetti. Opetustyön avulla saadaan Kenian ja muiden afrikkalaisten maiden luterilaisten kirkkojen palvelukseen lisää työvoimaa ilosanoman levittämiseen. Seminaarin tavoitteena on kehittyä itsenäiseksi tiedekunnaksi, joka pystyisi antamaan koulutusta teologian maisterin tutkintoon asti. Opettajaresurssin lisäksi Sleyn kautta maksetaan joidenkin opiskelijoiden lukukausimaksuja.

Kentällä työskentelevät lähetit

Marja Ochieng


Asun Länsi-Keniassa Kisumun kaupungissa. Tulin Keniaan vuonna 2007 ja olen saanut toimia nämä vuodet orpolapsityön yhteyshenkilönä. Olen kiitollinen, että olen saanut seurata näiden lasten kasvua näin pitkän ajan. Olen myös Kenian työaluevastaava ja yhteyshenkilö kenialaisen yhteistyökirkkomme ja Sleyn välillä.

Virpi Otieno


Asun Kisumussa, Länsi-Keniassa. Tulin Keniaan syksyllä 2014 ja työskentelen Kenian evankelisluterilaisen kirkon (ELCK) työyhteydessä pääasiassa opetustehtävissä. Lisäksi toimin Kisumun kehitysvammaiskoulun yhdyshenkilönä sekä huolehdin osaltani työalueemme hallinnollisista tehtävistä.

Videoita kentältä

Materiaaleja kentältä

Lähetyskipinä-podcast

Anu Laine

Sleyn lähetysosaston osastokoordinaattori

Anu Laine
anu.laine@sley.fi
044 298 2601