Credo-ohjelma toimii ympärileikkausta ja lapsiavioliittoa paenneiden tyttöjen tukena

 

Kenialaisen maasai-heimon tyttöjen ympärileikkaus on jäänne vuosisatoja vanhasta aikuistumistraditiosta, jossa tytöt viettivät viikkoja eristyksissä suvun naisten ja isoäitien kanssa. Naiset siirsivät monipuolisesti maasaiperinnettä ja -historiaa aikuistumisen kynnyksellä oleville tytöille. Näiden viikkojen aikana puhuttiin muun muassa naisen, vaimon ja äidin roolista maasaiyhteisössä ja perheessä, lasten kasvatuksesta ja hoidosta sekä terveydenhoidosta. Yhtenä tämän tradition osana oli tyttöjen ympärileikkaus. Nykypäivänä traditiosta on jäljellä vain leikkaus.

Maasaikulttuurissa on tavallista, että tytöt ympärileikataan aikuistumisen merkiksi 8-14-vuoden iässä. Tuskallisen operaation välittömiä ja myöhempiä lääketieteellisiä seuraamuksia ovat tavallisimmin kuiviin vuotaminen (2 % leikatuista), tulehdukset, virtsaamisvaikeudet ja pidätyskyvyn heikkeneminen, voimakkaat kuukautiskivut, seksuaalielämän ja psyyken ongelmat sekä laajan, joustamattoman arpikudoksen aiheuttamat synnytyskomplikaatiot.

Ympärileikkauksen jälkeen tyttö naitetaan yleensä huomattavasti vanhemmalle miehelle toiseksi tai kolmanneksi vaimoksi. Mahdollisesti aloitettu koulunkäynti päättyy tytön osalta tähän. Korvaukseksi mies maksaa tytön isälle lehmiä, vuohia ja/tai käteistä rahaa. Monet maasai-isät eivät näe tyttöjen koulutusta tärkeänä, vaan näkevät tytöt ennemmin taloudellisen vaurauden tuojina morsiusmaksun muodossa ja kouluttaen mieluummin näillä rahoilla poikansa.

Credo-ohjelmassa tytöt
autetaan elämässä alkuun

Sleyn vuonna 2001 käynnistämä, Kenian luterilaisen kirkon piirissä toimiva kummiohjelma Credo toimii näiden heikossa asemassa olevien tyttöjen auttamiseksi. Sosiaalityöntekijämme auttavat turvaa etsivät tytöt koulunkäynnin alkuun sisäoppilaitoksessa, josta suku ei voi hakea väkivalloin tyttöä takaisin yhteisöönsä. Moni tyttö on kulkenut koulutiensä turvallisesti vuosien ajan peruskoulun ja lukion kautta ammattiopintojen päätökseen asti.

Credo toimii ruohonjuuritasolla ja kentällä ja pyrimme välttämään kaikenlaisia instituutioita ja byrokratiaa. Sen vuoksi tällä hetkellä ohjelmaan ei kuulu esim turvakotia. Tilapäistä suojaa saamme lasten oikeuksia ajavilta järjestöiltä (Cradle) ja ihmisoikeuksiin erikoistuneilta järjestöiltä (Education Centre for Women in Democracy) sekä Nairobin naisille tarkoitetusta turvakodista. Tytöt opiskelevat pääsääntöisesti turvallisissa sisäoppilaitoksissa, jotka ovat erittäin tavallisia ja suosittu ja arvostettu tapa käydä koulua Keniassa. Näistä kouluista ei suku tai kukaan muukaan voi hakea tyttöjä pois. Rehtori ja opettajat tietävät tyttöjen taustan ja kannustavat heitä elämässä ja opinnoissa eteenpäin.

Sosiaalityöntekijä ja diakonissat keskustelevat tyttöjen kanssa heidän elämänsä ongelmista ja ilonaiheista. Sovittelun avulla pyritään parantamaan katkenneet tai tulehtuneet välit perheeseen siten, että vuosien jälkeen tyttö voi palata takaisin yhteisöönsä ilman vaaraa ympärileikkauksesta tai pakkoavioliitosta. Iloksemme näin käy useimpien kohdalla.

Tyttöjen kummiksi
Credo-ohjelmaan

Tule mukaan auttamaan maasaityttöjä elämässä eteenpäin ryhtymällä Credo-kummiksi. Tässä toiminnassa kummit ovat joko nimikkokummeja yhdelle tytölle tai kaikkien toiminnan piirissä olevien yhteisiä kummeja. Kummina tukesi kattaa tyttöjen koulunkäynnistä aiheutuvia koulu- ja asuntolamaksuja, ruoka- ja vaatekuluja, koulukirjoja ja opiskeluvälineitä sekä terveydenhoitoa.

Kummin tehtävä on rukoilla nuoren puolesta ja mahdollisuuksiensa mukaan tukea tätä taloudellisesti sekä pitää yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. Kummikoordinaattorin on hyvä kuitenkin tietää yhteydenpidosta, jotta ei tule ylilyöntejä eikä väärinkäsityksiä tai epäselvyyksiä puolin ja toisin.

Merkittävintä mitä kummi voi nuorelle ihmiselle tarjota on toivo sekä pelastava usko, jonka Jumala synnyttää rukousten kautta. Toivo paremmasta tulevaisuudesta on suuri kannustin opiskelussa ja ylipäänsä elämässä. Niin moni haluaisi opiskella, mutta asenteiden tai köyhyyden vuoksi se ei ole mahdollista. Kummin avulla tämä este poistuu ja monelle aukeaa aivan erilainen elämä kuin ikätovereilleen, jotka jäävät kotikylille.

Koko maailmaa ei ole mahdollista auttaa. Yhtä ihmistä voi auttaa tiettyyn rajaan saakka kouluttamalla hänet ammattiin asti. Siitä eteenpäin on sitten jokaisen vastuulla miten elämänsä suunnan valitsee. Jumala tekee työtä näiden tyttöjen elämässä ja palaute jota olemme heiltä saaneet on ollut erittäin positiivista. Kaikki eivät ole nousseet korkealle, mutta ovat kuitenkin löytäneet työpaikan ja voivat olla hyviä roolimalleja toisille nuorille.

Tukesi voi olla tilapäistä tai pitkäjänteistä. Voit lahjoittaa sen summan, minkä itse haluat kerran, usein tai säännöllisesti. Kattavalla ja kauas suuntaavalla tuella kummi luo kestävän pohjan nuorelle ihmiselle, joka toivoo elämältään ja saavuttaa eri asioita kuin ikätoverinsa kotikylissä.