Image

Kenialaisen maasai-heimon tyttöjen sukuelinten silpominen on jäänne vuosisatoja vanhasta aikuistumistraditiosta, jossa tytöt viettivät viikkoja eristyksissä suvun naisten ja isoäitien kanssa. Naiset siirsivät monipuolisesti maasaiperinnettä ja -historiaa aikuistumisen kynnyksellä oleville tytöille. Näiden viikkojen aikana puhuttiin muun muassa naisen, vaimon ja äidin roolista maasaiyhteisössä ja perheessä, lasten kasvatuksesta ja hoidosta sekä terveydenhoidosta. Yhtenä tämän tradition osana oli tyttöjen ympärileikkaus. Nykypäivänä traditiosta on jäljellä vain leikkaus.

Maasaikulttuurissa on tavallista, että tytöt ympärileikataan aikuistumisen merkiksi 8-14-vuoden iässä. Tuskallisen operaation välittömiä ja myöhempiä lääketieteellisiä seuraamuksia ovat tavallisimmin kuiviin vuotaminen (2 % leikatuista), tulehdukset, virtsaamisvaikeudet ja pidätyskyvyn heikkeneminen, voimakkaat kuukautiskivut, seksuaalielämän ja psyyken ongelmat sekä laajan, joustamattoman arpikudoksen aiheuttamat synnytyskomplikaatiot.

Ympärileikkauksen jälkeen tyttö naitetaan yleensä huomattavasti vanhemmalle miehelle toiseksi tai kolmanneksi vaimoksi. Mahdollisesti aloitettu koulunkäynti päättyy tytön osalta tähän. Korvaukseksi mies maksaa tytön isälle lehmiä, vuohia ja/tai käteistä rahaa. Monet maasai-isät eivät näe tyttöjen koulutusta tärkeänä, vaan näkevät tytöt ennemmin taloudellisen vaurauden tuojina morsiusmaksun muodossa ja kouluttaen mieluummin näillä rahoilla poikansa.

Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä toiminnan tulevaisuutta suunniteltaessa. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

Credo-ohjelmassa tytöt
autetaan elämässä alkuun

Sleyn vuonna 2001 käynnistämä, Kenian luterilaisen kirkon piirissä toimiva kummiohjelma Credo toimii näiden heikossa asemassa olevien tyttöjen auttamiseksi. Diakonissamme auttaa turvaa etsivät tytöt käymään koulua sisäoppilaitoksessa. Moni tyttö on kulkenut koulutiensä turvallisesti vuosien ajan peruskoulun ja lukion kautta ammattiopintojen päätökseen asti.

Tytöt opiskelevat pääsääntöisesti turvallisissa sisäoppilaitoksissa, jotka ovat erittäin tavallisia ja suosittu ja arvostettu tapa käydä koulua Keniassa. Näistä kouluista ei suku tai kukaan muukaan voi hakea tyttöjä pois. Rehtori ja opettajat tietävät tyttöjen taustan ja kannustavat heitä elämässä ja opinnoissa eteenpäin.

Diakonissa keskustelee tyttöjen kanssa heidän elämänsä ongelmista ja ilonaiheista. Sovittelun avulla pyritään parantamaan katkenneet tai tulehtuneet välit perheeseen siten, että vuosien jälkeen tyttö voi palata takaisin yhteisöönsä ilman vaaraa ympärileikkauksesta tai pakkoavioliitosta. Iloksemme näin käy useimpien kohdalla.

Tyttöjen kummiksi
Credo-ohjelmaan

Tule mukaan auttamaan tyttöjä elämässä eteenpäin ryhtymällä Credo-kummiksi. Tässä toiminnassa kummit ovat joko nimikkokummeja yhdelle tytölle tai kaikkien toiminnan piirissä olevien yhteisiä kummeja. Kummina tukesi kattaa tyttöjen koulunkäynnistä aiheutuvia koulu- ja asuntolamaksuja, ruoka- ja vaatekuluja, koulukirjoja ja opiskeluvälineitä sekä terveydenhoitoa.

Kummin tehtävä on rukoilla nuoren puolesta ja mahdollisuuksiensa mukaan tukea tätä taloudellisesti sekä pitää yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. Sleyn yhteyshenkilön on hyvä kuitenkin tietää yhteydenpidosta, jotta ei tule ylilyöntejä eikä väärinkäsityksiä tai epäselvyyksiä puolin ja toisin.

Merkittävintä mitä kummi voi nuorelle ihmiselle tarjota on toivo sekä pelastava usko, jonka Jumala synnyttää rukousten kautta. Toivo paremmasta tulevaisuudesta on suuri kannustin opiskelussa ja ylipäänsä elämässä. Niin moni haluaisi opiskella, mutta asenteiden tai köyhyyden vuoksi se ei ole mahdollista. Kummin avulla tämä este poistuu ja monelle aukeaa aivan erilainen elämä kuin ikätovereilleen, jotka jäävät kotikylille.

Koko maailmaa ei ole mahdollista auttaa. Yhtä ihmistä voi auttaa tiettyyn rajaan saakka kouluttamalla hänet ammattiin asti. Siitä eteenpäin on sitten jokaisen vastuulla miten elämänsä suunnan valitsee. Jumala tekee työtä näiden tyttöjen elämässä ja palaute jota olemme heiltä saaneet on ollut erittäin positiivista. Kaikki eivät ole nousseet korkealle, mutta ovat kuitenkin löytäneet työpaikan ja voivat olla hyviä roolimalleja toisille nuorille.

Tukesi voi olla tilapäistä tai pitkäjänteistä. Voit lahjoittaa sen summan, minkä itse haluat kerran, usein tai säännöllisesti. Kattavalla ja kauas suuntaavalla tuella kummi luo kestävän pohjan nuorelle ihmiselle.

Yhteyshenkilö: marja.ochieng@sley.fi