Matongon teologinen seminaari

Matongoon perustettiin raamattukoulu vuonna 1978. Vähitellen raamattukoulusta on kehittynyt teologinen seminaari (MLTC, Matongo Lutheran Theological College), jossa koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja Kenian evankelis-luterilaisen kirkon sekä yhdeksän muun afrikkalaisen maan luterilaisten kirkkojen palvelukseen. Seminaarissa kaikki koulutus tapahtuu englanniksi ja tutkintoja voi suorittaa teologian kandidaatin tutkintoon asti. Seminaarissa opetus on tunnustuksellista ja se valmistaa opiskelijoita suoraan kirkollisiin tehtäviin. Niinpä jumalanpalvelus- ja hartauselämä kytkeytyy kiinteästi osaksi jokaisen opiskelijan elämää kampuksella.

Sley on lähettänyt seminaariin opettajia jo vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä opettajan tehtävissä toimii kaksi lähettiä. Opetustyön avulla saadaan Kenian ja muiden afrikkalaisten maiden luterilaisten kirkkojen palvelukseen lisää työvoimaa ilosanoman levittämiseen. Seminaarin tavoitteena on kehittyä itsenäiseksi tiedekunnaksi, joka pystyisi antamaan koulutusta teologian maisterin tutkintoon asti.