Naistyö

VÄRIKÄS KENIA

Kenia on väestöltään hyvin värikäs maa. Keniassa asuu 42 eri heimoon kuuluvia kansalaisia, ja jokaisella heillä on oma äidinkielensä. Myös uskonnollisesti Kenia on monimuotoinen. Kristittyjä on 85,5% väestöstä, muslimeita 11% ja loput tunnustavat lähinnä hindulaisuutta, luonnonuskontoja tai ovat uskonnottomia.  Isoimmissa kaupungeissa asuu myös paljon ulkomaalaisia. Eri kansallisuudet ja uskonnot näkyvät päivittäisessä katukuvassa ja julkisessa keskustelussa.

Sley tekee työtä ei-kristittyjen parissa yhdessä Kenian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Työmuotoja ovat koulutustoiminta ja seurakuntien varustaminen. Suurin osa työntekijöistä on paikallisia, jotka tuntevat eri heimojen kulttuureita ja uskontoja. Tavoittavaa työtä tehdään erityisesti naisten parissa.

KOULUTUSTOIMINTA

Monissa afrikkalaisissa heimoissa tyttöjen ja naisten koulutusta ei ole historian saatossa pidetty arvossa, ja heidän asemansa yhteisössä saattaa muutenkin olla edelleen alempi kuin miesten. Pakolaistaustaisille naisille suunnatun koulutuksen tarkoituksena on varustaa naisia tiedoilla ja taidoilla niin, että he voisivat kokea olevansa arvokkaita ja itsenäisiä yhteisönsä jäseniä. Tulevaisuuden tavoitteena on, että naiset voisivat kokea olevansa itsevarmempia päivittäisessä arjessaan koulutuksessa oppimiensa asioiden ansiosta. Tavoitteena on saavuttaa hyvät suhteet naisiin sekä heidän yhteisöihinsä, ja sitä kautta avata mahdollisuuksia syvällisempään kanssakäymiseen. Koulutustoiminta on aloitettu naisten luku- ja kirjoitustaitokoulutuksella sekä swahilin alkeilla. 

SEURAKUNTIEN VARUSTAMINEN

Paikallisseurakuntien jäsenet kohtaavat arjessaan monenlaisia ihmisiä. Seurakuntalaisille suunnattujen seminaarien kautta on tarkoituksena varustaa heitä kohtaamaan toisiin uskontokuntiin kuuluvia lähimmäisiään, ja rohkaista heitä olemaan elävänä todistuksena Jumalan rakkaudesta monimuotoisessa ja -kulttuurisessa Keniassa.