Konfliktien ja väkivallan runtelemat

 

Koillis-provinssi on kolmanneksi suurin provinssi Keniassa, mutta asukasluvultaan pienin. Keniassa on kymmeniä eri heimoja. Osa heimoista on jäänyt aikoinaan kahden puolen eri maan rajoja, kun niitä on siirtomaavaltojen toimesta aikoinaan tehty. Näin kävi myös somaleille, ja koko koillisosa maasta onkin noin 90 % somaliheimon asuttamaa aluetta.

Keniassa somaleita on paljon pakolaisina, mutta myös alkuperäisinä asukkaina. Koko Koillis-Kenia lasketaankin heidän alueekseen. Kenian pääkaupungissa Nairobissa heitä asuu noin puoli miljoonaa, ja koko maassa yli 2 miljoonaa.

Elinkeinot ja selviytyminen

Useimmat somalit puhuvat somalin kieltä tai sen murretta. Suurin osa on sunnimuslimeja vaikka shialaisuutta ja luonnonuskontojen vaikutteita kulttuurissa esiintyy. Heidän perinteisiä elinkeinojaan ovat olleet paimentolaisuus ja maanviljely, kaupungeissa kauppa ja käsityöläisyys sekä rannikoilla kalastus

Koillis-Kenian alue on harvaan asuttua ja suurin osa sen asukkaista saa elantonsa paimentamalla ja kasvattamalla eläimiä, joista kamelit ja vuohet ovat yleisimpiä. Alue on yksi Kenian köyhimmistä. Noin 70 prosenttia ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella mikä tarkoittaa alle yhtä dollaria päivässä. Toistuvat kuivuusjaksot vaikeuttavat elämää. Ruuan saanti on ongelma, ja asukkaat joutuvat usein turvautumaan ruoka-apuun.

Luonnon tuomien vaarojen lisäksi, ihmiset kärsivät konfliktien ja väkivallan aiheuttamista haitoista. Somalian rajan läheisyys lisää osaltaan turvattomuutta myös Kenian somalialueella.

Työ Koillis-Keniassa

Sleyn toimesta työ Koillis-Keniassa on aloitettu vuonna 2007. Kenian Luterilaisella kirkolla ei ole ollut aikaisemmin työtä kyseisessä provinssissa, lukuun ottamatta radio-ohjelmia, joita on lähetetty alueelle.
Tällä hetkellä työalueella on lukusali koululaisille. Lisäksi työhön kuuluu oikeusaputoimisto, jonka tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

Koillis-Kenian työ on haastavaa ja tarvitsee paljon esirukousta. Työ toteutetaan yhdessä Kenian luterilaisen kirkon kanssa.