Myanmar - strategisesti tärkeä lähetyskohde

 

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan Burman nimi muutettiin Myanmariksi vuonna 1989. Köyhä maa on YK:n vertailuluokituksessa kehittymätön maa. Maata pitkään hallinnut sotilasjuntta lakkautettiin virallisesti 2011, jolloin siirryttiin siviilihallintoon. Sotilasjuntalla on ollut kuitenkin merkittävä välillinen vaikutus. Meneillään on poliittinen ja yhteiskunnallinen murroskausi, jonka seurauksena vuonna 2015 saatiin pitää vapaat vaalit, mutta vuoden 2020 vaalien jälkeen keväällä 2021 sotilasjuntta otti vallan taas itselleen. Tällä hetkellä Myanmarin poliittinen tilanne on erittäin jännittynyt ja tulevaisuus hämärän peitossa.

Asukasluku on 51,5, miljoonaa, joista puolet on alle 27-vuotiaita. Pääosa väestöstä on burmalaisia. Lisäksi maassa on 135 erikielistä heimoa omine kulttuureineen.

Myanmarin pääuskonto on buddhalaisuus (n.85%). Maassa on hyvin vähän kristittyjä (4-6 %). Pitkään suljettuna olleessa maassa on edelleen vain vähän lähetystyötä. Myanmar on lähetysstrategisesti hyvin tärkeä alue.

Nuori yhteistyökirkkomme on hyvin pieni. Jäseniä sillä on noin 1800. Kirkon keskuspaikka on maan suurin kaupunki Yangon. Kirkon ulospäin suuntautuvasta työnäystä kertoo vireä orpotyö ja kasvatustyö. Kirkko ylläpitää orpokotia Damadi Home, jossa asuu 20 orpolasta. Lisäksi kirkon ulospäin suuntautuvaan toimintaan kuuluu kasvatus/koulutuskeskukset, joissa annetaan kouluopetusta sellaisille lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta muuten käydä koulua. Tässä yhteydessä annetaan myös Raamattu- ja katekismusopetusta. Lutherin Vähällä katekismuksella on ollut tärkeä roolinsa jo kirkon syntyvaiheessa. Lähetystyön kannalta maassa on edelleen tiettyjä rajoituksia, mutta ovet ovat yhä enemmän aukeamassa pelastuksen evankeliumin julistamiselle.

Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä toiminnan tulevaisuutta suunniteltaessa. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

  • Connector.

    Sleyn työ Myanmarissa


Yksi Myanmarin luterilaisen kirkon haasteista on työntekijäkoulutus. Myanmarin yleisen koulutustason heikkous heijastuu myös kirkon jo toimiviin työntekijöihin sekä opiskelijoihin. Maassa ei ole luterilaista seminaaria, joten toistaiseksi teologiaa opiskellaan muissa oppilaitoksissa. Sley tukee opiskelijoita stipendein. Sley järjestää kirkon työntekijöille kursseja. Kirkko on kutsunut Sleytä auttamaan kirkon työntekijöiden ja aktiivisten toimijoiden koulutuksessa. Kirkolle on saatu perustettua teologinen instituutti. Tällä hetkellä instituutin toiminta on keskeytynyt maan poliittisen tilanteen johdosta.

Lähetystyöntekijät


Sleyn lähetystyöntekijät Myanmarissa: Helene ja Joona Toivanen

Lahjoita


Sleyn työ Myanmarissa painottuu kirkon työntekijöiden koulutukseen. Voit tukea työtämme Myanmarissa.

Blogit Myanmarista