Lähetyskenttä kotiovellamme

 

Lähetyskenttä on kotiovellamme. Tähän haasteeseen Sley on päättänyt vastata kutsumalla Richard Ondichon maahanmuuttajapastoriksi Helsinkiin. Maahanmuuttajatyömme koostuu pääkaupunkiseudun kansainvälisen seurakunnan työstä ja Karkun Evankelisella Opistolla tehtävästä maahanmuuttajien kansalaisopisto-opetuksesta ja hengellisestä toiminnasta.

Richardin johtama kansainvälinen seurakunta on elävä ja monikulttuurinen yhteisö, johon jokainen on tervetullut. Se tavoittaa eri taustoista tulevia maahanmuuttajia pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolellakin. Helsingin Luther-kirkolla järjestetään jumalanpalveluksia, pyhäkouluja, raamattuopetusta ja kastekoulua uusille kristityille. Lisäksi työ yltää kauemmaksikin raamattupiirien, leirien ja nettijumalanpalvelusten kautta. Monien vapaaehtoisten antama panos on elintärkeää tälle työlle, ja rukoilemme jatkuvasti uusia käsiä auttamaan ja nauttimaan tästä monikulttuurisesta seurakuntayhteisöstä.

Karkun Evankelinen Opisto järjestää maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta sekä aikuisten perusopetusta, jotta he pääsevät mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja saavat riittävät valmiudet elämänsä rakentamiseen Suomessa. Tämän lisäksi Karkussa pidetään monikielistä raamattupiiriä ja maahanmuuttajat pääsevät osaksi päivittäistä hartaus- ja jumalanpalveluselämää.

Maahanmuuttajatyön suosio kertoo sen merkityksestä ja tärkeydestä. Haluamme olla omalta osaltamme auttamassa tänne tulleita löytämään evankeliumin toivon ja auttaa heitä pääsemään osaksi heille uutta ja vierasta yhteiskuntaa. Tule mukaan tutustumaan ja tukemaan!

Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä toiminnan tulevaisuutta suunniteltaessa. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

Toimipaikat


Richard Ondicho Otiso vastaa Sleyn maahanmuuttajatyöstä kotimaassa. Hänen toimipisteenään on Helsingin Luther-kirkko, jossa hän vastaa kansainvälisestä seurakunnasta.Karkun Evankelinen Opisto kouluttaa maahanmuuttajia ja antaa heille turvallisen ympäristön ja yhteisön, johon kuulua. Opiston järjestää hengellistä toimintaa yli kieli- ja kulttuurimuurien, jotta kristinuskosta kiinnostuneet voivat oppia lisää armollisesta Jumalasta.

Lahjoita


Maahanmuuttajatyö on kauan toivottu työmuoto Sleyn lähetystyössä. Maahanmuuttajat tarvitsevat evankeliumia. Työ on haastavaa ja tarvitsee talous- ja rukoustukea.