• Connector.

    Työtä Inkerin kirkossa

    Venäjä


Sley tekee työtä Inkerin kirkossa Venäjällä. Inkerin kirkko on pieni luterilainen vähemmistökirkko Venäjällä.

Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä tulevaisuutta suunniteltaessa. Kiitos, että olet mukana.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti.

Apua kylien vanhuksille

Sley tekee työtä Inkerin kirkossa mm. inkeriläisvanhusten parissa, jotka ovat usein köyhiä ja asuvat vaikeakulkuisten taipaleiden takana syrjäkylillä. Lähetit vierailevat vanhusten luona tuoden heille ehtoollista ja ruoka- ja tarvikeapua.


Inkeri kartalla


Näytä isommalla kartalla

Venäjä

Väitetään, että Venäjällä ei mikään toimi, mutta kaikki järjestyy. Tämä koskettaa niin yhteiskuntaa kuin hengellistäkin työtä. Inkerin kirkon toteuttama kirkkoprojekti Murmanskissa valaisee hyvin tätä kaiken järjestymistä. Pelkästään tontin saamiseen meni kymmenen vuotta. Eräät kaupungin päättävät henkilöt hankaloittivat asiaa. Pariin otteeseen vaihtuivat henkilöt ja lopulta päätöksiä tekivät ihmiset, joiden aikana seurakunta sai sopivan tontin hankkeelleen. Nyt kirkkoprojekti on erittäin pitkällä.

Tuloerot vaikuttavat myös kirkon toimintaan. Inkerin kirkko tarvitsee vielä pitkään tukea, sillä monissa paikoissa vuokrat, rakennuskustannukset ja monet muut seurakunnan kustannukset ovat korkeat tavallisten seurakuntalaisten omin varoin hoidettaviksi. Keskiluokkaisen väestön tuleminen seurakuntaan on tehnyt joistain seurakunnista jo lähes omavaraisia. Se herättää toiveita siitä, että seurakuntien talous vähitellen muodostuu omavaraisemmaksi.

Inkerin kirkko tasapainoilee myös sellaisen yhteiskuntajärjestelmän sisällä, jossa ulkomaiseksi agentiksi leimaaminen on mahdollista.

Kulttuurien ja kansojen kirjo voi yllättää Inkerin kirkossa. Keski-Venäjällä voi seurakunnassa törmätä erilaisiin suomensukuisiin kansoihin tai tataareihin. Idässä Ulan-Udessa taas mongoliheimon sukulaisiin kuuluvat burjaatit ovat enemmistönä seurakunnassa. Näiden lisäksi on monia muitakin kansoja venäläisten lisäksi. Siten kirkossa käytetään noin kymmentä kieltä.

Tämä kaikki tuo Inkerin kirkkoon monenlaista väriä ja samalla omat haasteensa työn tekemisessä.

Kentällä työskentelevät lähetit

  • Connector.

    Pasi Hujanen

    Pasi toimii Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikuntien pastorina. Hänen työnsä on pääosin suomenkielisten jumalanpalvelusten toimittamista ja inkeriläisvanhusten tapaamista kotikäynneillä ja siihen liittyvää diakoniatyötä.


Ville Melanen


Ville toimii Siperian rovastikunnan lääninrovastina ja Inkerin kirkon lähetysosaston lähetyspastorina. Hän myös kouluttaa Siperian rovastikunnan pastoreita palvelutyöhön. Ville tekee työtään kotimaasta, Lahdesta käsin. Erilaisten suunnittelu- ja koulutustehtävien lisäksi työhön kuuluu paljon matkustamista sekä Länsi-Inkerin alueella että Pietariin piispanneuvoston kokouksiin.

Pekka Jauhiainen


Pekka toimin Viipurin seurakunnan ja siihen kuuluvan Svetogorskin (Enso) kappeliseurakunnan pastorina, Venäjän ja Viron aluekoordinaattorina ja lähetyskoulutusvastaavana.

Videoita kentältä

Lähetyskipinä-podcast

Anu Laine

Sleyn lähetysosaston osastokoordinaattori

Anu Laine
anu.laine@sley.fi
044 298 2601