Monivivahteista lähetystyötä Venäjällä

Väitetään, että Venäjällä ei mikään toimi, mutta kaikki järjestyy. Tämä koskettaa niin yhteiskuntaa kuin hengellistäkin työtä. Inkerin kirkon toteuttama kirkkoprojekti Murmanskissa valaisee hyvin tätä kaiken järjestymistä. Pelkästään tontin saamiseen meni kymmenen vuotta. Eräät kaupungin päättävät henkilöt hankaloittivat asiaa. Pariin otteeseen vaihtuivat henkilöt ja lopulta päätöksiä tekivät ihmiset, joiden aikana seurakunta sai sopivan tontin hankkeelleen. Nyt kirkkoprojekti on erittäin pitkällä.

Tuloerot vaikuttavat myös kirkon toimintaan. Inkerin kirkko tarvitsee vielä pitkään tukea, sillä monissa paikoissa vuokrat, rakennuskustannukset ja monet muut seurakunnan kustannukset ovat korkeat tavallisten seurakuntalaisten omin varoin hoidettaviksi. Keskiluokkaisen väestön tuleminen seurakuntaan on tehnyt joistain seurakunnista jo lähes omavaraisia. Se herättää toiveita siitä, että seurakuntien talous vähitellen muodostuu omavaraisemmaksi.

Inkerin kirkko tasapainoilee myös sellaisen yhteiskuntajärjestelmän sisällä, jossa ulkomaiseksi agentiksi leimaaminen on mahdollista. Onneksi kirkolla on hyvät suhteet ortodoksikirkkoon ja se on saanut arvostusta myös valtionjohdolta. Vuosien tasapainoinen työ on mahdollistanut tällaisen aseman Venäjällä.

Kulttuurien ja kansojen kirjo voi yllättää Inkerin kirkossa. Keski-Venäjällä voi seurakunnassa törmätä erilaisiin suomensukuisiin kansoihin tai tataareihin. Idässä Ulan-Udessa taas mongoliheimon sukulaisiin kuuluvat burjaatit ovat enemmistönä seurakunnassa. Näiden lisäksi on monia muitakin kansoja venäläisten lisäksi. Siten kirkossa käytetään noin kymmentä kieltä.

Tämä kaikki tuo Inkerin kirkkoon monenlaista väriä ja samalla omat haasteensa työn tekemisessä.

Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä toiminnan tulevaisuutta suunniteltaessa. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

mediatyö


Median kautta tavoitetaan laajoja alueita.
Median keinoin voidaan tavoittaa suuriakin määriä ihmisiä. Nuorten media Vybormedia, Raamattusivusto ja Arvo Survon kotisivut ovat hyvä esimerkki tästä median mahdollisuuksien käyttämisestä.

kouluttaminen


Paikallisten kouluttaminen on tärkeä osa lähetystyötä.
Sley on opastanut ja kouluttanut uusia ihmisiä Inkerin kirkon käyttöön monin erilaisin tavoin: mediatyöhön nuoria, ottamalla osaltaan vastuuta uusien työntekijöiden kouluttamisesta, jatkokouluttamalla Siperian rovastikunnan työntekijöitä ja antamalla Raamattukoulutusta seurakuntalaisten evääksi ja käyttöön.

Seurakuntatyö


Seurakuntatyössä kohdataan ihmisiä.
Seurakuntatyössä ja ihmisten arjen kohtaamisessa kaikki Sleyn työntekijät ovat omalta osaltaan niillä paikoilla, joihin heidät on muiden tehtävien lisäksi asetettu. Tämä seurakuntatyö pitää sisällään muun muassa vankila-, julistus-, diakonia-, sielunhoito ja musiikkityötä.
 

lähetit


Sleyn lähetystyöntekijät Venäjällä ovat Pasi Hujanen, Pekka Jauhiainen ja Ville Melanen.

lahjoita


Venäjä voi synnyttää monenlaisia haasteita tehdä työtä. Sley tekee lähetystyötä Venäjällä median, kouluttamisen ja seurakuntatyön kautta. Sleyllä on Venäjällä kolme lähettiä, jotka kirkon strategian mukaisesti rakentavat olemassaolevia seurakuntia synnyttämään uusia seurakuntia läheisyyteensä.