Viro – kristillisesti pieni maa

Viron tätä päivää värittää edelleen neuvostohistoria. Viisikymmenvuotisen neuvostovallan rauettua on otettu elinkeinoelämä omiin käsiin. Maata on jälleenrakennettu pian kolme vuosikymmentä. Talouskasvusta huolimatta myös eriarvoisuus kasvaa.

USKONTOTILANNE

Uskontotilanne näyttää varsin synkältä. Viron 1 318 700 asukkaasta 21 % kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon ja 20 % pitää itseään uskovaisena – mikä tosin pitää sisällään hyvin laajan kirjon erilaisia uskomuksia. Maan suurehkon venäläisvähemmistön vaikutuksesta suurin kirkkokunta on tällä hetkellä ortodoksinen kirkko. Luterilaisen kirkon jäseniä on noin 12 % ja kirkollisveroa vastaavan jäsenmaksun maksavia aikuisia on vain noin kaksi prosenttia väestöstä.

LÄHETYSTYÖN HAASTEET

Neuvostohistorian vuoksi kouluissa ei ole ollut uskonnonopetusta. Nykyään se on vapaaehtoista ja vain pieni osa oppilaista on sen piirissä. Rippikoulu käydään yleensä vasta aikuisena ja se tavoittaa pienen murto-osan ikäluokasta. Kristillisen uskon ja kirkkojen tuntemus on heikko – myös monien kristittyjen kohdalla. Tietämättömyyden ongelma ei koske vain kristinuskon sisältöä. Kun uskonnollisuus on sysätty marginaaliin, eikä sitä ole voitu käsitellä, ei ihmisille ole annettu välineitä uskontojen, tai uskonnollisten aineksien arvioimiseen.

Kristillistä kirjallisuutta on vain vähän verrattuna ei-kristilliseen mystiikkaan, itämaiseen uskonnollisuuteen jne. Monet kääntyvät henkiparantajien ja ennustajien puoleen. Tämä on ymmärrettävää, sillä uskonnollinen tyhjiö pyrkii täyttymään kaikella mahdollisella. Lähetystyön tarve on ilmeinen. Sley on saanut olla tähän kutsuun vastaamassa vuodesta 2005.

lapsi- ja nuorisotyö


Lapsi- ja nuorisotyön kautta rakennetaan kirkon tulevaisuutta.
Kirsi Vimparin työ Tartossa painottuu erityisesti uuden kristityn sukupolven kasvattamiseen pyhäkoulu-, nuoriso- ja opiskelijatyön kautta. Tarton luterilaiset seurakunnat järjestävät yhdessä myös nuortenmessuja sekä lastenleirin kesäisin. Lisäksi Sley osallistuu Tarton Paavalin seurakunnan nuortenpäivien järjestämiseen.

seurakuntatyö


Seurakuntatyö on tärkeässä osassa Virossa.
Sleyn lähetit työskentelevät paikallisten seurakuntien yhteydessä Tartossa ja Rakveressa. Joona Toivanen toimii Tarton Marian seurakunnan kirkkoherrana ja vaimonsa Helenen kanssa vastaa monenlaisesta työstä tässä seurakunnassa. Kirkkoherran asemalla ovet avautuvat myös moniin laitoksiin ja yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin. Kirsi Vimpari tekee Tartossa myös pienpiirityötä. Liisa Rossin tehtäviin Rakveren Kolminaisuuden seurakunnassa kuuluvat mm. pienpiirit, opetustyö ja seurakunnan tapahtumat.

koulutustyö


Vapaaehtoistyö- ja koulutus innostaa ihmisiä evankeliumin työhön.
Helene Toivasen vastuulla on vapaaehtois- ja lähetyskoulutuksen valtakunnallinen organisointi. Tavoitteena on erilaisten koulutusten avulla innostaa seurakuntia kannattamaan ja tekemään lähetystyötä sekä innostamaan seurakuntia tavoittamaan uusia ihmisiä evankeliointien, henkilökohtaisen kutsun ja erilaisten tapahtumien kautta.

tavoittava työ


Kristinuskon sanomaa tuodaan näkyville myös kirkon seinien ulkopuolelle.
Lähettimme tekevät mediatyötä seurakuntiensa kanavien kautta, jotta evankeliumin sanoma ja kristinuskon todellisuus kohtaisivat myös niitä ihmisiä, jotka eivät kirkon tilaisuuksiin tule. Olemme mukana myös Viron luterilaisen kirkon Kirkkopäivien yhteydessä järjestettävässä neljän tuulen ristivaelluksessa, jossa joukko vapaaehtoisia jalkautuu kaduille kohtaamaan ihmisiä. Lisäksi Sley tukee Plussmeediaa, joka tavoittaa nuoria median keinoin.

lähetystyöntekijät


Sleyn lähetystyöntekijät Virossa
ovat Helene ja Joona Toivanen,
Kirsi Vimpari ja Liisa Rossi.

lahjoita


Sley tekee monimuotoista lähetystyötä Virossa. Voit osallistua tähän työhän esirukouksin tai lahjoittamalla.

Näytä kaikki ()
Viro ()
Venäjä ()
Sudan ()
Japani ()
Lähetysblogi ()
Tuliaisia ()
Aktioblogi ()
Tälle perustalle - kirkolliskokousblogi ()
Etelä-Korea ()
Israel ()
Sambia ()
Suomi ()
Myanmar ()
Päivänvaloa – Sley kotimaassa ()
Kotimaantyö ()
Sley ()
Kulkeva kukko ()
Lähetystyö ()
Kenia ()
14.6.2019Lähetysblogi

Kissasta ja läheisyydestä

29.3.2019Lähetysblogi

Ilmaiseksi!

30.1.2019Lähetysblogi

Elämää ikkunan takana

15.1.2019Lähetysblogi

Kenelle olet uskollinen?

28.4.2017Lähetysblogi

Tapaaminen torpassa

13.1.2017Lähetysblogi

Maallistunut uskonnollinen maa

25.11.2016Lähetysblogi

Tyypin päivän työ

21.10.2016Lähetysblogi

Lapsista ja kakkospykälästä