Viro – kristillisesti pieni maa

Viron tätä päivää värittää edelleen neuvostohistoria. Viisikymmenvuotisen neuvostovallan rauettua on elinkeinoelämä otettu omiin käsiin. Maata on jälleenrakennettu pian kolme vuosikymmentä. Talouskasvusta huolimatta myös eriarvoisuus kasvaa.

USKONTOTILANNE

Uskontotilanne näyttää varsin synkältä. Viron 1 318 700 asukkaasta 21 % kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon ja 20 % pitää itseään uskovaisena - mikä tosin pitää sisällään hyvin laajan kirjon erilaisia uskomuksia. Maan suurehkon venäläisvähemmistön vaikutuksesta suurin kirkkokunta on tällä hetkellä ortodoksinen kirkko. Luterilaisen kirkon jäseniä on noin 12 %, ja kirkollisveroa vastaavan jäsenmaksun maksavia aikuisia on vain noin kaksi prosenttia väestöstä.

LÄHETYSTYÖN HAASTEET

Neuvostohistorian vuoksi kouluissa ei ole ollut uskonnonopetusta. Nykyään se on vapaaehtoista ja vain pieni osa oppilaista on sen piirissä. Rippikoulu käydään yleensä vasta aikuisena ja se tavoittaa pienen murto-osan ikäluokasta. Kristillisen uskon ja kirkkojen tuntemus on heikko - myös monien kristittyjen kohdalla. Tietämättömyyden ongelma ei koske vain kristinuskon sisältöä. Kun uskonnollisuus on sysätty marginaaliin eikä sitä ole voitu käsitellä, ei ihmisille ole annettu välineitä uskontojen tai uskonnollisten aineksien arvioimiseen.

Kristillistä kirjallisuutta on vain vähän verrattuna ei-kristilliseen mystiikkaan, itämaiseen uskonnollisuuteen jne. Monet kääntyvät henkiparantajien ja ennustajien puoleen. Tämä on ymmärrettävää, sillä uskonnollinen tyhjiö pyrkii täyttymään kaikella mahdollisella. Lähetystyön tarve on ilmeinen. Sley on saanut olla tähän kutsuun vastaamassa vuodesta 2005.

Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä toiminnan tulevaisuutta suunniteltaessa. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti. Voit kohdistaa lahjasi tarkemmin lahjoitussivullamme.

lapsi- ja nuorisotyö


Lapsi- ja nuorisotyön kautta rakennetaan kirkon tulevaisuutta.
Kirsi Vimparin sekä Olli ja Salome Oleniuksen työ Etelä-Viron rovastikunnissa painottuu erityisesti uuden kristityn sukupolven kasvattamiseen pyhäkoulu-, lastenleiri-, nuoriso- ja opiskelijatyön kautta.

seurakuntatyö


Seurakuntatyö on tärkeässä osassa Virossa.
Paikallisseurakuntatasolla lähetit osallistuvat lapsi- ja nuorisotyön lisäksi myös mm. pienryhmä-, opetus- ja tiedotustyöhön ja ovat näin mukana rakentamassa seurakuntia ja kutsumassa ihmisiä seurakuntayhteyteen.

koulutustyö


Vapaaehtoistyö- ja koulutus innostaa ihmisiä evankeliumin työhön.
Liisa Rossi työskentelee Viron kirkon Lähetyskeskuksen koulutuskoordinaattorina. Tärkeä osa muidenkin lähettien työtä on paikallisten vastuunkantajien kouluttaminen, innostaminen ja tukeminen. Pienessä kirkossa vapaaehtoisten panos monissa tehtävissä on merkittävä. Kristityt tarvitsevat myös vahvistusta kristilliselle identiteetille ja kristittynä elämiselle, jotta lähetyskäsky tulisi todeksi jokaisen kristityn elämässä.

Mediatyö


Kristinuskon sanomaa tuodaan näkyville myös kirkon seinien ulkopuolelle.
Lähettimme tekevät mediatyötä seurakuntiensa kanavien kautta, jotta evankeliumin sanoma ja kristinuskon todellisuus kohtaisivat myös niitä ihmisiä, jotka eivät kirkon tilaisuuksiin tule. Lisäksi Sley tukee Plussmeediaa, joka tavoittaa nuoria median keinoin.

lähetystyöntekijät


Sleyn lähetystyöntekijät Virossa Salome ja Olli Olenius Liisa Rossi Kirsi Vimpari

lahjoita


Sley tekee monimuotoista lähetystyötä Virossa. Voit osallistua tähän työhän esirukouksin tai lahjoittamalla.