• Connector.

    uskontojen markkinoilla

    Viro


Sley tekee työtä Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa kasvatustyön tehtävissä ja seurakuntien työntekijöitä, vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia kouluttaen.

Tue säännöllisesti

Jokainen säännöllinen lahjoittaja on tärkeä tulevaisuutta suunniteltaessa. Kiitos, että olet mukana.

Anna kertalahja

Voit antaa lahjan evankeliumin työhön myös kertaluonteisesti. Kiitos lahjastasi, se käytetään vastuullisesti.

Työtä virolaisten parissa

Viro on yksi Euroopan maallistuneimmista maista – kristittyjä on vähän, isolla osalla kansasta ei ole lainkaan sidettä kirkkoon, ja erityisesti nuorista kovin harva sanoo uskovansa Jeesukseen. Tähän haasteeseen Sley haluaa olla osaltaan vastaamassa ja auttaa virolaisia löytämään evankeliumin ilon. Sinäkin voit olla mukana tässä tärkeässä työssä. Tue lasten ja nuorten parissa tehtävää työtämme sekä seurakunta- ja koulutustyötä.


Viro kartalla


Näytä isommalla kartalla

Viro

Viron tätä päivää värittää edelleen neuvostohistoria. Viisikymmenvuotisen neuvostovallan rauettua on elinkeinoelämä otettu omiin käsiin. Maata on jälleenrakennettu kolme vuosikymmentä. Talouskasvusta huolimatta myös eriarvoisuus kasvaa.

USKONTOTILANNE

Uskontotilanne näyttää varsin synkältä. Viron 1 366 500 asukkaasta noin neljännes identifioi itsensä kristityiksi - mikä tosin pitää sisällään hyvin laajan kirjon erilaisia uskomuksia. Maan suurehkon venäläisvähemmistön vaikutuksesta suurin kirkkokunta on tällä hetkellä ortodoksinen kirkko. Luterilaisina itseään pitää 8 % ja kirkollisveroa vastaavan jäsenmaksun maksavia aikuisia on vain noin 1,5 prosenttia väestöstä.

LÄHETYSTYÖN HAASTEET

Neuvostohistorian vuoksi kouluissa ei ole ollut uskonnonopetusta. Nykyään se on vapaaehtoista ja vain pieni osa oppilaista on sen piirissä. Rippikoulu käydään yleensä vasta aikuisena ja se tavoittaa pienen murto-osan ikäluokasta. Kristillisen uskon ja kirkkojen tuntemus on heikko - myös monien kristittyjen kohdalla. Tietämättömyyden ongelma ei koske vain kristinuskon sisältöä. Kun uskonnollisuus on sysätty marginaaliin eikä sitä ole voitu käsitellä, ei ihmisille ole annettu välineitä uskontojen tai uskonnollisten aineksien arvioimiseen.

Kristillistä kirjallisuutta on vain vähän verrattuna ei-kristilliseen mystiikkaan, itämaiseen uskonnollisuuteen jne. Monet kääntyvät henkiparantajien ja ennustajien puoleen. Tämä on ymmärrettävää, sillä uskonnollinen tyhjiö pyrkii täyttymään kaikella mahdollisella. Lähetystyön tarve on ilmeinen. Sley on saanut olla tähän kutsuun vastaamassa vuodesta 2005.

Kentällä työskentelevät lähetit

Kirsi Vimpari


Kirsin päätyönä on rakentaa lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä Etelä-Virossa. Työhön sisältyy mm. pyhäkoulutyötä, lastenleirejä, nuorteniltoja ja -tapahtumia sekä opiskelijatyötä. Tärkeä osa työtä on paikallisten vastuunkantajien tukeminen niin käytännön työssä kuin hengellisestikin.

Liisa Rossi


Liisa työskentelee Viron kirkon Lähetyskeskuksen koulutuskoordinaattorina. Työn tavoitteena on tukea ja vahvistaa seurakuntia, niiden työntekijöitä ja aktiivijäsenien pientä joukkoa, jotta he entistä paremmin pystyisivät tavoittamaan evankeliumin sanomalla niitä ihmisiä, joille Jeesus on vielä vieras. Osa työpanoksesta kohdistuu myös Tallinnan Tuomiokirkkoseurakuntaan.

  • Connector.

    Salome ja Olli Olenius

    perheineen


Oleniusten perhe – Olli, Salome, Sofia ja Sointu – lähetettiin lähetystyöhön Viroon keväällä 2020. Oleniukset työskentelevät Viron evankelis-luterilaista kirkkoa vahvistaen. Tehtäväksi on annettu luoda nuorisotyötä ja pienryhmätoimintaa Etelä-Viroon. Olli saa olla tukemassa seurakuntia raamattuopetuksen kautta. Salome palvelee monenlaisissa tehtävissä, kuten kääntäen kristillistä lasten opetusmateriaalia viroksi.

Videoita kentältä

Lähetyskipinä-podcast

Anu Laine

Sleyn lähetysosaston osastokoordinaattori

Anu Laine
anu.laine@sley.fi
044 298 2601