Aarteet kunniaan

Sleyn hallituksen lausunto

Suomen eduskunta päätti 28.11.2014 jatkaa ns. tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyä. Täpärästi syntynyttä ja moraalin kannalta keskeistä päätöstä ympäröi vilkas ja osin tunnevaltainen keskustelu. Pian päätöksen jälkeen kirkkomme opettajat antoivat harvinaisen moniäänisen ja ristiriitaisen viestin, joka hämmensi laajalti ja johdatti kymmenet tuhannet eroamaan kirkosta. Myrskyisän keskustelun toistaiseksi laannuttua on syytä palata perusasioihin ja kerrata uskomme ja moraalimme pohjaa.

Raamattu ja moraalin pohja

Rakkaudessaan Jumala on antanut syntiin langenneen maailman keskelle sanansa, pyhän Raamatun, ohjaamaan oikeaan suuntaan. Se vie meidät Kristuksen luo ja lahjoittaa meille anteeksiantamuksen. Raamattu osoittaa myös sen tien, jota Jumalan lunastamat kulkevat tästä maailmasta tulevaan, ja opettaa erottamaan toisistaan oikean ja väärän. Tällä tiellä jokaista Jumalan omaksi kastettua kutsutaan jatkuvaan taisteluun omaa syntiä vastaan ja päivittäiseen uudistumiseen. Tämän jatkuvan uudistumisen kanssa eivät sovi yhteen seksisuhteet samaa sukupuolta olevien kanssa (1. Kor. 6:9–11), eikä esivallan säätämä laki tee syntiä sallituksi.

Samalla on syytä säilyttää mielessä oikea järjestys. Mikään oikeakaan elämäntapa ei tee syntisestä pyhää Jumalan edessä, vaan siihen tarvitaan Jumalan lahjoittama armo ja anteeksiantamus. Ensin on Kristus ja syntien anteeksiantamus, vasta sitten on oikea elämäntapa ja jatkuva uudistus. Missä tämä järjestys sivuutetaan, langetaan moralismiin ja tekopyhyyteen. Lisäksi on erityisesti meidän aikanamme syytä opettaa laajasti koko perhe- ja seksuaalimoraalia, jota tarvitsevat niin lapset ja nuoret kuin vanhemmatkin. Ohjeissaan hyvä Luoja on antanut meille aarteen, jonka arvoa emme ole osanneet tarpeeksi osoittaa opetuksellamme ja elämällämme.

Kirkko ja eduskunnan päätös

Kirkkomme käsityksen mukaan avioliitto voi olla ainoastaan miehen ja naisen välinen liitto. Tämä kanta toimitettiin eduskuntavaalien jälkeen myös valtiovallan tietoon, eikä eduskunnan päätös sitä muuta. Eduskunnan otettua myönteisen kannan kansalaisaloitteeseen usea piispa ottikin vahvasti kantaa nykyisen avioliittokäsityksen puolesta. Valitettavasti heti äänestyksen jälkeen kävi kaikille selväksi, että kirkkomme on jakautunut ja vahvat voimat pyrkivät muuttamaan myös kirkon avioliittokäsityksen.

Kuitenkaan kirkolla ei ole oikeutta antaa lupaa siihen, minkä Raamattu kieltää. Kirkon tehtävänä on opettaa Jumalan sanaa ja sen opettajilla on vastuu jokaisesta jäsenestä. Se on julma äiti, jos se sallii lastensa elää tavalla, josta apostolit kadotuksen uhalla varoittavat. Kutsumme kaikkia rukoilemaan kirkkomme puolesta ja seuraamaan niitä, jotka ohjaavat Raamatun mukaiseen elämäntapaan. Kirkon jäseninä meidän tulee rukoilla sen uudistusta.

Laaja ja pitkäkestoinen kriisi

Kriisitilanteissa kristityillä on kiusaus katsoa asioita liian kapeasta näkökulmasta. Todellisuudessa samaa sukupuolta olevien suhteen nimittäminen avioliitoksi on vain pieni osa maassamme seksuaali- ja perhemoraalin alueella tapahtunutta kehitystä. Kristityille tilanne ei ole uusi, vaan se merkitsee palaamista vanhaan asetelmaan. Jo ensimmäiset uskoon tulleet ei-juutalaiset joutuivat elämään maailmassa, jossa sukulaiset, naapurit ja ystävät seurasivat nimenomaan seksuaalietiikan alueella aivan toisenlaista elämäntapaa kuin mitä he itse oppivat seurakunnassa. Esiaviolliset seksisuhteet, aviorikokset, suhteet prostituoitujen kanssa ja avioerot olivat yleisiä, samoin samaa sukupuolta olevien seksisuhteet. Tässä tilanteessa ainoa tarjolla ollut mahdollisuus oli suostua elämään vähemmistössä ja kilvoitella noudattaen apostolien ohjeita. Se merkitsi jokaiselle seurakunnalle suurta haastetta opettaa kristillistä elämäntapaa kyllin selkeästi. Tässä opetustyössä käytetyt selkokieliset ohjeet johtivat uuteen ja parempaan perhekäsitykseen ja ne ovat valonamme edelleen.

Raamatun ohjeet on annettu varjelemaan meille suotua seksuaalisuuden lahjaa. Me suomalaiset kristityt emme ole onnistuneet kehumaan kristillistä elämäntapaa ja välittämään sitä seuraavalle polvelle niin kuin meidän olisi pitänyt. Vastuu tästä on kaikkien kristillisten piirien, niin virallisen kirkon kuin sen herätysliikkeiden ja kirkon ulkopuolisten liikkeiden. Seksuaalisuuden tulva on tehnyt epäkristilliset tavat ennemminkin säännöksi kuin poikkeukseksi. Esiaviolliset suhteet, avoliitot, avioerot ja viime vuosikymmeninä yleistyneet samaa sukupuolta olevien seksisuhteet eivät vastaa kristillistä elämäntapaa. On aika palata Raamatun äärelle ja tutkimaan hyvän Jumalan meille antamaa polkua. Opettelemme pitämään avioliiton pyhänä ja Jumalan asettamana asiana, joka on annettu miehelle ja naiselle kodin ja perheen perustamiseksi. Erityisesti haluamme tukea kilvoittelussaan nyt niitä, jotka taistelevat Raamatun valossa vääriksi ymmärtämiään taipumuksia vastaan. Rakkaus Jumalan sanaan ja sen asettamiin rajoihin koituu lopulta kaikkien parhaaksi, niin kodissa, seurakunnassa kuin yhteiskunnassakin.

Kodin ja yhteisön merkitys kasvaa

Suomalaiset kristityt ovat vuosisatojen ajan voineet luottaa siihen, että yhteiskunta, koulu ja seurakunta ohjaavat kasvavaa polvea oikeaan suuntaan. Eduskunnan tekemä äänestyspäätös muistuttaa osaltaan siitä, että tämä asetelma on alkanut hajota jo vuosikymmeniä sitten ja hajoaa edelleen. Perinteisestä kristillisestä perhekäsityksestä luopuminen ei tuo mukanaan siunausta, vaan lisää vaikeuksia. Yhä useampi lapsi ja nuori kasvaa rikkinäisessä kodissa ja juurettomana, ilman isää tai äitiä tai molempia. Tällä on suuret yhteiskunnalliset kerrannaisvaikutukset.

Mitä hämärämmäksi käy ilta, sitä tärkeämmäksi käyvät valo ja lämpö. Tässä on suuri tehtävä jokaiselle kristitylle, joka tahtoo tutkia Raamattua ja antaa sen valaista omaa sydäntään ja omaa ympäristöään. Nyt tarvitsemme hengellisiä äitejä ja isiä, ystäväpiirejä ja koteja, joissa loistaa Jumalan sanan valo. Tarvitsemme messua, yhdessä kulkemista ja keskinäistä tukemista. Seurakunta on eri tavoin syntisten yhteisö ja siellä on tilaa erilaisten kiusausten riepottelemille, lankeaville ja kilvoitteleville ihmisille. Seksuaalimoraalin alue ei muodosta tässä poikkeusta. Tahdomme opetella elämään tätä todeksi omalla kohdallamme sekä opetella ottamaan vastaan rikkinäisiä ihmisiä ja tarjoamaan heille turvallisen tien. Anteeksiantamus uudistaa rikkinäistä ja luo uskallusta katsoa Jumalan antamaan tulevaisuuteen. Raamatun perhe- ja seksuaalieettiset ohjeet antavat turvallisen ja hyvän kasvupaikan sille suurelle aarteelle, mitä luominen mieheksi ja naiseksi merkitsee.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n hallitus 6.2.2015