Pyhä Henki Vanhassa testamentissa

Raamatun lukijoiden parissa käydään harvasta aiheesta niin jatkuvaa keskustelua kuin Pyhän Hengen vuodattamisesta ja Hengen saamisesta. Olen vakuuttunut siitä, että moni käsitys perustuu ennemmin nykyisiin kristillisiin perinteisiin kuin Raamatun opetuksiin. Ehkä parhaiten tämä käy ilmi, kun avaamme Vanhan testamentin. Pyhän kirjan ensimmäisellä osalla on paljon annettavaa tässä kuten useimmissa muissakin asioissa: On syytä lähteä liikkeelle Vanhasta testamentista ja tultava sieltä UT:n puolelle, jotta voimme ymmärtää Raamatun opetuksen.

Vanha testamentti puhuu useaan kertaan Jumalan Hengestä (isolla kirjaimella, vaikka meidän käännöksessämme sana kirjoitetaan pienellä!). Hepreassa sana ruah tarkoittaa sekä henkeä että tuulta. Kahdella eri merkityksellä on yhteytensä, joka kannattaa panna merkille: Niin kuin tuuli puhaltaa, liikkuu itse ja panee kaiken muun liikkeelle, niin myös Jumalan Henki liikkuu ja liikuttaa. Ja niin kuin tuuli on ihmiselle arvoitus – mistä se tulee ja mihin se menee – niin myös Jumalan Henki on ihmisen hallinnan ulkopuolella, yksin Jumalan käsissä.

Kun Vanhassa testamentissa puhutaan Hengestä (1992 käännös kirjoittaa sen pienellä kirjaimella!), hänet liitetään ennen muuta kolmeen asiaan

1) Henki valitsee johtajat
2) Henki antaa yliluonnollisen kokemuksen
3) Henki antaa suhteen Jumalaan

Henki valitsee johtajat

Mooses sanoi Herralle: ”Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies, joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta.” Herra sanoi Moosekselle: ”Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden. Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. (4. Moos. 27:15-20).

Joosua, Nunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen ja siunannut hänet. Israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Herra oli Moosekselle antanut. (5. Moos. 34:9)

Mutta israelilaiset huusivat avukseen Herraa, ja Herra lähetti heille pelastajaksi Otnielin, Kalebin nuoremman veljen Kenasin pojan, joka vapautti heidät. Hänessä vaikutti Herran henki, ja hän johti tuomarina Israelia. Kun Otniel lähti sotaan, Herra antoi hänen saada voiton Kusan-Riseataimista, aramealaiskuninkaasta, ja niin Otniel alisti tämän kuninkaan valtansa alle. Tämän jälkeen Israel sai elää rauhassa neljäkymmentä vuotta. Sitten Otniel, Kenasin poika, kuoli (Tuom. 3:7-11).

Silloin Herran henki valtasi Simsonin. Hän meni Askeloniin ja surmasi siellä kolmekymmentä miestä, riisui heiltä vaatteet ja antoi ne arvoituksen ratkaisijoille. Raivoissaan hän sitten lähti kotiinsa (Tuom. 14:19)

Kun Saul sen kuuli, Herran henki valtasi hänet ja hänessä syttyi viha. Hän hakkasi härkäparin kappaleiksi, lähetti ne sananviejien mukana eri puolille Israelia ja käski sanoa: ”Näin käy sen karjalle, joka ei lähde Saulin ja Samuelin mukaan sotaan!” Silloin Herra saattoi koko kansan pyhän pelon valtaan, ja kaikki lähtivät yhtenä miehenä liikkeelle (1. Sam. 11:6-7)

Hän otti maasta viitan, joka oli pudonnut Elian harteilta, ja lähti takaisin. Jordanin rantaan saavuttuaan hän otti Elian harteilta pudonneen viitan, löi sillä vettä ja huusi: ”Herra, Elian Jumala! Missä sinä olet?” Hän löi vettä Elian tavoin, ja se jakautui kahtia, niin että hän pääsi kulkemaan joen yli. Jerikosta tulleet profeetanoppilaat olivat jonkin matkan päässä. He näkivät, mitä Elisa teki, ja sanoivat: ”Elian henki on siirtynyt Elisaan.” He menivät häntä vastaan, kumarsivat maahan saakka (2. Kun. 2:13-15).

Yhteenveto: Jumalan Henki saa siis ihmisen toimimaan rohkeasti ja asettumaan kansan johtajaksi. Jeesuksen ajan juutalaisuudessa tämä piirre esiintyy usein ja saa dramaattisia piirteitä: Johtajan tehtävä on tappaa viholliset. Vaikka Uudessa testamentissa sotaisuus puuttuu, tällä johtajuuden antavalla Hengellä on selvä linkki sen kuvaamiin johtajiin.

Henki antaa yliluonnollisen kokemuksen

Esihuomautus: ”Yliluonnollinen kokemus” on tässä kohdassa hyvin väljästi ja heikosti määritelty. Kyseessä on Hengen saaminen niin, että siihen liittyy hurmos tai vahva tunnekokemus. Olen ottanut mukaan vain muutamia profeetoista: Jotkut profeetat (kuten Hesekiel) mahtuvat tähän väljään määritelmään, mutta toiset eivät (esim. Jes. 7 näyttää olevan aivan normaali, tiukka keskustelu).

Mooses meni ulos ja kertoi kansalle, mitä Herra oli sanonut. Sitten hän kokosi seitsemänkymmentä miestä kansan vanhimpien joukosta ja vei heidät pyhäkköteltan luo. Herra laskeutui pilveen verhoutuneena ja puhui Moosekselle. Sitten hän siirsi Mooseksen saamaa henkeä näihin seitsemäänkymmeneen vanhimpaan, ja kun henki laskeutui heihin, he joutuivat profeetalliseen hurmokseen. Myöhemmin tätä ei heille enää tapahtunut. (4. Moos. 11:24-25).

Kun lähdet luotani, tapaat kaksi miestä Raakelin haudan lähellä Selsahissa, Benjaminin alueen rajalla. He sanovat sinulle: ’Ne aasit, joita lähdit etsimään, ovat löytyneet, mutta isäsi ei niitä enää muistakaan. Nyt hän on huolissaan teistä ja miettii, mitä voisi tehdä poikansa hyväksi.’ Kun sitten jatkat matkaasi ja saavut Taborin tammen kohdalle, sinua vastaan tulee kolme miestä, jotka ovat menossa Jumalan luo Beteliin. Yhdellä heistä on mukanaan kolme karitsaa, toisella kolme uhrileipää ja kolmannella viiniruukku. He tervehtivät sinua ystävällisesti ja antavat sinulle kaksi leipää, ja sinun pitää ottaa ne vastaan. Sen jälkeen tulet Jumalan kukkulalle Gebaan, missä on filistealaisten vartiosto. Saapuessasi kaupunkiin tapaat joukon profeettoja, jotka ovat tulossa uhrikukkulalta. Heidän edellään soivat harput ja rummut, huilut ja lyyrat, ja he ovat hurmoksissa. Silloin Herran henki valtaa sinut ja sinäkin joudut hurmoksiin ja muutut toiseksi ihmiseksi. Kun nämä ennusmerkit toteutuvat, tee, mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Mene sen jälkeen edelläni Gilgaliin. Minä tulen sinne luoksesi uhraamaan poltto- ja yhteysuhreja. Odota seitsemän päivää, niin tulen sinne ja ilmoitan, mitä sinun pitää tehdä.” (1. Sam. 10:2-8).

Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä: verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat. (Joel 3:1-5)

Profeetat (monia tapoja), esim.

”Mutta olkoon nyt, hakekaa tänne soittaja!” Kun soittaja näppäili harppua, Herran käsi tuli Elisan päälle ja hän julisti: ”Herra käskee sinun kaivaa tähän puronuomaan vesikuoppia vieri viereen. Sillä näin sanoo Herra: ’Te ette näe tuulta ettekä sadetta, mutta tuo puronuoma tulee täyteen vettä. Siitä te saatte juodaksenne, ja niin myös teidän karjanne ja juhtanne.’ (2. Kun. 3:15-17)

Huomaa myös Daavidin henkeä jahdanneiden hurmostila:

Kun Saul sai tietää Daavidin olevan Raman Najotissa, hän lähetti miehiä vangitsemaan hänet. Mutta kun Saulin miehet näkivät hurmostilassa olevan profeettajoukon ja Samuelin sitä johtamassa, Jumalan henki yllätti heidät ja hekin joutuivat hurmoksiin. Saatuaan tästä tiedon Saul lähetti toiset miehet, mutta hekin joutuivat hurmoksiin. Saul lähetti vielä kolmannet, mutta myös he joutuivat hurmoksiin. Silloin Saul lähti itse Ramaan. Tultuaan Sekun suuren vesisäiliön kohdalle hän kysyi: ”Missä Samuel ja Daavid ovat?” Hänelle vastattiin: ”Tuolla Raman Najotissa.” Kun hän lähti kulkemaan sinnepäin, Jumalan henki yllätti myös hänet, niin että hän vaelsi hurmostilassa koko matkan Raman Najotiin saakka. Hänkin riisui vaatteensa ja riehui hurmoksissa Samuelin edessä kunnes kaatui maahan, ja siinä hän makasi alastomana koko sen päivän ja yön. Näin syntyi sananparsi ”Onko Saulkin profeetta?”. (1. Sam. 19:19-24)

Yhteenveto: Jumalan Henki antaa toisinaan voimakkaan yliluonnollisen kokemuksen. Huomaamme monen tässä jaksossa liittyvän kohdan liittyvän johtajien valintaan: Pyhä Henki auttaa johtajaa selviämään tilanteessa, jossa hän ei muuten selviäisi. Kyseessä on kuitenkin laajempi ilmiö ja se koskettaa myös Vanhan testamentin moni-ilmeistä profetiaa. Merkille pantava on myös se, että jumalaton ihminen voi joutua hurmokseen

Henki antaa suhteen Jumalaan

”Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Silloin autiomaassa asuu oikeus ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla. Metsää kaatuu lakoon, kaupunkeja sortuu maahan, mutta te onnelliset, te saatte kylvää kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan, saatte päästää härkänne ja aasinne vapaasti kulkemaan laitumilla.” (Jes. 32:15-20)

”Mutta Siioniin Herra tulee vapauttajana, Jaakobin jälkeläisten luo lunastajana, kun he luopuvat rikkomuksistaan, sanoo Herra. Herra sanoo heille: ”Tämä on minun lupaukseni: ei väisty minun henkeni sinun yltäsi eikä katoa minun sanani, jonka olen suuhusi antanut, ei sinun suustasi, ei jälkeläistesi eikä sinun jälkeläistesi jälkeläisten suusta”, sanoo Herra, ”ei nyt eikä milloinkaan.” (Jes. 59:20-21)

”Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä, minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut, te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. (Hes. 36:24-28)

”Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä, minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut, te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne.” (Hes. 36:24)

”Herran käsi tarttui minuun, ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. Herra sanoi minulle: ”Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi: ”Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra.”

Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä. Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut. Herra sanoi minulle: ”Ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille: Näin sanoo Herra Jumala: Tule, henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon.” Minä puhuin niin kuin Herra minua käski, ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko.

Herra sanoi minulle: ”Ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelilaiset sanovat: ’Luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa.’ Sen tähden julista heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Te tiedätte silloin, että minä olen Herra, kun minä aukaisen hautanne ja päästän teidät, kansani, haudoistanne. Minä panen teihin henkeni, niin että te heräätte eloon, ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra.” (Hes. 37:1-15)

”Ja israelilaiset tietävät, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, sillä niin kuin minä vein heidät pakkosiirtolaisuuteen vieraiden kansojen keskelle, niin minä myös kokoan heidät taas omaan maahansa, yhtäkään unohtamatta. Enää en kätke heiltä kasvojani, vaan vuodatan henkeni Israelin heimon ylle. Näin sanoo Herra Jumala.” (Hes. 39:28-29)

”Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.” (Ps. 51:13)

Yhteenveto: Pyhä Henki antaa suhteen ja yhteyden Jumalaan. Jesajan kirjassa yhteydestä seuraa materiaalinen siunaus ja onnen aika. Hesekielin kirjassa Juudan asukkaiden rinnasta otetaan kivisydän ja sen tilalle annetaan lihasydän. Psalmiteksti tekee selväksi, että Pyhän Hengen menettäminen merkitsee lähtöpasseja Jumalan luota – kuten Saulille kävi.

Vielä yksi sivuhaara

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä.”(2. Moos. 31:1-5)

Jumalan Henki antaa myös taitoa tehdä hienoja esineitä. Ehkä juuri tämä haara virtaa lukuun 1. Kor. 12 (erilaiset Pyhän Hengen lahjat)

Johtopäätöksiä

Olemme siis ottaneet esille etupäässä kolmenlaisia kohtia. Voi sanoa, että on olemassa joki, jossa on useita haaroja. Pääuoma on se, että Henki asettaa ihmisen suhteeseen Jumalan kanssa ja uudistaa hänet: Henkeä vailla oleva on osaton Jumalasta. Myös sivuhaarat ovat olemassa ja niitä on syytä ihailla: Henki valitsee ja vahvistaa johtajat, mutta saattaa antaa myös hurmoksellisia kokemuksia. Katsomme toisessa esityksessä, miten kaikki nämä haarat virtaavat myös Uuden testamentin puolelle. Otamme esille myös termin ”Pyhällä Hengellä täyttyminen”.

Kirjoittanut:
Erkki Koskenniemi