Toinen käsky

Älä turhaan käytä Jumalasi nimeä

Selvää Jumalan nimen väärinkäyttöä on se, että joku yrittää vakuuttaa valheen olevan totta vetoamalla Jumalaan. Tämän lisäksi toisen käskyn piiriin kuuluu monia muitakin asioita, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. Jumalan nimen väärinkäytön kieltämiseen sisältyy myös ajatus, että nimeä voi ja tulee käyttää oikein.

Väärän ja oikean opin tunnustaminen

Nopeasti ajateltuna tuntuu yllättävältä ajatus, että Jumalan nimeä käytetään paljon väärin hengellisissä piireissä. Sitä kuitenkin tapahtuu kun Jumalasta opetetaan väärin tai kun tunnustetaan väärää oppia. Jotkut eivät esim. usko Jeesuksen nousseen kuolleista. Toiset taas opettavat, että kaikkien eri uskontojen takana on sama Jumala ja ne vievät lopulta samaan päämäärään. Jumalan nimeä käyttävät väärin myös ne, jotka avoimesti pilkkaavat Jumalaa.

Kun Jumalasta opetetaan oikein, käytetään hänen nimeäänkin oikein.

Taistele kiroilua vastaan

Jumalan tai Saatanan nimen käyttö kirosanana rikkoo toista käskyä vastaan. Kiroilu on kuin mädäntynyt haju, joka löyhkällään leviää ympäristöön ja tarttuu kiinni kaikkialle, varsinkin ihmisen mieleen. Kirotessasi et välttämättä pelkästään kiroa, vaan tartutat samaa ilmapiiriä ja tapaa lähimmäisiisi.

Oikea, turha ja väärä vala

Valheellisen tai pelkästään ajattelemattoman valan vannominen arkipäivän pienissä asioissa on toisen käskyn rikkomista. Raamatun mukaan Jumalan nimeä saa joissakin tilanteissa käyttää valan vannomiseen (Hepr. 6:16, 1. Moos. 14:22-23). Hyvän edistämiseksi ja lähimmäisen auttamiseksi tulee vannoa. Esim. oikeudessa annettava todistajanlausunto vannotaan Jumalan nimeen totuudenmukaiseksi. Kontrolloitu vala palvelee esivaltaa oikeuden saavuttamisessa ja muistuttaa todistajia tilanteen vakavuudesta.

Käytä Jumalan nimeä rukouksessa

Jumalan nimeä tulee käyttää rukouksessa ja kiitoksessa sekä hänen tunnustamisessaan. ”Kiitos Herralle!” on Jumalalle mieluinen huudahdus kun sinulle yllättäen tapahtuu jotakin hyvää. Tai jos elämän vastoinkäymiset potkivat sinua päähän, huuda hädässäsi Jumalan nimeä avuksesi. ”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua” (Ps. 50:15).

Kirjoittanut:
Tom Säilä