Viides käsky

Älä tapa

Elämä on Jumalan meille antama lahja. Kenelläkään yksityisellä ihmisellä ei ole oikeutta riistää toiselta tai itseltään tätä lahjaa pois. Viides käsky kieltää murhan.

Pintaa syvemmälle

Koska tappaminen on kielletty, on samalla kielletty kaikki tappamiseen johtavat syyt. Viides käsky ei puhu pelkästään konkreettisista murhista. Jumala ei käskyissä yleensäkään puhu vain ruumiinjäsenillemme, vaan koko ihmiselle. Jeesus opettaa vuorisaarnassa (Matt. 5:21-22), että tappaa ei saa käsillä, ajatuksilla, puheilla, merkeillä, eleillä eikä avustamalla tai neuvomalla. Pelkkä viha sydämessä on alku murhaamiselle. Usein vihaa ei edes voida peittää, vaan se tulee ilmi synkissä kasvoissa, katkerissa sanoissa ja eleissä. Jumala kieltää jokaisen pienimmänkin tappamisen alun.

Arkipäivän murhavinkkejä

Isä tai äiti ovat oikeita henkilöitä nuhtelemaan ja rankaisemaan lapsiaan. Jos lasten kasvatus ja kohteleminen tehdään hillittömästä vihasta ja raivosta eikä rakkaudesta lapsiin ja heidän hyväänsä ajatellen, on viides käsky tallattu jalkoihin. Vihan ja raivon hallitsemat vanhemmat eivät ole lapsenmurhaajia parempia.

Aviomiehen tulisi kaikessa olla ymmärtäväinen, kärsivällinen ja anteeksiantavainen. Miten käy viidennen käskyn, jos hän hillittömässä vihassa raivoaa ja pahoinpitelee puolisoaan? Vaimo puolestaan kiusaa miestään pistävillä sanoilla, kylmällä ja rakkaudettomalla olemuksellaan päivät ja yöt. Ahne ja kunnianhimoinen esimies ajaa alaisiansa työhön, joka ylittää niin henkiset kuin fyysisetkin voimavarat. Mitä kaikki tällainen on Jumalan silmissä? Ne ovat, ei vain Jumalan silmissä vaan todella, samaa kuin aloitettu murha.

Abortti

Syntymättömiä lapsia eliminoidaan joka vuosi pienen kaupungin verran. Tämänlaista teurastusta ei viidennen käskyn puitteissa voi hyväksyä.

Esivalta

Esivallalla on oikeus rangaista rikollisia vaikka kuolemantuomiolla, jos maan lait sen sallivat. Jumalan ja hänen valtuuksillaan toimivien asiana on rangaista niitä, jotka rikkovat tämän ja muut käskyt.

Jotkut eivät hyväksy puolustusvoimia viidennen käskyn perusteella. Joka lukee Mooseksen lakia, ymmärtää, että tappamiskielto on annettu yksityisille ihmisille, ei siis yhteiskunnalle. Perusajatuksena on: älä murhaa. Muuten Jumala ei olisi samassa Raamatussa esimerkiksi käskenyt vallata Kanaanin maata. Myös Uudesta testamentista näemme, että sotilaat saattoivat olla hurskaita Jumalan ihmisiä (Apt. 10-11, Matt. 8:5-13). Esivallan ylläpitämä hyvä yhteiskunnallinen järjestys on suuri Jumalan lahja.

Auta hätään joutuneita

Viides käsky ei ainoastaan kiellä meitä tekemästä pahaa lähimmäisellemme. Myös se, joka ei tee lähimmäiselleen hyvää, jättää viidennen käskyn täyttämättä. Meidän on estettävä lähimmäistämme kohtaava paha. Hänet on pelastettava kärsimyksistä ja vaaroista, mikäli se on meille mahdollista.

Viides käsky suojelee meitä

Viides käsky näyttää, muiden käskyjen tavoin, miten paljon Jumala rakastaa meitä. Hän haluaa meille parasta mahdollista kohtelua toinen toistemme taholta. Samalla tämä käsky osoittaa pienellä vaivalla miten kipeästi me tarvitsemme Jumalan Kristuksessa meille lahjoittamaa armoa. Vain Kristuksessa ja Hänen ansiostaan olemme taivaskelpoisia!

Kirjoittanut:
Tom Säilä