Yhdeksäs käsky

Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta

Etuoikeus vai lahja

Pahimmat sukulaisriidat käydään perinnön jakamisen yhteydessä. Härskeimmät merkitsevät itselleen kuuluvaksi katsomansa osuuden jo silloin kun testamentin laatija on vielä täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Himo todennäköisesti jakoon tulevaa omaisuutta kohtaan ylittää kaikki kohtuuden rajat ja säädyllisyyden mittarit. Tällöin järkytys on katkera, kun testamenttia avattaessa selviää, että varat olikin ohjattu käytettäväksi lähetystyöhön Japanissa.

Lainmukaisuus, mutta ei oikeus

Kristitty on omantunnon ihminen. Hän tietää, että Jumala ei katso vain ulkoisia tekojamme, vaan myös sydämemme ajatuksia. Vaikka jokin asia täyttäisikin yhteiskunnallisen lainmukaisuuden vaatimuksen, se voi silti olla väärin lähimmäistämme kohtaan ja synti Jumalan edessä. Esimerkiksi lain mukaan on mahdollista siirtää omaisuuttaan verottajan tai muun yhteiskunnallisen tahon ulottumattomiin. Oikein se ei ole. Yhteiskunnan jokaisen jäsenen on suoritettava velvollisuutensa muita kohtaan. Se kuuluu pelin sääntöihin. Joka tällaisissa asioissa keplottelee vapaaksi maksuistaan, rikkoo muita vastaan.

Tuomarin haaste

Viime kädessä oikea ja hyvä tuomari tuomitsee oikeuden, mutta ei aina välttämättä lain kirjaimen mukaan. Petollisella juonella on mahdollista anastaa muiden omaisuutta lainmukaisesti ja saada se taitavin selittelyin näyttämään muodollisesti oikealta. Monasti jo ihmisten yleinen oikeustajukin näkee toiminnan petollisuuden. Tuomarin työskentelyä helpottaa nouseminen tapauksen keskeltä kauemmaksi ja tilanteen pelkistäminen kysymyksellä “Mitä oikeastaan on tapahtunut?”. Silloin saatetaan nähdä, että vaikka oli toimittu pykälien mukaan, oli siitä huolimatta tapahtunut ilmiselvä vääryys.

Vanhurskas tuomari

Ihmiset erehtyvät, myös tuomarit. On kuitenkin yksi tuomari, joka ei tee virheratkaisuja. Jumala on tuomioissaan aina oikeassa. Hän tuomitsee pyhän lakinsa ja oikeuden mukaan. Hänellä laki ja oikeus eivät joudu koskaan ristiriitaan keskenään kuten meidän ihmisten langettamissa tuomioissa. On siis olemassa oikea oikeus. Sellainen oikeus, josta ei voi keskustella eikä äänestää, mutta joka velvoittaa jokaista. Sen edessä on meidän kaikkien kerran vastattava koko elämästämme.

Kuinka tulisi elää

Yhdeksäs käsky kieltää aiheuttamasta vahinkoa lähimmäisen omaisuudelle millään keinoin. Sen sijaan meidän tulee auttaa häntä pitämään se, mikä kuuluu hänelle. “Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta.” (Fil 2:4)

Kirjoittanut:
Esa Luomaranta