Raamattupiirioppaat

Nämä raamattupiirioppaat sisältävät kaksi osaa, selitysosan ja jokaista kokoontumiskertaa varten laaditun ohjelman. Lisäksi niissä on ehdotus alku- ja päätosrukouksiksi.

Oppaat ovat maksuttomia. Käyttäkää vapaasti – siunausta raamattupiiriinne!

Jos tahdot, voit tukea Evankeliumiyhdistyksen raamattukoulutusta (tili IBAN: FI13 8000 1500 7791 95  ,  BIC: DABAFIHH  ja  viestiksi: Raamattukoulutus)