12. kokoontumiskerta: Jeesus opettaa kansaa Jerusalemissa

Markus 12

1. Lukekaa Jes 5:1-7. Mitä tässä kertomuksessa tarkoitetaan viinitarhalla? Kuka on viinitarhan istuttaja? Mitä tarkoittaa aidan ottaminen pois ympäriltä?

2. Keitä ovat Jeesuksen kertomassa vertauksessa (12:1-12) viinitarhan omistaja, vuokraajat, vuokraa hakemaan tulleet palvelijat ja viinitarhurin poika? Miksi Neuvoston jäsenet suuttuivat Jeesuksen puheesta?

3. Raamatullisessa muodossaan viinitarhavertaus puhuu Israelin kansasta. Tämä kansa sai Jumalan omaisuuskansan aseman, mutta torjui Kuninkaansa. Tämän vuoksi on seurannut mittaamattomasti kärsimystä ja ahdistusta eikä Israel ole pääosin vieläkään oppinut tuntemaan Herraansa.

Miten kertomus on sovellettavissa suomalaisiin ja Suomen kirkkoon? Olemmeko me paremmassa asemassa kuin juutalaiset silloin, kun Herra tulee tuomiolle?

4. Miksi Jeesukselle esitettiin kysymys verojen maksamisesta (12:13-17)?

5. Mitä johtopäätöksiä ja sovellutuksia me nykyajan kristityt voimme tehdä siitä, että Jeesus käskee antamaan keisarille, mikä keisarille kuuluu?

6. Keitä olivat fariseukset?

7. Voiko olla olemassa kristinuskoa ilman uskoa ylösnousemukseen? Perustelkaa kantanne!

8. Onko luvattu Kristus Daavidin poika vai Daavidin Herra? Mikä on vastaus Jeesuksen esittämään kysymykseen?

9. Jeesus sanoo Vanhan testamentin tekstistä näin: ”Daavid itse on Pyhän Hengen innoittamana sanonut…”

Mitä tämä merkitsee sille, miten me suhtaudumme Raamattuun?

10. Jeesus tuomitsee ankarasti lainopettajien tekopyhyyden.

Saarnataanko hengellistä teeskentelyä vastaan liikaa vai liian vähän? Onko kaikki tekopyhyyttä, mikä sanotaan tekopyhyydeksi? Onko kaikki aitoa hurskautta, mikä kulkee aidon hurskauden nimissä?

11. Miettikää yhdessä, kuinka paljon ihmisellä täytyy olla omaisuutta, jotta häntä voi sanoa rikkaaksi. Oletteko te rikkaita?

12. Mikä kaikki teidän mielestänne kuuluu kaikkein välttämättömimpään aineelliseen hyvinvointiin, jota ilman me suomalaiset emme voi elää?