1. kokoontumiskerta: Johannes Kastajan saarna, Jeesuksen kaste ja hänen toimintansa alku.

1. Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkulkija ja airut. Markus liittää Johanneksen saumattomasti Jumalan Vanhassa testamentissa antamiin lupauksiin. Onko Vanhalla testamentilla meidän keskellämme se asema, mikä sille kuuluu?

2. Mitä Johanneksen kaste merkitsi? Oliko se kristillinen kaste? (lukekaa Apt 19:1-7!). Miksi Jeesus meni kasteelle?

3. Etsikää kartalta Galilea, Juudea, Nasaret ja Kapernaum.

4. Miten Jeesus kutsui Sinut? Täytyykö ihmisen tietää päivää, jolloin hän tuli uskoon? Voiko tällaisesta korostuksesta olla haittaa ja minkälaista?

5. Jakeissa 1:23-27 Markus puhuu ensimmäisen kerran demoneista, pahoista hengistä. Mitä meidän on ajateltava niistä?

6. Mistä demonin karkotus oli merkki?

7. Tapahtuuko sairaiden paranemisia nykyään? Mistä tällaiset ihmeet tai niiden puuttuminen on merkki? Onko Jeesuksen kiellolla puhua hänen ihmeteostaan merkitystä meille?