3. kokoontumiskerta: Jeesus kutsuu kaksitoista apostolia ja hänen maineensa leviää. Samalla myös vastustus voimistuu.

Markus 3:7-35

1. Tutki kartalta, mistä eri suunnilta ihmiset tulivat Jeesuksen luo. Mitä merkitsee jatkoa ajatellen, että nyt jotkut tulivat myös Juudeasta ja Jerusalemista asti?

2. Miksi Jeesus valitsi juuri kaksitoista apostolia?

3. On olemassa uskonsuunta, jossa uskotaan uuden kahdentoista apostolin olevan maan päällä ja opettavan erehtymättömästi ihmisiä. Mitä tästä ajattelette?

4. Jeesuksen omaiset eivät uskoneet häneen (3:21,31ª35). Miksi Markus kertoo sen suoraan ja kiertelemättä.

5. Tutkikaa, mitä Uusi testamentti sanoo Jaakobista, ”Herran veljestä”.

Jaakob mainitaan Mark 6:3 Jeesuksen veljeksi. Ilmeisesti hänkin oli mukana yrittämässä ottaa Jeesusta huostaansa (Mark 3:20-21) ja ilmaisemassa epäuskonsa (Joh 7:1-10). Kokonaan toinen on tilanne Apostolien teoissa, jossa Luukas kertoo Jaakobin tulleen Jerusalemin alkuseurakunnan johtajaksi Pietarin jälkeen (Apt 12:17; 15:13; 21:18). Paavali mainitsee hänet ”pylväiden” joukossa (Gal 1:19; 2:9).

Jaakobin kääntymistä ei kuvata Uudessa testamentissa. Ainoa selitys, joka annetaan, on 1Kor 15:7. Mitä tästä kohdasta voidaan päätellä?

6. Pyhän Hengen pilkka on asia, joka tulee usein esiin sielunhoidollisissa keskusteluissa. Se on Jumalan kutsun ja työn halveksimista ja torjumista, siis yksinkertaisesti sanottuna epäuskoa. Sen seurauksena Jumalan Pyhä Henki lopettaa kutsumisensa.

Mistä tiedämme, että Pyhä Henki ei ole lopettanut työtänsä ihmisessä? Mikä on Pyhän Hengen tehtävä? (ks. Joh 15:26; 16:12-15).

7. Jeesus ei suostunut puhumaan äitinsä, veljiensä ja sisartensa kanssa, vaan sanoi kaikkien niiden olevan hänen äitejään, veljiään ja sisariaan, jotka tekevät Jumalan tahdon.

Keille tämä oli katkera sana? Keille tämä oli iloinen ja riemullinen opetus? Mitä se meille merkitsee?