6. kokoontumiskerta: Jeesus torjutaan Nasaretissa

Jeesus torjutaan Nasaretissa ja Johannes Kastaja tapetaan. Samalla kuitenkin Jeesus lähettää opetuslapset viemään evankeliumia ja tekee itse suuria ihmeitä.

1. Markus ei kerro neitseestäsyntymisestä. Mitä jaksosta 6:1-6 voidaan kuitenkin päätellä Jeesuksen syntymästä?

2. Jeesus torjuttiin Nasaretissa, koska hän oli liian tuttu.

Usein näyttää siltä, että uudet uskonnolliset virtaukset kiinnostavat ihmisiä enemmän kuin kristinusko. Voiko kristillinen usko olla ihmisille liian tuttu samoin kuin Jeesus Nasaretissa?

3. Jeesus lähetti opetuslapsensa liikkeelle inhimillisesti katsoen ilman suuriakaan voimavaroja (6:7-13). Ilman kukkaroa, leipää tai laukkua lähdettiin viemään evankeliumia.

Onko tässä kertomuksessa jotakin sellaista, jonka voimme soveltaa omaan tilanteeseemme? Voimmeko me lähteä samoin omaan lähipiiriimme? Entä lähetystyöhön?

4. Herodes on ainoa Uuden testamentin ihminen, jonka kerrotaan viettäneen syntymäpäiviä. Onko tällä jokin merkitys meille? Mitä syntymäpäivillä juhlitaan? Vanhenemistako? Ovatko ne päiviä, jolloin kiitetään Jumalaa hänen lahjoistaan ja johdatuksestaan?

5. Herodes mestautti Johannes Kastajan, mutta ei saanut näin itselleen rauhaa.

Tunnetteko Kirkon historiasta esimerkkejä ihmisistä, jotka puhuvat vielä kuoltuaankin?

6. Missä Vanhan testamentin kohdissa kerrotaan ruokkimisihmeistä?

7. Ruokkimisihmekertomuksella on ollut myös hyvin suuri symbolinen merkityksensä, erityisesti Matteuksen kertomassa muodossa (Matt 14:15-21). Pieni poika antaa muutaman leivän ja pari kalaa ja Jeesus siunaa ne suuren joukon ravinnoksi.

Kykenemmekö me nyt antamaan nälkäänäkevälle maailmalle muutaman leivän ja pari kalaa Jeesuksen siunattaviksi?

8. Kertomus siitä, miten Jeesus käveli vettä pitkin, on ollut monelle mahdoton uskottavaksi. Aikanaan selitettiin Jeesuksen kävelleen rantakivillä, nykyään monet sanovat suoraan kertomuksen olevan satua.

Miten nämä käsitykset tuovat esiin niiden esittäjien suhtautumisen Raamattuun ja yleensä Jumalan yliluonnolliseen maailmaan?