8. kokoontumiskerta: Opetuslapset tunnustavat Jeesuksen Kristukseksi. Hänen tiensä kääntyy kohti ristiä.

Markus 8:1-9:1

1. Miksi Jeesukselta vaadittiin merkkiä? Eivätkö aikaisemmat ihmeteot kelvanneet? Ketkä vanhan liiton miehet antoivat merkin valtuutuksestaan?

2. Voimmeko me vaatia merkkiä Jumalalta missään elämäntilanteessa? Voivatko ihmeet johdattaa ihmisen uskomaan ristiinnaulittuun Herraan Jeesukseen?

3. Kertomus sokean parantamisesta (8:22-26) liittyy evankeliumikirjan kokonaisuuteen. Näkevät ovat sokeita, mutta Jeesus saa sokean näkemään.

Kertomusta on näin perustellusti käytetty puhumaan hengellisestä sokeudesta ja sen parantamisesta. Mitä meille merkitsee se, että vain Jeesus voi parantaa hengellisen sokeuden? Kolmannen uskonkappaleen selitys alkaa näin: ”Minä uskon, että en voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin välityksellä …”

4. Puhutaan ”kunnian teologiasta”, joka korostaa Jumalan voimaa, Kristuksen kirkkautta, kristillisen uskon järkevyyttä ja kristittyjen järkkymättömyyttä. ”Ristin teologian” ydin on siinä, että Jumala kätkee voimansa tässä maailmassa. Siksi Jumalan voima näkyy haavoitetussa Kristuksessa, kristillisen uskon järjettömyydessä inhimillisen järjen silmin katsottuna ja kristittyjen heikkoudessa.

Kumpaa teologiaa edustaa nyt Pietari, kumpaa opettaa Jeesus? Kumpi saa enemmän sijaa meidän kirkossamme? Voiko olla ollenkaan olemassa oikeaa kunnian teologiaa?

5. Lukekaa vielä jakeet 8:34-38. Näitä sanoja seuraten jotkut tunnetut kirkkohistorian ihmiset ovat antaneet pois kaiken omaisuutensa. Pitääkö nytkin kaikkien kristittyjen jättää kaikki, mitä heillä on?

6. Mitä merkitsee jae 9:1?