9. kokoontumiskerta: Jeesus osoittaa vuorella todellisen olemuksensa

1. Kirkastusvuorella usko vaihtui näkemiseksi. Se oli Jumalan voimakas todistus Pojastansa. Normaalitilanne kristitylle on se, että joudumme näkemisen sijasta tyytymään uskomiseen. Kirkastusvuorella on myös symbolinen merkityksensä, jolla tarkoitetaan voimakkaita uskon kokemuksia.

Onko teillä jaettavana omia Kirkastusvuoren kokemuksia? Tarvitaanko niitä välttämättä?

2. Lukekaa 2Piet 1:16-21. Mitä tämä kohta puhuu apostolisen todistuksen merkityksestä kristityille?

3. Siirtyykö ihmisen sielu ruumiista toiseen kuoleman jälkeen? Lukekaa esim. 1Kor 15:35-36.

4. Jakeessa 24 pojan isä huusi uskovansa ja pyysi samaan hengenvetoon apua epäuskossaan.

Millainen usko riittää Jeesukselle? Voitteko te kertoa omia kokemuksianne siitä, miten epäusko ja usko eivät olekaan elämässä peräkkäin, vaan sisäkkäin?

5. Opetuslapset joutuivat kiusalliseen tilanteeseen, sillä Jeesus oli kuullut sellaista, mitä ei ollut tarkoitettu hänen korvilleen (9:33-37).

Joissakin kodeissa on seinätaulu, joka muistuttaa Jeesuksen olevan kodin pää ja näkymätön kuulija jokaisessa keskustelussa. Mitä Jeesus on joutunut kuulemaan teidän kodeissanne? Vieläkö hän suostuu asumaan siellä?6. Jeesus sanoo (9:35), ettei hänen omiensa keskuudessa saa olla herroja vaan ainoastaan palvelijoita. Korkein asema merkitsee kaikkien palvelijan asemaa.

Miten tämä on teidän mielestänne toteutunut kirkon piirissä? Poikkeaako kirkko-organisaatio muista organisaatioista tässä kovinkin radikaalisti? Toteutuuko tämä pappien keskinäisissä suhteissa? Entä pappien ja maallikoiden? Entä maallikoiden kesken?

7. Uusi testamentti tallettaa kaksi Jeesuksen sanaa, jotka ovat toisilleen aivan vastakkaiset: ”Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme” (Mark 9:40) ja ”Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa” (Matt 12:30)?

Erilaisten sanojen takana ovat erilaiset tilanteet. Millaisiin eri tilanteisiin nämä sanat sopivat?

8. Jeesus sanoo (9:42), että muita pois uskosta viettelevät ihmiset saavat hyvin kovan tuomion.

Miten papit, opettavat, vanhemmat ja kaikki muut nuorempia opettajat voivat välttyä kohtalolta, jota Jeesus kehottaa varomaan?

9. Jeesus kehottaa omiaan pitämään tarkoin mielessään päämääränsä. Mikään ei merkitse mitään sen rinnalla, että ihminen pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Vastaavasti mikään elämässä saavutettu ei auta, jos ihminen joutuu helvettiin.

Mitkä kiusaukset ovat meille erityisen vaarallisia? Olemmeko me Jeesuksen vaatimalla tavalla valppaita ja valmiita luopumaan mistä hyvänsä Jumalan valtakunnan takia?

10. Mitä tarkoittaa jakeessa 49 mainittu tuli?

11. Mitä merkitsevät Jeesuksen sanat uhrista, joka on suolattava? Mikä on uhri, mikä on suola, miten suola voi käydä mauttomaksi?