Kahdestoista kokoontumiskerta:

1. Kor 14

Paavali käsittelee Korintin seurakunnan jumalanpalveluksissa esiintyneitä järjestyshäiriöitä. Jakeissa 26-40 hän antaa yksiselitteiset ohjeet seurakuntalaisille ja vaatii niitä ehdottomasti noudatettaviksi.

  1. Oletko joskus kuullut kielilläpuhumista? Selitettiinkö sitä?
  2. Mitä on tämän luvun perusteella ajateltava julkisesta kielilläpuhumisesta, jota ei selitetä?
  3. Millainen on profetoimisen lahja? Oletko joskus kuullut sitä harjoitettavan?
  4. Miksi profetoimisen lahja on arvokkaampaa kuin kielilläpuhuminen?
  5. Miltä sinusta tuntuisi, jos tietäisit jonkun kristityn näkevän kaikki sydämesi salaisuudet?
  6. Mitä Paavali puhuu naisten opettamisesta seurakunnan jumalanpalveluksessa?
  7. Miksi on tärkeää seurata Herran apostolin ohjeita?

Päätöshartaus:

”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.” Matt. 7:15.

Erittäinkin meidän, jotka tahdomme olla kristittyjä, tulee oppia, että rakas Herramme Kristus mitä vakavimmin kehoittaa ja varoittaa meitä ahkerasti kuulemaan Jumalan sanaa ja kavahtamaan vääriä profeettoja. On kuin hän tahtoisi sanoa: Rakkaat lapset, minä kehoitan teitä hartaasti: kun teille saarnataan Jumalan sanaa, ottakaa siitä vaarin ja vastaanottakaa se. Ellette niin tee, sana otetaan teiltä pois, ja teidän täytyy kuulla perkelettä. Se joka ei Jumalan sanasta tahdo oppia autuuttansa, kunniaansa ja kurinalaisuutta, se saa oppia perkeleeltä kaikkea häpeällisyyttä ja vahinkoa. Jumalan sanasta opitaan, kuinka päästään taivaaseen, perkeleeltä opitaan, kuinka mennään helvettiin. Jumalan sanasta opitaan rauhaa ja kaikkia hyvää, perkeleeltä opitaan vaikeroimista ja murhetta. Herra on tarkoin tiennyt, että on tuleva vääriä profeettoja, jotka näkevät vaivaa vietelläkseen hänen kristityitänsä. Sen tähden hän varoittaa meitä: Tarkatkaa, kuulkaa ja oppikaa Jumalan sanaa ahkerasti niin kauan kuin se teillä on. Jos niin teette, teidän asianne ovat hyvällä kannalla, muussa tapauksessa on tuleva aika, jolloin te mielellänne tahtoisitte sitä kuulla, jos vain saisitte. Rakas Herramme Kristus opettaa ja varoittaa siis meitä tässä pysymään lujasti Jumalan sanassa ja sitä ahkerasti opettelemaan. jos niin teemme, meillä ei ole mitään hätää, muutoin meidän täytyy kuulla perkelettä.

Mutta kuinka käy? Vanha ja nuori antaa sanan haihtua taivaan tuuliin, huolehtien kaikesta muusta. Kun näin suhtaudumme Jumalan sanaan, tilanne muuttuu sellaiseksi, kuin jo on nähtävissä: eriseuroja ja lahkoja syntyy, ja ne laskevat taas perkeleen valloilleen. Sen tähden Herramme Kristus varoittaakin vakavasti siitä, sanoen: Kavahtakaa! Pysykää Jumalan sanassa, kuulkaa sitä hartaasti ja oppikaa sitä ahkerasti. Jos niin teette, minä tahdon armoineni asua teidän tykönänne. Muussa tapauksessa sanon teille jo edeltä käsin, että on tuleva vääriä profeettoja ja susia, jotka teitä viettelevät ja raatelevat. Pysykää siis lujasti minun sanassani, ettei perkele viettelisi teitä väärien profeettojensa kautta.

Kristus sanoo tässä myös, että väärät profeetat tulevat lammasten vaatteissa. Älköön ajateltako, että kukaan väärä profeetta tulee tunnustaen olevansa valehtelija ja sanoo: minä tahdon pettää, vietellä ja johtaa teitä perkeleen tykö; siitä hän kyllä visusti vaikenee. Kaikki väärät profeetat tulevat lammasten vaatteissa, sen tähden on vaarallista sinun olla huoletonna. Varo! Jos olet laiska Jumalan sanassa, niin tiedä, että perkele on jo astunut jalkansa ovestasi.

Jokainen olkoon siis varuillaan. Etpä usko, mikä veijari perkele on ja kuinka hän kaunistautuu ihanammaksi kuin milloinkaan mikään enkeli, jopa ihanammaksi kuin Kristus itse. Hänen palvelijansa ovat olevinaan vanhurskauden saarnaajia. Ja samoin kuin maallisessa elämässä tapahtuu, että usein joudutaan pahasta suusta lähtevien hyvien sanojen pettämäksi, niin käy kirkossakin: perkele ei petä meitä sillä, että hän heti sanoo, kuka hän on, vaan sillä, että hän tekeytyy Kristuksen palvelijaksi ja apostoliksi. Kaikkialla lammasvaatteet pettävät ihmisen. Sen tähden jokainen oppikoon ahkerasti tarkkaamaan Jumalan sanaa ja sanokoon: Minä tahdon pysyä Jumalan sanassa ja elää siihen uskoen. Mikä on ristiriidassa sen kanssa, sitä en tahdo kuulla enkä seurata, kuulostakoon se kuinka hyvältä tahansa. Jos minun täytyy sen tähden jotakin kärsiä, ei haittaa. On parempi, että maailma minua soimaa Kristuksen tähden, kuin että minä kieltäisin Kristuksen.

Martti Luther, Hengellinen virvoittaja