Neljäs kokoontumiskerta

1. Kor 4

Paavali jatkaa edelleen Korintin seurakunnan riitojen selvittelyä. Nyt hän ryhtyy puhumaan omasta asemastaan. Korinttilaisten täytyy tunnustaa Paavalin erityisasema, koska hän on paitsi Herran apostoli myös seurakunnan perustaja.

  1. Tuomitsevatko kristityt nykyään toisia ihmisiä liian hanakasti? Mitä tarkoittaa ”tuomitseminen”?
  2. Mitä merkitsee ”Ei yli sen, mitä kirjoitettu on” (4:6). Miten me noudatamme tätä ohjetta?
  3. Ns. menestyksen teologia opettaa äärimmillään, ettei kristitty ihminen voi olla sairas eikä köyhä. Ellei Jumala siunaa ihmistä rikkaudella ja terveydellä, hänen uskonelämässään on jotain vialla. Koettakaa ensin yhdessä etsiä perusteita tälle ajattelutavalle! Arvioikaa sitä sen jälkeen jakeiden 8-13 valossa.
  4. Onko sinulla kiusaus elää itsenäistä elämää ilman vaikeuksia ja ilman Kristusta?
  5. Taisteleeko Paavali Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä oman arvovaltansa puolesta vain oman asemansa takia?
  6. Kenen kristillisestä kasvatuksesta sinä kannat vastuun? Oletko valmis panemaan itsesi likoon samalla tavalla kuin Paavali?

Päätöshartaus:

”Hyvin hän on kaikki tehnyt: kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.” Mark. 7:37.

Kaikkialla, missä ikinä sanaa oikein käytetään, on myös kristityitä. Missä taas sanaa ei oikein viljellä, siellä ei myöskään ole kristityitä. Muistakoon siis jokainen vakaasti pysyä sillä kannalla, että kuulee Jumalan sanaa. Ilman sanaa Jumala ei tahdo mitään sydämellesi ilmoittaa. Jos tahdot häntä nähdä ja tuntea, se on tapahtuva ainoastaan sanan ja sakramenttien kautta; muulla tavalla Pyhä Henki ei tee sinussa työtään. Niin Jumala itse taivaastaan opettaa sanoen: ”Tämä on minun rakas Poikani; häntä kuulkaa”. Samoin Kristus antaa opetuslapsilleen käskyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä”. Vielä hän sanoo heille: ”Joka kuulee teitä, se kuulee minua”. Herra Kristus on siis käskenyt meidän avata suumme ja saarnata ihmisille evankeliumia ja kastaa heitä. Se on oikea tapa, jonka kautta tullaan autuaaksi; kaikki muut keinot ovat turhan turhia. ”Joka kuulee teitä”, hän sanoo, ”se kuulee minua”.

Ei liene keskuudessamme ainoatakaan, joka ei lähtisi rientämään vaikkapa sadan penikulman päähän sellaiseen kirkkoon, missä tiedettäisiin Herran Jumalan itsensä saarnaavan. Jokainenhan tahtoisi kuulla hänen ääntään! Mutta Herra Jumala sanoo: minä tulen aivan lähellesi; ei sinun tarvitse niin pitkiä matkoja tehdä. Kuule seurakunnanpaimentasi, isääsi ja äitiäsi, niin kuulet minua; he ovat minun opetuslapsiani ja virkamiehiäni. Kun sinä heitä kuulet, niin minä puhun sinun sydämeesi, niin kuin minä puhuttelin mykkää, että korvasi aukenevat ja kielesi pääsee siteistään, ja sinusta tulee kuuleva ja puhuva ihminen. Et sitten enää ole kuuro etkä mykkä, kuten ennen. Mutta jos ei tahdota kuulla Jumalaa, joka puhuu meille isän ja äidin, maallisen esivallan ja sanapalvelijain kautta, seuraa siitä se rangaistus, että perkele saa yhä tiukemmin sulkea korvat ja yhä lujemmin sitoa kielet, tehden Jumalan sanan kuulemisen ja sen tunnustamisen yhä vaikeammaksi. Sen sijasta perkele avaa korvat kuulemaan omia valheitaan, lahkolaisia ja vääriä oppeja sekä irstautta ynnä muuta sellaista. Sellainen palkka yleensä seuraa sanan ylenkatsomista; ja oikeinhan silloin tapahtuukin, koska halutaan juuri tällaista asiain tilaa.

Noudattakaamme niiden hurskasten ihmisten esikuvaa, jotka ylistivät Herraa Kristusta, sanoen: ”Hyvin hän on kaikki tehnyt: kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan”. Tätä hän toteuttaa taukoamatta kristikunnassa pyhien sakramenttien ja ulkonaisen sanan kautta, jota hän saarnauttaa, jotta kuurojen korvat aukenisivat ja mykät alkaisivat puhua. Sanan eikä minkään muun kautta Pyhä Henki meissä vaikuttaa. Huomatkaa se tarkoin ja ottakaa entistä ahkerammin siitä vaari, sillä se on suorin ja varmin keino saada korvat auki ja kieli vapaaksi ja tulla autuaaksi. Sen suokoon meille rakas Herramme ja Vapahtajamme Kristus Jeesus! Amen.

Martti Luther, Hengellinen virvoittaja