Raamattupiiriopas: 6. kokoontumiskerta. Ilm. 8 ja 9

Johannes näkee seitsemän enkeliä, jotka puhaltavat torviin. Torvien soidessa hänelle näytetään, mitä tapahtuu ennen kuin Kristus saapuu. Paholainen palvelijoineen hyökkää kiivaammin kuin koskaan ennen ja siitä seuraa paljon pahaa. Jumala antaa tämän tapahtua. Näin hän puhuttelee ihmiskuntaa kovalla kädellä ja kutsuu kääntymään ennen kuin se on liian myöhäistä.

Kysymyksiä:

  1. Mitä näky seitsemästä torvesta tarkoittaa (ks. jakeiden 8,6-9,21 selitystä)?
  2. Näemme maailmassa paljon pahaa. Voiko sitä pitää Jumalan puhutteluna? Pysäyttääkö kova puhuttelu ihmisiä? Ovatko ne ihmiset, jotka joutuvat kärsimään esimerkiksi sodista tai luonnon saastumisesta, muita pahempia?
  3. Ovatko Ilm:n näyt pelottavia? Mikä poistaa pelkoa? Ilm:aa tuskin käytetään oikein, jos sillä pelotellaan. Miksi se kuitenkin puhuu pelottavista asioista?
  4. Paholaisenkin toiminta on sidottu siihen, mitä Jumala sallii. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Näkyykö tämä maailman tapahtumissa? Miten?
  5. Mitä heinäsirkat ja ratsuväki kuvaavat? Millaisia selityksiä olet kuullut? Ks. tämä kirjan selitystä jakeisiin 9,7-19.
  6. Miksi ihmiset eivät käänny ja tule Jumalan luo, kun Jumala kutsuu? Onko syy siinä, että pitäisi luopua jostakin, mistä ei haluta luopua? Mistä olisi luovuttava?

Päätöshartaus

Isä se on

Onhan meille tuttu vanha kertomus myrskyn armoilla heittelehtivästä laivasta, jonka hytissä lapsi kuitenkin turvallisesti leikki, koska ”isä itse ohjaa laivaa”.

Vaikeata on vastoinkäymisissä, sairauden aikana ja monenlaisissa ahdistuksissa nähdä sen kaiken läpi. Vain se, mitä näen ja koen, täyttää mieleni ja olen suljetussa, ahdistavassa tilassa.

Saan kuitenkin joka aika uskoa: Isä se on. Ja komentosillalta näkyy kauemmaksi kuin hytistä.

Lauri Koskenniemi, Ole kanssani tänään